Op basis van welke criteria beschouwt de fiscus iemand als ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Een ondernemer heeft recht op bepaalde aftrekposten. De vraag of sprake is van ondernemerschap is derhalve van fiscaal belang. Voordat een belastingplichtige als “ondernemer” kan worden aangemerkt, dient te worden vastgesteld dat er sprake is van een onderneming (hieronder valt ook het zelfstandig uitgeoefende beroep) die voor zijn rekening wordt gedreven en waarbij deze rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.
In de rechtspraak zijn criteria ontwikkeld met betrekking tot het aanwezig zijn van een onderneming. Daarbij spelen onder andere de volgende factoren een rol:
  • de omvang van de investeringen;
  • de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden;
  • de winstverwachting;
  • de aard en omvang van het risico dat wordt gelopen;
  • de zelfstandigheid ten opzichte van opdrachtgevers;
  • het aantal opdrachtgevers.
Ingeval personeel in dienst wordt genomen, zal veelal sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.
Bij zogenaamde Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) dienen de genoemde criteria te worden toegepast.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.