02
I/T

Kennismanagement

Kennismanagement. Wat is het? Hoe gebruiken? Slaag- en faalfactoren. Tips, tools & trends.

Kennismanagement. Wat is het? Hoe gebruiken? De praktijk, slaag= en faalfactoren. Tools en modellen. Zoek de eenvoud. Verbind kennismanagement met resultaatverbetering. Voorbeelden, tips & trends.

Er zijn hele discussies over wat ‘kennis’ is, en hoe dat verschilt van ‘informatie’ en ‘data’.  De les is zoek de eenvoud en verbind kennismanagement rechtstreeks met verbetering van resultaten.

Wat is kennismanagement

Wat is de betekenis van kennismanagement? In welke vorm speelt het in organisaties?

Belangrijke vragen

 • “Wat gebeurt er met de kennis van mijn vakmensen als zij de organisatie verlaten?”
 • “Hoe zorg ik dat kennis- en communicatieprocessen ten dienste staan van mijn business resultaten?”
 • “Hoe voorkom ik dat keer op keer door verschillende mensen in mijn organisatie dezelfde fouten worden gemaakt?”
 • “Wat moet ik doen om echte verbeteringen teweeg te brengen in mijn organisatie?”

Advies: Ken uw probleem, beken kleur.

Hoe kennismanagement realiseren

De aanpak is verbonden met het soort probleem en de vraag die u wilt oplossen.

Verschillende manieren: durf kleur te bekennen

Zie: Durf kleur te bekennen.     

 • Grote organisaties beginnen vaak met blauw en geel en hebben dit vaak redelijk op orde.
 • Blauw is effectief wanneer medewerkers complete rapporten/oplossingen hergebruiken. Blauw is echter ook duur door investering in systemen.
 • Een blauw/geel combinatie is goed voor standaardisatie, procedures, en ‘top-down’ kennisoverdracht van managers naar vakmensen. Geel kan voor medewerkers aanvoelen als een harnas.
 • Rood is goed voor leren en interactie tussen vakmensen, tussen projecten, en afdelingen en voor het (gezamenlijk) oplossen van complexe problemen, waar de (impliciete) context er toe doet. Te veel rood doet echter denken aan een sociale werkplaats.
 • Rood en groen zijn goed voor ‘horizontale’ kennisuitwisseling.
 • Groen is goed voor het ontstaan van nieuwe kennis en voor verandering op gang te brengen. Daarna is vaak een andere kleur nodig; enkel groen lijkt een stuurloze verandering.

Lees verder >>

Tools en modellen

Sturen op kennis is een continue taak van de manager. Kennisgaten of ontbrekende essentiële kennis kan ertoe leiden dat een organisatie niet overleeft. Daarbij moet er ook nog eens geanticipeerd worden op ontwikkelingen als vergrijzing of een nieuwe missie en doelstellingen. Een manager wil weten of de boel onder controle is, of dat bijsturing noodzakelijk is. Met De Kenniskaart als hulpmiddel krijgt u daadwerkelijk enige grip op de kennis in uw organisatie en kunt u gericht sturen.

Kennismanagement leeft!

Kennismanagement is door een gebrek aan populariteit natuurlijk niet weg. Neem het voorbeeld van de bank die dankzij de expertise van twee medewerkers een marktaandeel van meer dan 50 procent in een bepaalde niche had opgebouwd. Zelfs toen één expert vertrok, ondernam de leiding niets. Nu is ook de tweede deskundige vertrokken en het marktaandeel ingestort.
Slimme organisaties benaderen het wegvloeien van kennis als een ‘normaal probleem’. Die gaan na welke kennis belangrijk is voor de organisatie en welke niet.

Kennismanagement systemen

Kennismanagement hoeft niet per se gepaard te gaan met ingewikkeld informatiesystemen. Juist niet! Het is niet een kwestie van systemen maar van menselijke interactie: overdracht, leren, experimenteren en ontwikkelen. Dat betekent een kwestie van gezond verstand. Een taak voor de lijnorganisatie. Kennismanagement is mensenwerk. Zoek de eenvoud! Veel systemen zijn zo complex dat ze vakmanschap en professioneel handelen eerder ondermijnen dan ondersteunen. Ondertussen wacht de klant. Het beperken en vereenvoudigen van dergelijke systemen tot de essentie die echt nodig is voor professioneel handelen is een vorm van kennismanagement die nog maar zelden wordt ingezet. Een nog betere route is vaak het systeem te dumpen. Dat is ook kennismanagement.

