03
M

Outsourcing en off-shoring

De voor- en nadelen van uitbesteden. Voorbeelden, inzichten en tips voor outsourcing en off-shoring.

Outsourcen is het overdragen van bedrijfsprocessen die niet tot de core-business behoren. Vijf stappen plan voor offshoring - outsourcing. Slaag- en faalfactoren bij outsourcing en off-shoring. Twee check-lists voor uitbesteden. De voor- en nadelen van uitbesteden, voorbeelden, inzichten en tips!

Wat is outsourcen?

Outsourcen is het overdragen van bedrijfsprocessen die niet tot de core-business behoren. De boekhouding bijvoorbeeld, of catering, schoonmaak, logistiek, ICT, personeelszaken of productie. U geeft deze zaken uit handen aan specialisten en creëert zo meer tijd en aandacht voor de zaken waar u goed in bent.

Offshoring is outsourcen naar overzeese continenten. Landen waar de kennis op hetzelfde niveau is als bij ons, maar de arbeid goedkoper is. (Vuistregel: Verre landen zijn vooral interessant voor grote bedrijven. Als mkb’er is het doorgaans verstandiger om in zee te gaan met een leverancier dichter bij huis)

Hoe vanaf het begin de risico’s beperken?

 • Wees kritisch bij het zoeken van leveranciers.
  Vraag om referenties, stel veel vragen, let op kennis en ervaring en ga niet in zee met een bedrijf waarvan u de enige opdrachtgever bent.
 • Zorg voor een vast aanspreekpunt bij beide partijen om de lijnen kort en duidelijk te houden.
 • Het is het beste om te beginnen met een kleine opdracht en te kijken hoe dit gaat. Als het resultaat bevalt, gaat u verder.
 • Houd altijd de regie. Blijf communiceren. Vertragingen, budget-overschrijvingen en problemen met de kwaliteit … U wil het weten. Uw motto is: ‘No surprises!”

Met deze vuistregels kunt u een goede start maken Zie ook: Tips waar u op moet letten bij outsourcing. Met de hier volgende Slaag- en faalfactoren in het achterhoofd heeft u meteen een leidraad voor de langere termijn.

Slaag- en faalfactoren bij outsourcing

Het klinkt zo mooi: Concentreer je op je kernactiviteiten en besteed de rest uit! Scoren met waar je goed in bent en je verder niet laten afleiden. Maar als het uitbesteden of out-sourcen en off-shoren een bende wordt dan blijft er ook  niet veel over van die kernactiviteiten.

Wat niet doen in outsourcing:

 • kiezen van de goedkoopste aanbieder
 • hanteren van een vaste prijsafspraak
 • uit handen geven van complexe IT-systemen
 • overhevelen van activiteiten met een ‘big bang’

Wat wel doen in outsourcing

 • selectie op basis van een niet-openbare aanbestedingsprocedure
 • sterke betrokkenheid van individuele medewerkers in het hele proces
 • een gedetailleerde risico-analyse, inclusief menselijke aspecten
 • evaluatie op basis van klanttevredenheid, niet op basis van service-niveaus

Uit praktijkervaringen - Hoe ziet moderne outsourcing eruit? - blijkt dat uitbestedingstrajecten die louter gebaseerd zijn op Service Level Agreement (SLA)-bepalingen gedoemd zijn te mislukken. Waar dan vooral op letten? Bij ‘outsourcing nieuwe stijl’ wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de wijze waarop culturele integratie tussen beide outsourcing-partners moet plaatsvinden. Er moet een soepele communicatie en een goede samenwerkingsrelatie mogelijk zijn! Niemand zit te wachten op geharrewar met de leverancier.

