04
MW

Investors in People

Hoe het best in mensen investeren, high performance realiseren en de organisatie continue verbeteren?

De Investors in People standaard geeft de criteria voor high performance door mensen. Dit praktische raamwerk biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van leiderschap en management in elke organisatie te benchmarken.

Een standaard geeft richting aan het streven naar en het bereiken van een bepaald kwaliteitsniveau. Criteria in standaarden bevatten kennis, principes en effectieve aanpakken, gevoed door ervaringen van topbestuurders uit het internationale werkveld. Om die reden is een standaard een zeer effectief middel om de performance van een organisatie te meten en te benchmarken met algemeen geldende principes. Een accreditatie op basis van een standaard geeft inzicht in het prestatieniveau ten opzichte van een specifieke branche.

Wat is een standaard? 

Onderzoek toont aan dat organisaties die Investors in People geaccrediteerd zijn, bovengemiddeld scoren op de prestatienormen die binnen de sector gelden.

Van de organisaties die internationaal door Investors in People zijn geaccrediteerd, voorspelt 60% een omzet groei. ln de meeste landen ligt het gemiddelde, zonder IiP, lager. In de UK is dat onderzocht en ligt dat gemiddelde op 47%.

Continue Ontwikkelen, Continue Verbeteren

Dat geldt ook voor de IiP standaard. 

De zesde generatie van de Investors in People Standaard die in 2015 is uitgebracht, introduceert een prestatiemodel met vier niveaus en negen nieuwe indicatoren. Deze indicatoren zijn gebaseerd op kenmerken van organisaties die het consequent beter doen dan vergelijkbare organisaties uit de sector.

Met de introductie van dit prestatiemodel omvat de zesde generatie van de standaard nu een High Performance niveau dat gewaardeerd wordt met de waardering Platina. Dit niveau is toegevoegd als resultaat van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door de University of Bath Management School.

Deze toevoeging en verandering in de standaard onderbouwt het verhoogde niveau van deze zesde generatie Standaard.

In deze standaard vindt u duidelijke en praktische criteria die leiden naar excellente prestaties van mensen en organisaties in elke sector. Er zijn geen bureaucratische eisen aan processen, strategie of papierwerk.

De basis van de ontwikkelcirkel bestaat uit de onderdelen Leiden, Ondersteunen, Verbeteren met als centraal thema de Organisatie Ambitie,

Leiden

Doelen en richting geven in een veranderende omgeving en tegelijkertijd medewerkers motiveren, zijn essentiële vaardigheden geworden in vele rollen. High Performance organisaties bevorderen leiderschapsvaardigheden op elk niveau met als doel het behalen van uitstekende resultaten.

De indicatoren van dit principe gaan na hoe duidelijk visie en doelen zijn en hoe goed leidinggevenden zijn in het inspireren en motiveren van medewerkers.

Ondersteunen

Continu veranderen en verbeteren is in de huidige tjd voor velen gemeengoed geworden. Organisaties gericht op duurzaamheid hebben een platte organisatiestructuur. Op die manier is het mogelijk snel beslissingen te nemen flexibel te opereren en klantgericht te werken.

De standaard onderzoekt de manier waarop medewerkers worden ondersteund om goed te presteren. Nagegaan wordt hoe de inrichting van taken en werkzaamheden is, hoe de beloningsstructuur werkt, hoe prestaties worden gemanaged en in hoeverre medewerkers autonoom zijn in het nemen van beslissingen.

Verbeteren

De beste organisaties omarmen verandering, flexibiliteit en continu verbeteren. De filosofie van continu verbeteren en vernieuwen is de basis van de Investors in People Standaard.

Een duurzame organisatie zijn betekent aandacht hebben voor de ontwikkeling van competenties, middelen en plannen voor morgen. Het betekent voeding geven aan innovatie om steeds nieuwe wegen te vinden om de ambities van de organisaties waar te maken.

Organisatie Ambitie

We investeren in mensen om prestaties te verbeteren. Daarom staan doelen en ambities centraal in het Investors in People raamwerk. Voor elke indicator is de ambitie het vertrekpunt.

Met de thema's en niveaus van iedere indicator kan worden beoordeeld of alle medewerkers handelen en denken conform de missie en visie en welke goede praktijken tot positieve resultaten leiden. In organisaties die acteren op het hoogste prestatieniveau zijn de best practices in alle lagen geïntegreerd en zorgen ze voor continuïteit en duurzame resultaten.

Het Prestatiemodel 

Steeds voorop lopen. Elke indicator gebruikt een eenvoudige schaal om de effectiviteit van de people management aanpak te doorgronden.