Verbind kennismanagement met resultaatverbetering

Hooggespannen verwachtingen rondom kennismanagement worden vaak niet ingelost omdat men vanuit een verkeerde insteek begint.

Kennis proberen te managen is een verkeerd doel en verzandt in nutteloos gehannes en verspilde moeite. Kennis ontwikkelen en delen komt tot stand als een concreet probleem wordt aangepakt. Professioneel handelen en vakmanschap zijn niet goed te borgen met systemen. Dat gebeurt door menselijke interactie. 

De focus moet niet gericht zijn op het willen managen van kennis maar op het oplossen van ‘business’ ambities en knelpunten.

Organisaties die wel de ruimte vinden om kennis te managen zonder directe verbinding aan een ‘business’ ambitie of concreet knelpunt worden vaak gekenmerkt door een zekere overcapaciteit.

Kennismanagement: modellen, theorie en ervaringen

Voor meer theorie, modellen, inzichten en ervaringen m.b.t. kennismanagement zie de selectie van de redactie en de artikelen op deze pagina. 

Trending

Kennismanagement start met verantwoordelijkheid - Kennis delen? Zoek het zelf uit!
Cover stories · Cases
Kennismanagement

Kennismanagement start met verantwoordelijkheid

Kennis delen? Zoek het zelf uit!
Jan Jacob Bos
29747
4
Kennismanagement bij Nuon - Vergrijzing en de gevolgen voor kennis
Cover stories · Cases
Kennismanagement

Kennismanagement bij Nuon

Vergrijzing en de gevolgen voor kennis
Mike van Holsteijn
9556
4
De weg van ik naar jij naar wij en naar resultaat ... - ... gaat alleen maar bergafwaarts
Cover stories
Kennismanagement

Kennismanagement gaat vanzelf als het nodig is

Focus op primair proces en bedrijfsresultaat
Marcel t Hart
13242
5
blockchain
Cover stories
Kennismanagement

Leiding geven aan uw kenniskapitaal

De Kenniskaart als praktisch instrument
Mike van Holsteijn
7053
10
splitsing
Cover stories
Kennismanagement

Durf kleur te bekennen in kennismanagement

Janine Swaak
9443
4
innoveren
Actueel
Kennismanagement

De val en wederopstanding van kennismanagement

Actueel MNGMNTST
6700
2
Topfrustraties communicatie adviseurs
Cover stories
Kennismanagement

Succesvol kennis delen

Face-to-face of via een systeem?
Jeroen Bertrams
113754
23

Tips & Tricks

generatie
Columns
Talent ontwikkeling

Verbeter de verbinding tussen jong & oud door kennisoverdracht

Vier ideeën voor leidinggevenden om dit voor elkaar te krijgen
Jorieke Markerink
23893
0
scrum
Cover stories · Boeken
Kennismanagement

Kennis delen gaat vanzelf met SCRUM

Houd de focus op werkende oplossingen
Jan Jacob Bos
40569
5
Het nieuwe werken speciaal voor kenniswerkers - Hoe verbeter je de efficiency en effectiviteit van kenniswerkers?
Actueel
Kennismanagement

Het nieuwe werken speciaal voor kenniswerkers

Hoe verbeter je de efficiency en effectiviteit van kenniswerkers?
Actueel MNGMNTST
14041
0
Acht gouden regels voor kennismanagement 2.0 - Socialmedia zet kennismanagement terug op de kaart
Actueel
Kennismanagement

Acht gouden regels voor kennismanagement 2.0

Socialmedia zet kennismanagement terug op de kaart
Actueel MNGMNTST
46972
5
VR 3d
Cover stories

Virtual Networked Teams in Future Organisations

Building Blocks for a Knowledge-based Culture
Julie Coleclough
1475
3

Auteurs die meeschrijven aan Kennismanagement

Zie alle