01
B

Besturen en organiseren

Bestuurlijke wijsheid, bestuurlijke ellende, verandertempo en concurrentiedruk

Besturing gaat over de richting  en de kwaliteit van de organisatie en wat dat betekent voor de mensen. Het betreft de manier waarop de mensen inhoud geven aan strategie, structuur, cultuur en systemen om de organisatie te versterken. Wat zijn de succesfactoren voor de besturing van bedrijven en instellingen? Voorbeelden en praktijkervaringen van sturing op verantwoordelijkheid. Bestuurlijke wijsheid, bestuurlijke drukte en bestuurlijke ellende: Knelpunten en valkuilen.

Anders organiseren en anders managen

Bij de trends leest u over beter en anders organiseren. Daarmee is veel winst te behalen. We willen betrokkenheid, binding, initiatiefkracht en motivatie. Ook factoren als de menselijke maat en versterking van de verantwoordelijkheid van de professionals in de uitvoering blijken belangrijk. Hier ligt ongetwijfeld een gebied dat buitengewoon interessant is voor bestuurders omdat het rechtstreeks verbonden is met concurrentiekracht.  Ook andere manieren van managen doen dan hun intrede. Zie de voorbeelden in Sturen op verantwoordelijkheid.

Hierbij past het vraagstuk van de samenhang tussen strategie, structuur, cultuur en systemen. De volgende 2 artikelen verschaffen inspirerende inzichten en ervaringen.

Bestuurlijke ellende of bestuurlijke wijsheid

We moeten onder ogen zien dat cynisme en demotivatie in veel organisaties aan de orde van de dag zijn. Ook zaken als  onverschilligheid, onderhuidse conflicten en een gebrek aan betrokkenheid spelen. Zie de volgende bijdragen in de selectie op deze pagina:  'Bestuurlijke ellende, de managers hebben het gedaan', 'De wet op behoud van bestuurlijke ellende' en 'Korte metten met Bestuurlijke Ellende'. In deze drie columns de nodige inzichten en tips om de narigheid te doorzien en terug te dringen.
Nog grotere narigheid staat beschreven in 'Beter bestuur of verhuftering' Of dit type van verloedering voortkomt uit het ontbreken van moreel kompas of aangezwengeld wordt door 'groupthink' & 'tunnelvisie' blijft een belangrijke vraag. Geen wonder dat er veel aandacht is ontstaan voor tegenspraak en moreel kompas.

Succesfactoren en valkuilen

Bestuurders zijn van oudsher vooral bezig met de strategie en structuur. Cultuur en systemen worden vaak overgelaten aan de specialisten van HRM, ICT en Finance. Goede besturing houdt in dat de vier aspecten in hun samenhang worden overzien en bestuurd. Dat dreigt er wel eens bij in te schieten.

Over het algemeen wordt er met het cultuurelement onhandig, zo niet verkeerd, omgegaan. Daarbij komt dat de verwarring over cultuurverandering onder specialisten groot is. Talloze mislukte cultuurtrajecten getuigen van ‘the state of the art’. De vraag om meer motivatie en betrokkenheid blijft onbeantwoord. Innovatie gaat traag, een cultuur van 'met elkaar ertegenaan' ontbreekt. Actie is gewenst!
Bij elk systeem is de hamvraag: Versterkt dit systeem daadwerkelijk mens en organisatie? De ICT legacy baart veel bedrijven zorgen; ondertussen stagneert de digitale transformatie. Het performance management systeem met de talloze indicatoren werkt te vaak onbevredigend. De vuistregel 'KISS' blijkt niet haalbaar. Wat doen wij eraan?
De rimram van beoordelingssystemen, functioneringsgesprekken en andere HRM systemen wordt door sommige bedrijven afgeschaft. Moeten wij er dan ook niet mee stoppen?

Herkent u een paar van deze besturingsvraagstukken? Aanpakken dus! In die onderdelen van de economie waar verandertempo en concurrentiedruk het hoogst zijn, heeft men al ervaring met andere manieren om de talloze problemen die hier liggen op te lossen. Lees over drie ontwikkelingen in de volgende sectie.

Besturing:  inzichten, voorbeelden, tools en tips

Hoe verandert besturing? 

