Welke acties moeten er worden ondernomen bij bedrijfsbeëindiging?

Zoals u aan een aantal formaliteiten moet voldoen bij het starten van een onderneming, zijn er verplichtingen bij het stopzetten van de bedrijfsactiviteit:
 1. Schrijf u uit bij het Handelsregister - Als u een uitkering wilt aanvragen (zie 9) is het beter nog even te wachten met uitschrijven. Daarmee is overigens de fiscale verantwoordelijkheid niet beëindigd. U zult de administratie van uw bedrijf moeten afronden. De jaarstukken tot en met de beëindiging moeten worden ingediend, met een slotaangifte voor de omzetbelasting.;
 2. Controleer uw afmelding bij de Belastingdienst - De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U moet vervolgens fiscaal afrekenen met de Belastingdienst.
 3. Houd rekening met reserves zoals de oudedagsreserve. Als u deze heeft opgebouwd, moet u daarover ook weer afrekenen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag waarover u eerdere jaren geen belasting betaald heeft, wordt bij de laatste winst gerekend. Hevelt u bedrijfseigendommen over van uw bedrijf naar privé-eigendom, dan moet u hierover btw betalen;
 4. Bereken uw stakingswinst - De laatste winst voor beëindiging van het bedrijf, wordt de stakingswinst genoemd. Indien uw bedrijf op het laatst een stakingswinst opbrengt, maakt u aanspraak op de zogenaamde stakingsaftrek. Stakingsaftrek is gelijk aan het bedrag van de stakingswinst, maar tot een maximum. Tot dat bedrag mag u aftrekken van de stakingswinst. Dit is complexe materie, laat u daarom altijd adviseren door uw belastingadviseur of accountant;
 5. Zeg uw lopende bedrijfsverzekeringen en andere lopende verplichtingen (abonnementen, contracten, vergunningen) op - Denk aan zakelijke telefoonabonnementen, een zakelijk internetabonnement, maar ook zakelijke verzekeringen of een huur-/leasecontract voor auto of bedrijfsruimte;
 6. Vraag eventueel ontslagvergunning(en aan als u personeel heeft;
 7. Zeg de domeinnaam van uw website op - Neem daarvoor contact op met uw registrar. Deze geeft de wijziging door aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN);
 8. Ga na of u in aanmerking komt voor stakingsaftrek - U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst;
 9. Ga na of u aanspraak maakt op een uitkering - Als u uw bedrijf wilt beëindigen, kunt u als (oudere) zelfstandig ondernemer mogelijk financiële ondersteuning van uw gemeente krijgen op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen(Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen(IOAZ). Een van de voorwaarden is dat u nog ingeschreven staat in het Handelsregister;
 10. Laat anderen (klanten, leveranciers, netwerk weten dat u het bedrijf beëindigt - Neem de tijd om lopende zaken af te handelen en eventueel over te dragen. Denk bijvoorbeeld mee over andere dienstverleners aan wie de klant uw dienstverlening kan overdragen.
 11. Bewaar uw administratie - Ook als een onderneming staakt, blijft de bewaarplicht van kracht. Na beëindiging van uw bedrijf moet u uw administratie nog minimaal 7 jaar bewaren, en administratie met betrekking tot onroerend goed zelfs tien jaren. Papieren administratie mag digitaal worden opgeslagen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.