Wat is digitale transformatie in de praktijk? Digitale transformatie is het overschakelen op en het doelmatig gebruiken van digitale middelen ter verbetering van de prestaties. De digitale transformatie betekent een mega versterking van de communicatie tussen mensen en tussen organisaties door de grotere reikwijdte, de veelsoortigheid en de communicatieve kracht van digitale middelen en verbindingen.

Wat is digitale transformatie?

Twee definities

 • Digitale transformatie is het overschakelen op en het doelmatig gebruiken van digitale middelen ter verbetering van de prestaties.
 • Digitale transformatie betekent voor een organisatie dat men digitale middelen voluit gaat benutten om concurrentievoordeel te realiseren.

Betekenis

Digitale middelen zijn de social media, apps, mobile, big data, intranet en internet. Kortom alle digitale manieren waardoor mensen, bedrijven en dingen verbonden zijn. Veel daarvan is nog in volle ontwikkeling.
Het bijzondere van de digitale transformatie zit in het netwerk van digitale verbindingen dat mensen met steeds meer andere mensen, bedrijven, toestellen en kennis, tot communicatie en interactie brengt.
Mensen leefden en werkten altijd al in netwerken. De snelle verdichting, de grotere reikwijdte, de veelsoortigheid en de communicatieve kracht van de digitale verbindingen in deze netwerken betekenen een quantum sprong.

Digitale transformatie. Hoe aanpakken?

Onze wereld is een digitale wereld aan het worden. Bedrijven hebben geen keus. Het is digitaliseren of ten onder gaan.

Hier volgen de 4 stappen die er toe doen. Voor meer zie de checklist en de trends.

 1. Interne communicatie

  Ondersteun interne communicatie en projectmanagement met digitale hulpmiddelen. Zie De App-groepjes organisatie

 2. Communicatie met de klant

  Ontwikkel de digitale interactie met klanten. Denk aan een goede Online klantenservice: Vier tips en een steengoed filmpje. Speel in op beleving en gemak.

 3. Innovatie

  Innovatie in de digitale wereld : Maak met digitale tools innovatie, productontwerp en fabricage eenvoudiger, sneller, goedkoper en flexibeler.

 4. Marketing en de inzet van big data

  Big data marketing grijpt de macht De voorbeelden tonen de mogelijkheden, de valkuilen en de ‘lessons learned’ in de praktijk.

Checklist digitale transformatie. Wat en hoe?

Handleiding digitale transformatie 1.

Hier volgen de factoren die er toe doen in de vorm van een checklist. Elk van de zeven factoren wordt toegelicht met een kort artikel met een voorbeeld.
Vuistregels bij de aanpak zijn: Sluit aan bij wat al gebeurt in uw organisatie. U hoeft zich niet aan de volgorde van de checklist te houden. Breng elkaar op ideeën; er zijn meer mogelijkheden dan de checklist vermeldt. Stimuleer de voortgang. Zie het als in een proces van cocreatie. Elk team doet wat het kan; dat geldt ook voor de leidinggevenden en voor het topteam.

Handleiding digitale transformatie 2.

ArrayBegin in uw team met een scan van wat al gebeurt; vervolgens wat u wilt faciliteren en stimuleren. Elk team tot en met het topteam komt met initiatieven. Start met de ‘quick wins’. Houd de verantwoordelijkheid in de lijn. Deel de voortgang. Kijk uit met stuur- en projectgroepen! Dat remt de transformatie. Beter een wat rommelig proces, dat van het begin af aan aansluit bij de lijnorganisatie en de mensen mobiliseert, dan het zoveelste project.
De checklist is niet uitputtend; ook is er een overlap tussen genoemde factoren.

Al doende kunt u de lijst zelf aanvullen, bijvoorbeeld met een van de in de volgende sectie genoemde trends.
De leiding faciliteert en monitort de transformatie. Sturing gebeurt door op een gegeven moment een duidelijk accent aan te geven, bijvoorbeeld door te focussen op klantgerichtheid of op innoveren.

Zijn de mensen nog niet toe aan zo’n aanpak? Zie dan: De vele digibeten een rem op de digitale transformatie? Hoe ontwikkel je de digitale vaardigheden van je medewerkers?

Wat zijn de Trends?

Met name de volgende 3 trends zijn van belang voor organisaties.

Het eind van deze ontwikkelingen is nog lang niet in zicht. Onvermijdelijk leidt de digitale transformatie tot verandering van businessmodel, organisatieontwerp en bedrijfsvoering. Laat uw organisatie en uw mensen al doende meegroeien met de veranderingen!

Meer informatie digitale transformatie

Zie de selectie van artikelen op deze pagina. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd. U blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen, recente ervaringen en ‘lessons learned’.