Netwerken is werken met rendement: sociaal kapitaal!

Netwerken is geaccepteerd, geen taboes meer. Hét mag, nee het moet! Hoe kom je anders aan die aantrekkelijke job, goede opdracht, medewerker of voordelige stoel? Of aan die kennis en wijsheid? Netwerken onderhoudt jouw positie en geeft je de potentie om beter te worden. Netwerken behoort tot jouw sterke kanten. Relaties durven aan gaan, in stand houden en uitbreiden. Het is leven met durf! Maar, durf is onvoldoende. Doe het wel goed!

Inderdaad, netwerken moet je wel goed doen. Met fatsoen en oprechtheid kom jij met een assertieve instelling een heel eind. Heb jij die eigenschappen niet, dan netwerk jij met de ander, maar de ander niet met jou. De cultuur van netwerken staat nog steeds in de kinderschoenen. Het is een cultuur om anderen gericht te vertellen wat jou bezighoudt en te luistere...

Justus de Broeckenaere
Mijns inziens staat de cultuur van netwerken in het geheel niet in de kinderschoenen. Netwerken is - in ieder geval zoals het hier omschreven staat - hetzelfde als praten met mensen in de hoop er in de toekomst voordeel bij te kunnen hebben.
In alle bescheidenheid kan ik u....herstel...jou zeggen dat ik reeds in de jaren zeventig aan netwerken heb gedaan. Mijn schoonzus was aanneemster en op de verjaardag van mijn vrouw heb ik met haar gepraat over de op handen zijnde verbouwing van onze keuken. Twee maanden later al heeft mijn schoonzus belangeloos geholpen met de verbouwing. En daarvoor hoefde ik niet eens zo'n suit gathering bij te wonen!


Justus.
Netwerker sinds 1973.
Roel Aalders
In deze vind ik dat de schrijver juist wel gelijk heeft. Hij beweert dat netwerken in de kinderschoenen staat, en dat is ook zo. Hij geeft aan dat netwerken begint bij veelal onopgemerkte contacten, maar dat wij dit meer moeten benutten en ons voordeel er meer moeten uithalen. Nederland is daar nog onbekend in. Vanuit mijn ervaring in Amerika kan ik stellig schrijven dat Nederland daadwerkelijk nog hierin in de kinderschoenen staat.

Contacten aangaan, onderhouden en uitbreiden! Niet alleen om te zeggen en schrijven, maar om het daadwerkelijk te doen. En dan je eigen voordeel eruit halen. Helemaal mee eens dat je dan je horizon verbreed.

Ben Wouterson
Eens met hetgeen wordt aangegeven dat netwerken durven praten is om daarmee je voordeel te bereiken. Maar het is meer.

Contacten leggen is 1, ze onderhouden 2.

Systematische omgang is hierbij geboden. Naarmate je netwerk uitbreidt zal je steeds meer informatie ter beschikking krijgen en die zal je dienen te verwerken. Na het aangaan van een nieuw contact is het handig de verkregen informatie in een eigen systeem te bewaren. Denk nu niet dat je alles in het hoofd kunt bewaren, want er komt een moment dat je moet vissen naar de laatste info bij het ontmoeten van iemand na een langere tijd dat je elkaar niet hebt gezien en gesproken.
Je bent zo eigenljk wel verplicht om aandacht te schenken aan je omgeving en kun je zelf bepalen hoe op welke wijze en met wie je praat over wat. Hoe meer gericht je hier mee omgaat hoe meer aandacht je schenkt aan je netwerkomgeving en wordt de kans groter dat het contact in positieve zin verstevigd en daardoor weer meer kans op persoonlijk voordeel. Het is daarbij wel heel belangrijk dat je de laatste informatie die je van een persoon hebt vernomen ook correct verwerk in een/je systeem. Bijvoorbeeld op een netwerkkaart.
Het gaat dus om een goede voorbereiding om een gesprek aan te gaan, durf om dit te doen, inhoud gesprek vaststellen (dient interessant te zijn voor de ander) en onderhouden van gegevens en actueel houden.

Bij ieder nieuw contact met iemand waar je reeds een relatie mee hebt opgebouwd ook even de laatste gegevens doornemen van deze relatie. Dat is een aanrader en bedenk dat de ander dit ook van jou zal/kan doen. Wees dus ook bewust van hetgeen je prijsgeeft aan eigen informatie en zorg dat je ook dit registreert zodat je weet wat jezelf ook over over jezelf hebt prijsgegeven.

Kortom bewust net werken.
Geerd Lammers, Groningen
Aan de tekstschrijver,
Mag deze tekst gebruikt worden voor verdere documentatie over netwerken?

Meer over Investors in people