Offshoring - outsourcing van productie

Offshoring - outsourcing kan aantrekkelijk zijn. Maak in 5 stappen uw keuze.
De concurrentie en de recessie dwingen bedrijven tot forse kostenbesparingen. Dit leidt tot een zoektocht naar goedkope leveranciers en tot een versnelling van offshoring en outsourcing. Ondernemingen moeten echter uitkijken dat ze met kostenreducties geen grote risico’s binnenhalen. De risico’s zitten met name in de kwetsbaarheid van aanvoerketens, politieke onrust in het gekozen gebied, bureaucratische rompslomp en stroeve communicatie. Waar gaan we naar toe met outsourcing? Vijf stappen:

 1. Analyseren - Make or buy? Is uitbesteding voor uw bedrijf een reële optie? Beschikt u over producten die relatief gemakkelijk zijn uit te besteden of hebt u vooral veel maatwerk?
 2. Global of local? - Hebben u en uw medewerkers überhaupt zin hebben in een buitenlands avontuur. Als u opziet tegen de afstand, taal, communicatie- en cultuurverschillen moet u er niet aan beginnen.
 3. Voorbereiden - Het is belangrijk om de doelstellingen op papier te zetten. Wat wilt u bereiken? Wat zijn de eventuele risico’s en hoe voorkomt u die? Wanneer verwacht u de kosten te hebben terugverdiend?
 4. Communiceren - Bij outsourcing is (interne) communicatie belangrijk. Een breed draagvlak is cruciaal voor uitbesteding.
 5. Meerdere mogelijkheden? Als snelle, flexibele levering aan de klant een vereiste is, kies dan de mogelijkheid dichter bij huis.

Outsourcing en offshoring van diensten

Onderzoek maakt duidelijk dat het actief praktiseren van mondiale offshoring en outsourcing leidt tot beter presterende dienstenondernemingen. Daarmee sorteert deze bedrijfsstrategie positieve effecten voor onze nationale economische groei en welvaart. Offshoring en outsourcing redding voor BV Nederland De reeds door de wereldmarkt in gang gezette ontwikkeling naar meer offshoring en outsourcing zal om diezelfde reden met inspirerend overheids/kabinetsbeleid gefaciliteerd en benut moeten worden.

Mede door de opkomst van online marktplaatsen voor (zakelijke) dienstverlening wordt het voor ondernemers met uit te besteden werk steeds eenvoudiger om dienstverleners te vinden. Met een paar muisklikken ontsluit je een grote database met potentiële kandidaten, die op het eerste gezicht allemaal even geschikt lijken te zijn. Je hebt er echter maar eentje nodig. Op zoek naar de ideale dienstverlener.

Logistiek outsourcen

Zo’n 80% van de ondernemingen besteedt het transport uit. Steeds vaker worden ook andere logistieke activiteiten uitbesteed. Ondanks slechte ervaringen kijken veel verladers terug op een jarenlange succesvolle uitbesteding van hun logistieke dienstverlening. Vijf 'lessons learned':
- Heb het eigen huis als verlader eerst op orde
- Kijk ook naar de langere termijn: toekomstige volumes en nieuwe distributiekanalen
- Behoud kennis ook in eigen huis
- Plan de invoering samen tot in de details.
- Volg prestaties nauwgezet: ’plan, do, check, act’.

Zie Outsourcing van logistiek over hoe u een succesvolle uitbesteding kunt realiseren. Het uitbesteden van distributie is op grote schaal gangbaar. Onderzoek van TNO in 2010 wijst uit dat logistieke dienstverleners geen groeimogelijkheden verwachten in transportactiviteiten, maar wel in logistieke diensten. Verbeterde samenwerking met opdrachtgevers (en collega’s in de markt) heeft geleid tot minder lege kilometers. Innovatie moet volgens de bedrijven komen van betere samenwerking.

Inkoop outsourcen

Bij zogenoemde procurement outsourcing worden inkoopmiddelen, inkoopmede-werkers en inkoopactiviteiten door middel van een contract structureel overgedragen aan een externe dienstverlener. Deze dienstverlener ontvangt hiervoor een financiële vergoeding gedurende een vooraf overeengekomen periode. Doelstellingen zijn doorgaans betere service, hogere kwaliteit en lagere integrale inkoopkosten. Inkoop uitbesteden? Doen!

Je vrouw outsourcen

Mijn vrouw is gek op aandacht en nu zoek ik iemand die dat van me over kan nemen. Iemand aan wie ik dat met een gerust hart over kan laten. Diegene aan wie ik het ga uitbesteden moet natuurlijk wel doen alsof het van mij afkomt. Anders werkt het natuurlijk niet: Je vrouw outsourcen

Sales outsourcen

Het niet altijd nodig om verkopers in dienst te nemen. Uitbesteden is vaak verstandiger.  Zeven redenen om de verkoop uit te besteden in Doe de sales de deur uit!

