De val en wederopstanding van kennismanagement

Actueel

Wie durft er nu nog te zeggen dat hij zich bezig houdt met kennismanagement? Tien jaar geleden was dat wel anders. Het was een hype, maar nu wordt er vooral denigrerend over kennismanagement gedaan. Maar snijden organisaties zich daarmee niet in de vingers?

Buzzword
Tien jaar geleden was kennismanagement een buzzword, goed voor volle congreszalen, verwachtingsvolle artikelen en talloze nieuwe adviesbureaus. Nu is het stil rond kennismanagement. Als de term al wordt gebezigd, is het op een meewarige of zelfs denigrerende manier.

Vier oorzaken
Wat is er misgegaan? Dat heeft zowel met foute verwachtingen als met foute oplossingen te maken. De voornaamste oorzaken zijn volgens PWnet:

1. Te vage definitie
Sommige definities omvatten vrijwel alle denkbare economische activiteiten.

2. Te technische benadering
Kennismanagement werd synoniem aan informatiesystemen met onwerkbaar grote databases.

3. Kennismanagement zat niet in de 'lijn'
Organisaties riepen werk- en projectgroepjes in het leven rond kennismanagement in het leven of stelden een kennismanager aan. De lijn kon de pas aangestelde 'kennismanager' gemakkelijk negeren.

4. Organisatiecultuur werd niet aangepakt
Kennis uitdragen en delen vereist een bepaalde cultuur, waarbinnen bepaalde vormen van individuele prestatiebeoordeling bijvoorbeeld juist contra-productief werken.

Kennismanagement is dood én leeft!
Kennismanagement is door het gebrek aan populariteit natuurlijk niet weg. Dat bewijst het voorbeeld van de bank die dankzij de expertise van twee medewerkers een marktaandeel van meer dan 50 procent in een bepaalde niche had opgebouwd. Zelfs toen één expert vertrok, ondernam de leiding niets. Nu is ook de tweede deskundige vertrokken en het marktaandeel ingestort.

Gezond verstand
Slimme organisaties, die zich niet hebben laten gekmaken door de hype, benaderen het wegvloeien van kennis als een 'normaal probleem'. Die gaan na welke kennis belangrijk is voor de organisatie en welke niet. Dat hoeft niet per se gepaard te gaan met ingewikkelde informatiesystemen, maar vooral met gezond verstand. Een taak voor het lijnmanagement dus. (bron: PWnet)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Annemiek Oostdam
Kennismanagement kent veel gezichten waarvan de theoretische het grootste is. Jammer, want in praktische zin is er veel efficiency en effectiviteit te behalen. Kennis delen gebeurt meer bottum up dan top down, tenminste als je medewerkers weet over te halen de kennis en informatie in een "pot" te stoppen. Het is mijn ervaring dat kennisdeling op de werkvloer haalbaar en succesvol
kan zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat het management dezelfde belangen en verwachtingen heeft als de medewerkers. Verwachtingsmanagement is dan ook een van de belangrijkste aspecten bij het uitvoeren van een kennisproject.
Magdalene Daniels
Kennis bestaat uit feiten, uit harde gegevens. Niet alle kennis is cognitief, ook via de zintuigen doen wij veel kennis op. Zichtbaar gedrag van medewerkers is ook een feit. Hier kun je medewerkers op aanspreken en vragen: "waarom doe je dat"? of "leuk dat je dit doet".
Als je hoort dat twee medewerkers ruzie maken, dan WEET je dat er iets niet in orde is, je hebt kennis genomen van een conflict.

Met deze kennis kun je het gedrag van medewerkers sturen.

Meer over Kennismanagement