Digitale transformatie: De digitale manieren waardoor mensen, bedrijven en dingen verbonden zijn. De snelle verdichting, de grotere reikwijdte, de veelsoortigheid en de communicatieve kracht van de digitale verbindingen in deze netwerken is een quantum sprong. Wat is digitale transformatie, hoe aanpakken. Valkuilen en succesfactoren. Checklist, valkuilen en succesfactoren. inzichten, voorbeelden, trends & tips.

Wat is digitale transformatie

Digitale middelen zijn de social media, apps, mobile, big data, intranet en internet. Kortom alle digitale manieren waardoor mensen, bedrijven en dingen verbonden zijn. Veel daarvan is nog in volle ontwikkeling. Het bijzondere van de digitale transformatie zit in het netwerk van digitale verbindingen dat mensen met steeds meer andere mensen, bedrijven, toestellen en kennis, tot communicatie en interactie brengt. Mensen leefden en werkten altijd al in netwerken. De snelle verdichting, de grotere reikwijdte, de veelsoortigheid en de communicatieve kracht van de digitale verbindingen in deze netwerken is een quantum sprong.

Definitie digitale transformatie organisaties

Twee definities digitale transformatie organisatie.

  • Digitale transformatie betekent voor een organisatie dat men digitale middelen voluit gaat benutten om concurrentievoordeel te realiseren.
  • Een digitaal bedrijf is een organisatie die de mogelijkheden van mobiel, social media en big data maximaal benut.

Digitale transformatie. Hoe aanpakken

Onze wereld is een digitale wereld aan het worden. Bedrijven hebben geen keus. Het is digitaliseren of ten onder gaan.

Checklist digitale transformatie. Wat en hoe?

Opsomming van factoren met voorbeelden in de vorm van een checklist. Elk van de zeven factoren wordt toegelicht met een kort artikel. Vuistregels bij de aanpak zijn: Sluit aan bij wat al gebeurt in uw organisatie. U hoeft zich niet aan de volgorde van de checklist te houden. Breng elkaar op ideeën; er zijn meer mogelijkheden dan de checklist vermeldt. Stimuleer de voortgang.

Begin met een scan van wat al gebeurt; vervolgens wat u wilt faciliteren en stimuleren. Elk team tot en met het topteam komt met initiatieven. Start met de ‘quick wins’. Houd de verantwoordelijkheid in de lijn. Kijk uit met stuur- en projectgroepen! Dat remt de transformatie. Beter een wat rommelig proces, dat van het begin af aan de mensen mobiliseert, dan het zoveelste project.

Trends

De checklist is niet uitputtend ook is er een zekere overlap tussen de genoemde factoren; al doende kunt u de lijst zelf uitbreiden; bijvoorbeeld met:

  • Ontwikkel de digitale interactie met klanten. Speel in op beleving en gemak. Betrek ze bij verbetering van produkt en dienst.
  • Maak met digitale tools innovatie, productontwerp en fabricage eenvoudiger, sneller goedkoper en flexibeler.
    Innovatie in de digitale wereld Spelen conform de nieuwe spelregels.En het gaat verder. Het eind van deze ontwikkeling is nog lang niet in zicht. Onvermijdelijk leiden deze factoren tot verandering van businessmodel, organisatieontwerp en bedrijfsvoering.

Meer informatie

Zie de selectie van artikelen op deze pagina en scan de volgende link: Dossier online ondernemen
Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. U blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen, recente ervaringen en ‘lessons learned’.