02
I/T

Kennismanagement

De val en wederopstanding van kennismanagement. Tips, tools, trends en modellen

De val en wederopstanding van kennismanagement. Lessons learned: slaag- en faalfactoren. Voorbeelden en tips over kennismanagement. De nieuwste items over kennismanagement vindt u in de rechtercolumn van deze pagina.

U kent vast de discussies over wat ‘kennis’ is, en hoe dat verschillend is van ‘informatie’ en ‘data’. Wat kunt u met deze discussies? De definitie die men gebruikt voor ‘kennis’ is afhankelijk van het perspectief op kennismanagement. 

 • “Wat gebeurt er met de kennis van mijn vakmensen als zij de organisatie verlaten?”
 • “Hoe zorg ik dat kennis- en communicatieprocessen ten dienste staan van mijn business resultaten?”
 • “Hoe voorkom ik dat keer op keer door verschillende mensen in mijn organisatie dezelfde fouten worden gemaakt?”
 • “Wat moet ik doen om echte veranderingen teweeg te brengen in mijn organisatie?”
 • Advies: Ken uw probleem en beken kleur
 • Algemene ‘waarheden’:

Algemene ‘waarheden’:

 • Grote organisaties beginnen vaak met blauw en geel en hebben dit vaak redelijk op orde.
 • Blauw is effectief wanneer medewerkers complete rapporten/oplossingen hergebruiken. Blauw is echter ook duur door investering in systemen.
 • Een blauw/geel combinatie is goed voor standaardisatie, procedures, en ‘top-down’ kennisoverdracht van managers naar vakmensen. Geel kan voor medewerkers aanvoelen als een harnas.
 • Rood is goed voor leren en interactie tussen vakmensen, tussen projecten, en afdelingen en voor het (gezamenlijk) oplossen van complexe problemen, waar de (impliciete) context er toe doet. Te veel rood doet echter denken aan een sociale werkplaats.
 • Rood en groen zijn goed voor ‘horizontale’ kennisuitwisseling.
 • Groen is goed voor het ontstaan van nieuwe kennis en voor verandering op gang te brengen. Daarna is vaak een andere kleur nodig; enkel groen lijkt een stuurloze verandering.

Lees verder >>

Conclusie

Sturen op kennis is een continue taak van de manager. Kennisgaten of ontbrekende essentiële kennis kan ertoe leiden dat een organisatie niet overleeft. Daarbij moet er ook nog eens geanticipeerd worden op ontwikkelingen als vergrijzing of een nieuwe missie en doelstellingen. De manager wil weten of alles onder controle is, of dat bijsturing noodzakelijk is. Met de aanpak met de Kenniskaart krijgt u daadwerkelijk grip op de kennis in uw organisatie kunt u gericht sturen op kennis.

Kennismanagement is dood én leeft!

Kennismanagement is door het gebrek aan populariteit natuurlijk niet weg. Dat bewijst het voorbeeld van de bank die dankzij de expertise van twee medewerkers een marktaandeel van meer dan 50 procent in een bepaalde niche had opgebouwd. Zelfs toen één expert vertrok, ondernam de leiding niets. Nu is ook de tweede deskundige vertrokken en het marktaandeel ingestort.

Gezond verstand

Slimme organisaties, die zich niet hebben laten gek maken door de hype, benaderen het wegvloeien van kennis als een ‘normaal probleem’. Die gaan na welke kennis belangrijk is voor de organisatie en welke niet. Dat hoeft niet per se gepaard te gaan met ingewikkelde informatiesystemen, maar vooral met gezond verstand. Een taak voor het lijnmanagement dus.

Hooggespannen verwachtingen rondom kennismanagement worden vaak niet ingelost omdat deze trajecten vanuit een verkeerde insteek beginnen. Kennis proberen te managen is een verkeerd doel en verzandt in vrijblijvendheid. Kennis ontwikkelen en delen komt natuurlijk en vrijwel vanzelf tot stand als er een concreet probleem wordt aangepakt. De focus zou dus niet gericht moeten zijn op het willen managen van kennis als wel op het invullen en oplossen van ‘business’ ambities en knelpunten.

Organisaties die wel de ruimte vinden om kennis te managen zonder directe verbinding aan een ‘business’ ambitie of knelpunt worden vaak gekenmerkt door een zekere overcapaciteit. Niet de hoeveelheid beschikbare talenten en kennis binnen dit type organisaties vormen het werkelijke probleem, maar de hoeveelheid kansen en uitdagingen die er zijn om het kennispotentieel daadwerkelijk productief te maken.

Selectie van de Redactie

Kennismanagement start met verantwoordelijkheid - Kennis delen? Zoek het zelf uit!
Cover stories · Cases
Kennismanagement

Kennismanagement start met verantwoordelijkheid

Kennis delen? Zoek het zelf uit!
Jan Jacob Bos
29597
4
Kennismanagement bij Nuon - Vergrijzing en de gevolgen voor kennis
Cover stories · Cases
Kennismanagement

Kennismanagement bij Nuon

Vergrijzing en de gevolgen voor kennis
Mike van Holsteijn
9512
2
De weg van ik naar jij naar wij en naar resultaat ... - ... gaat alleen maar bergafwaarts
Cover stories
Kennismanagement

Kennismanagement gaat vanzelf als het nodig is

Focus op primair proces en bedrijfsresultaat
Marcel t Hart
13100
5
10 jaar Kennismanagement; er is nog veel te winnen - Revival van kennismanagement?
Cover stories
Innovatie

10 jaar Kennismanagement; er is nog veel te winnen

Revival van kennismanagement?
Steven de Groot
11407
3
blockchain
Cover stories
Kennismanagement

Leiding geven aan uw kenniskapitaal

De Kenniskaart als praktisch instrument
Mike van Holsteijn
6829
5
splitsing
Cover stories
Kennismanagement

Durf kleur te bekennen in kennismanagement

Janine Swaak
9309
4
innoveren
Actueel
Kennismanagement

De val en wederopstanding van kennismanagement

Redactie ManagementSite
6666
2

Tips & Tricks

Acht gouden regels voor kennismanagement 2.0 - Socialmedia zet kennismanagement terug op de kaart
Actueel
Kennismanagement

Acht gouden regels voor kennismanagement 2.0

Socialmedia zet kennismanagement terug op de kaart
Redactie ManagementSite
46464
5
hawaii_1
Cover stories · Instrumenten
Coaching

Bent u toe aan sabbatsverlof?

Bent u toe aan een sabbatsverlof?
Gyuri Vergouw
12704
22
VR 3d
Cover stories

Virtual Networked Teams in Future Organisations

Building Blocks for a Knowledge-based Culture
Julie Coleclough
1450
2

Auteurs die meeschrijven aan Kennismanagement

Zie alle