Zijn er wettelijke regels voor administratie en financiële verantwoording?

In het Burgerlijk Wetboek zijn regels opgenomen omtrent het voeren van administratie en de opmaak van financiële verantwoordingen. Ook is in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen vastgelegd dat u boeken en bescheiden moet bewaren en registreren van waaruit de heffing van belastingen kan worden bepaald. Daarnaast zijn er allerlei regels omtrent de opmaak van officiële financiële verantwoordingen (jaarrekeningen) en waardering van bezittingen en schulden. Voorbeelden hiervan zijn 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving' en 'Internationale Accounting Standaards'.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.