01
B

Besturen en organiseren

Bestuurlijke wijsheid, bestuurlijke ellende, verandertempo en concurrentiedruk

Besturing gaat over de richting  en de kwaliteit van de organisatie en wat dat betekent voor de mensen. Het betreft de manier waarop de mensen inhoud geven aan strategie, structuur, cultuur en systemen om de organisatie te versterken. Wat zijn de succesfactoren voor de besturing van bedrijven en instellingen? Voorbeelden en praktijkervaringen van sturing op verantwoordelijkheid. Bestuurlijke wijsheid, bestuurlijke drukte en bestuurlijke ellende: Knelpunten en valkuilen.

Anders organiseren en anders managen

Bij de trends leest u over beter en anders organiseren. Daarmee is veel winst te behalen. We willen betrokkenheid, binding, initiatiefkracht en motivatie. Ook factoren als de menselijke maat en versterking van de verantwoordelijkheid van de professionals in de uitvoering blijken belangrijk. Hier ligt ongetwijfeld een gebied dat buitengewoon interessant is voor bestuurders omdat het rechtstreeks verbonden is met concurrentiekracht.  Ook andere manieren van managen doen dan hun intrede. Zie de voorbeelden in Sturen op verantwoordelijkheid.

Hierbij past het vraagstuk van de samenhang tussen strategie, structuur, cultuur en systemen. De volgende 2 artikelen verschaffen inspirerende inzichten en ervaringen.

Selectie van de Redactie

beta-scrum
Cover stories
Scrum - Agile

Permanent Bèta of scrummen zonder einde?

Kiezen voor de niet optimale oplossing
Marischka Setz
12331
2
Lach-huil
Cover stories
Besturen en organiseren

Leve de krachtige, kwetsbare directeur

Gezond samenspel aan de top vereist een andere leiderschapstijl
Georgy Evers
18858
7
Circel-van-liefde
Cover stories
Corporate governance

Vernieuwing in Toezicht 1

Waarom deden toezichthouders en commissarissen niets?
Joop Swieringa
11679
3
balans
Cover stories
Innovatief organiseren

Concurrentiekracht en innovatief organiseren

De balans sturing – zelforganisatie om krachten te bundelen
Willem Mastenbroek
29226
11
Commissarissen en toezichthouders toetsen of certificeren?
Columns
Besturen en organiseren

Commissarissen en toezichthouders: toetsen of certificeren?

Kaf of koren; geschikt of ongeschikt
Susanne Stolte
2902
2
non profit
Cover stories
Corporate governance

Wat is er mis met het toezicht in semi-publieke organisaties?

Falende toezichthouders, misstanden en suggesties voor verbetering
Rienk Goodijk
16824
13
Nieuw organiseren en organisatieontwerp
Cover stories
Innovatief organiseren

Nieuw organiseren en organisatieontwerp

Doe het rigoureus, of doe het niet
Lenette Schuijt
21743
8
Proactieve dialoog nodig voor vernieuwing commissariaat. - Toezichthouders hebben meer verbinding nodig.
Columns
Besturen en organiseren

Proactieve dialoog nodig voor vernieuwing commissariaat.

Toezichthouders hebben meer verbinding nodig.
Theo Kroese
1936
0
Beter bestuur of verhuftering - Het spel om poen en prestige in barre tijden
Cover stories
Het spel om poen en prestige

Beter bestuur of verhuftering

Besturing als evolutie: poen en prestige versus bestuurlijke wijsheid
Willem Mastenbroek
17702
12
Een beter organisatieontwerp begint bij de topstructuur - Dynamiek en onzekerheid als kans voor ziekenhuisorganisaties
Cover stories
Organisatieontwerp

Een beter organisatieontwerp begint bij de topstructuur

Dynamiek en onzekerheid als kans voor ziekenhuisorganisaties
Jan Willem Brinkman
15819
4
selectie
Columns
Besturen en organiseren

De wet op behoud van bestuurlijke ellende

Bestuurlijke wijsheid is de remedie
Willem Mastenbroek
17040
10

Tips & Tricks

smart
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

Sturing geven aan zelfsturing

Een duivels dilemma?
Sander Boon
14109
0
bus
Columns
Besturen en organiseren

Wie bestuurt de bus

Selecteren en 'on boarden’ van nieuwe leiders
dictus nicolai
9851
0
trapeze
Columns
Netwerkorganisatie

Sturing door waarden, samenwerking, heldere doelen en vertrouwen

De wind van verandering zet door, bouw een windmolen ipv een windscherm!
Dirk-Jan de Bruijn
4868
1
Korte metten met Bestuurlijke Ellende
Columns
Leiderschap

Korte metten met Bestuurlijke Ellende

Hoe aan negatieve spiralen ontsnappen. Zoek de positieve spiralen?
Willem Mastenbroek
11920
2
bad-management
Columns
Besturen en organiseren

Bestuurlijke ellende, de managers hebben het gedaan

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt
Willem Mastenbroek
4667
4

Auteurs die meeschrijven aan Besturen en organiseren

Zie alle