Organisaties worden gemeten aan de hand van een prestatiemodel met vier niveaus dwars door alle negen indicatoren heen, van 'developed' tot 'high performing'. Dit unieke model biedt de mogelijkheid om jaarlijks intern en extern de prestaties van organisaties te vergelijken.

Elk niveau van 'Developed' tot 'High Performing', beschrijft op een heldere manier hoe succesvol goede praktijken ingebed en vormgegeven zijn in de gehele organisatie.

Het prestatiemodel bestaat uit vier niveaus die inzicht geven in de belangrijkste fases die een organisatie doormaakt op weg naar een volwassen (mature) organisatie. De niveaus zijn niet gekoppeld aan de grootte of complexiteit van een organisatie

Een grote en complexe organisatie kan bijvoorbeeld opereren op het niveau van 'Developeď. Tegelijkertijd kan een kleine, innovatieve organisatie op het niveau van 'High Performing' zitten. Het niveau is niet afhankelijk van de complexiteit van de processen van een organisatie. De niveaus geven zicht op de dagelijkse werkwijzen die cruciaal zijn om te komen tot duurzame resultaten met en door de mensen. Daarom kunnen de indicatoren het best gezien worden als groeifases, van "Developed' tot High Performing.

 • Prestatie niveau 1-Developed
  Medewerkers en leidinggevenden weten wat er van ze wordt verwacht. De organisatieambities en werkafspraken zijn aanwezig en gecommuniceerd.
 • Prestatie niveau 2-Established
  Medewerkers en leidinggevenden zijn gecommitteerd aan de organisatieambities en werkafspraken.
 • Prestatie niveau 3- Advanced
  Medewerkers en leidinggevenden stellen zich actief op in het realiseren van positieve resultaten en vertonen eigenaarschap ten opzichte van ambities en werkafspraken.
 • Prestatie niveau 4-High Performing
  Medewerkers en leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheid in het realiseren van duurzame, positieve resultaten en hebben daarbij oog voor verbetering. In het handelen en denken zijn de organisatieambities en werkafspraken volledig en duurzaam geïntegreerd.

Nieuwe Keuzes voor de komende jaren

De Investors in People standaard is een continue ontwikkel model in de juiste zin van het woord: het Model ontwikkelt zichzelf ook continue. Een veranderende arbeidsmarkt (2023) gekenmerkt door voor alle sectoren structurele personeelstekorten, vergrijzing van de beroepsbevolking die in 2024/2025 op een hoogtepunt zal zijn en de versnelde opkomst van taalmodellen als ChatGPT, BingAI, GoogleBard maar ook breder generatieve kunstmatige intelligentie, maken het belang van continue ontwikkelen, continue verbeteren door te investeren in mensen, met de dag belangrijker. 

Dit op een duurzame investeren draagt bij aan continuïteit en winstgevendheid.

Bron: Investors in People International

Aanvullende info zoals praktijkvoorbeelden vind je in het Strategisch HR(R)M blog en bij de Investors in People rubriek partnersite ManagementPro. Contact: willem@willemscheepers.eu 

Trending

bermuda-driehoek
Columns
Lean management en werken

Midden Management en de rol bij continue verbetering

Gevangen in de bermuda driehoek
Freek Hermkens Management Pro
7141
0
organisatie-ontwerp
Actueel
Organisatieontwerp

Top 4 problemen waar organisaties mee worstelen

De gebrekkige samenhang is ingebakken in het proces
Actueel MNGMNTST
41289
2
Hoe prestatiegericht is uw organisatie - Is uw organisatie-cultuur gericht op verbetering van resultaten?
Cover stories · Instrumenten
Sturen op verantwoordelijkheid

Hoe prestatiegericht is uw organisatie

Is uw organisatie-cultuur gericht op verbetering van resultaten?
Willem Mastenbroek
78245
12
Mensen en organisatiesucces - Jeffrey Pfeffer, The Human Equation, Building Profits By Putting People First
Cover stories · Boeken
Human Resources Management

Mensen en organisatiesucces

Jeffrey Pfeffer, The Human Equation, Building Profits By Putting People First
Coert Visser
6267
4

Tips & Tricks

work_in_future_kingdom-720x340
Cover stories · Cases
Human Resources Management

De rol van HRM in de organisatie van de toekomst: 3 trends

Flexibiliteit versus vast dienstverband, talentmanagement en de rol van connector.
Karin Manuel
38054
1
Columns

10 tips voor een landingspagina die verkoopt

Daniël de Voogt
3939
0
Columns

De weg is het doel

John van der Borg
4013
0
Actueel

Leiderschap en HRM voor betere productiviteit

Actueel MNGMNTST
2968
0

Auteurs die meeschrijven aan Investors in People

Zie alle