Wanneer kan een startende ondernemer willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen?

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Voorwaarde is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Deze maatregel gold al voor investeringen gedaan in 2009 en 2010 en geldt ook voor investeringsverplichtingen die in 2013 zijn aangegaan. Bedrijfsinvesteringen kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. De rest wordt 'normaal' afgeschreven.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.