De overheid en uitbesteden

Overheden buigen zich momenteel over wel of niet uitbesteden en/of privatiseren. Verzelfstandigen of uitbesteden is geen abstracte bestuurlijke discussie meer. Het gaat om praktische keuzes met betrekking tot de eigen gewenste rol en de invloed van partijen waarmee je samenwerkt. Dit kan leiden tot Succesvolle invoering van een Shared Service Organisatie.

Het gebruik willen maken van Shared Services neemt binnen de rijksoverheid toe. Een krachtige impuls is de noodzaak tot bezuinigen. De standaardmethode daartoe is binnen de uitvoerende operationele eenheden van de rijksoverheid vast te stellen hoeveel personeel verbonden is aan de te vormen Shared Service; bijv. catering, transport, postverzorging, infra- en ict-beheer e.d. Het totaal volume aan ondersteunend personeel wordt dan, met een doelmatigheidstoeslag, tevens uitgangspunt voor de omvang van het op te richten bedrijf. Vervolgens wordt het betrokken personeel van de operationele eenheid overgebracht naar het “shared service” bedrijf of ontslagen. Het uitbesteden van het werk is begonnen. Zie ook Nieuwe inzichten bij het opzetten van een Shared Service Centrum.

Innovatie en outsourcing

Wat heeft outsourcing te maken met business innovatie? Het voordeel van een innovator ten opzichte van zijn concurrenten, heeft in tijd gezien een steeds kortere cyclus. Zo’n bedrijf moet zich gaan toeleggen op regelmatige vernieuwing. Outsourcing is een mogelijkheid om niet-core activiteiten af te stoten. De volledige aandacht ligt dan op vernieuwing en het bouwen aan een cultuur die business innovatie ondersteunt. Geen Business Innovatie zonder Outsourcing

In hoeverre dragen verschillende management- en organisatiefactoren bij tot succesvolle innovaties? Op innovatie-indicatoren scoort Nederland niet goed; steeds meer kennisintensieve activiteiten worden verplaatst naar opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Een vitale kenniseconomie vereist toenemende aandacht voor sociale innovatie. Met investeringen in sociale innovatie zullen technologische innovaties in Nederland beter renderen. Kennisintensieve activiteiten worden daardoor minder ge-offshored naar opkomende economieën, maar blijven in Nederland (NL-shoring). Conclusie: Offshoring is een gevaar voor innovatie

Checklists over uitbesteden

Tot slot checklists die op ideeën kunnen brengen:

Trending

Outsourcing gaat door, let op de verborgen kosten - Is er leven op Pluto?
Actueel
Outsourcing en off-shoring

Outsourcing gaat door, let op de verborgen kosten

Is er leven op Pluto?
Actueel MNGMNTST
6626
0
zzp-gig
Columns
Innovatie

Geen Business Innovatie zonder Outsourcing

Proces of Passie?
Errol van Engelen
3286
0
valley-of-death
Cover stories
Globalisering

Offshoring en outsourcing redding voor BV Nederland

Hoe blijven we weg uit de 'vallei des doods'
Pieter Klaas Jagersma
5124
1
deal
Cover stories
Logistiek & Supply chain management

Outsourcing van logistiek

De weg naar het perfecte huwelijk
Walther Ploos van Amstel De Laatste Meter
39493
9

Tips & Tricks

samenwerken
Columns
Outsourcing en off-shoring

Werk uitbesteden: wat zijn de voor- en nadelen?

Maak een weloverwogen keuze en weet waar je de juiste dienstverlener vandaan haalt
Anthony Carter
43666
0
outsourcing
Actueel
Outsourcing en off-shoring

5 fouten in het managen van outsourcing

Het vereist dat leiding aan een hoogst ingewikkeld proces
Actueel MNGMNTST
10960
0
Actueel

10 aandachtpunten en misvattingen over uitbesteden

Actueel MNGMNTST
4545
2
draak
Actueel
Logistiek & Supply chain management

5 tips waar u op moet letten bij outsourcing

Waarom outsourcing?
Actueel MNGMNTST
8022
0
outsource
Actueel
Outsourcing en off-shoring

No more outsourcing!

Actueel MNGMNTST
3517
2