Wat zijn de trends? Zie de volgende bijdragen:

Op deze pagina vindt u een selectie van artikelen over besturing. Een bestuurder kan zich niet met alles bezighouden. Focus is belangrijk. Toch nog drie ontwikkelingen die bijna onvermijdelijk het pad van de bestuurder kruisen: Samenwerken met andere organisaties, Digitale transformatie en Duurzaam ondernemen.

Hieronder een aantal hulpmiddelen voor een effectieve besturing zoals voorbeeldgedrag een goed verhaal en een slim organisatieontwerp. Selectie van artikelen, recensies, interviews en cases. Besturing verandert: trends en tips.

Trending

beta-scrum
Cover stories
Scrum - Agile

Permanent Bèta of scrummen zonder einde?

Kiezen voor de niet optimale oplossing
Marischka Setz
12370
2
Lach-huil
Cover stories
Besturen en organiseren

Leve de krachtige, kwetsbare directeur

Gezond samenspel aan de top vereist een andere leiderschapstijl
Georgy Evers
18934
7
Circel-van-liefde
Cover stories
Corporate governance

Vernieuwing in Toezicht 1

Waarom deden toezichthouders en commissarissen niets?
Joop Swieringa
11704
3
balans
Cover stories
Innovatief organiseren

Concurrentiekracht en innovatief organiseren

De balans sturing – zelforganisatie om krachten te bundelen
Willem Mastenbroek
29468
11
Commissarissen en toezichthouders toetsen of certificeren?
Columns
Besturen en organiseren

Commissarissen en toezichthouders: toetsen of certificeren?

Kaf of koren; geschikt of ongeschikt
Susanne Stolte
2926
2
non profit
Cover stories
Corporate governance

Wat is er mis met het toezicht in semi-publieke organisaties?

Falende toezichthouders, misstanden en suggesties voor verbetering
Rienk Goodijk
16874
13
Nieuw organiseren en organisatieontwerp
Cover stories
Innovatief organiseren

Nieuw organiseren en organisatieontwerp

Doe het rigoureus, of doe het niet
Lenette Schuijt
21882
8
Proactieve dialoog nodig voor vernieuwing commissariaat. - Toezichthouders hebben meer verbinding nodig.
Columns
Besturen en organiseren

Proactieve dialoog nodig voor vernieuwing commissariaat.

Toezichthouders hebben meer verbinding nodig.
Theo Kroese
1945
0
Beter bestuur of verhuftering - Het spel om poen en prestige in barre tijden
Cover stories
Het spel om poen en prestige

Beter bestuur of verhuftering

Besturing als evolutie: poen en prestige versus bestuurlijke wijsheid
Willem Mastenbroek
17758
12
Een beter organisatieontwerp begint bij de topstructuur - Dynamiek en onzekerheid als kans voor ziekenhuisorganisaties
Cover stories
Organisatieontwerp

Een beter organisatieontwerp begint bij de topstructuur

Dynamiek en onzekerheid als kans voor ziekenhuisorganisaties
Jan Willem Brinkman
16011
4
selectie
Columns
Besturen en organiseren

De wet op behoud van bestuurlijke ellende

Bestuurlijke wijsheid is de remedie
Willem Mastenbroek
17117
10

Tips & Tricks

smart
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

Sturing geven aan zelfsturing

Een duivels dilemma?
Sander Boon
14275
0
bus
Columns
Besturen en organiseren

Wie bestuurt de bus

Selecteren en 'on boarden’ van nieuwe leiders
dictus nicolai
9890
0
trapeze
Columns
Netwerkorganisatie

Sturing door waarden, samenwerking, heldere doelen en vertrouwen

De wind van verandering zet door, bouw een windmolen ipv een windscherm!
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
4918
1
Korte metten met Bestuurlijke Ellende
Columns
Leiderschap

Korte metten met Bestuurlijke Ellende

Hoe aan negatieve spiralen ontsnappen. Zoek de positieve spiralen?
Willem Mastenbroek
11940
2
bad-management
Columns
Besturen en organiseren

Bestuurlijke ellende, de managers hebben het gedaan

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt
Willem Mastenbroek
4696
4

Auteurs die meeschrijven aan Besturen en organiseren

Zie alle