Hoe kan een handlichting worden aangevraagd?

Er geldt een standaardprocedure om een verzoek voor een handlichting in te dienen bij de rechtbank. De rechtbank geeft bij de aanvraag aan welke voorwaarden van toepassing zijn op de handlichting. Rechter beslist over de aanvraag en legt dit vast in een beschikking. Deze beschikking wordt gepubliceerd in een tweetal (regionale) dagbladen en in de Staatscourant. De kosten voor deze publicaties (en de griffiekosten) zijn voor rekening van de minderjarige ondernemer. Voor zelfstandige inschrijving bij de KvK is een handlichting verplicht, tenzij de ouders of voogd(en) meetekenen
Als er geen handlichting wordt verleend of de minderjarige wil deze uit kostenoogpunt niet aanvragen dan moet aan de ouders (of voogd) steeds afzonderlijk om toestemming worden gevraagd voor een aankoop of het tekenen van een contract totdat de ondernemer 18 jaar is.
Voor ondernemers die jonger zijn dan zestien jaar is handlichting niet mogelijk en is er voor iedere zakelijke actie toestemming van de ouders nodig.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.