Wanneer is sprake van een (fictieve) arbeidsrelatie?

Bij de beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van een (fictieve) dienstbetrekking zijn onderstaande punten van belang:
  • Is er sprake van een gezagsverhouding?
  • Moet de arbeid persoonlijk verricht worden, of kan er iemand anders gestuurd worden?
  • Is sprake van debiteurenrisico?
  • Worden investeringen gedaan door de opdrachtnemer?
  • Is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk of gaat het alleen om het leveren van arbeid?
  • Welke periode wordt er voor de opdrachtgever gewerkt?
  • Is de relatie aangegaan voor een bepaalde opdracht?
  • Vindt de inzet voor verschillende opdrachten aanééngesloten plaats, of is sprake van grotere tussenpozen waarin geen sprake is van een onderlinge arbeidsrelatie?
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.