Redactie ManagementSite

Platform om kennis en ervaring te delen. Wil grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, interactief, altijd op zoek naar wat wél werkt.

Hoofdredactie

Willem Mastenbroek

Hoofdredacteur en oprichter ManagementSite, socioloog., em. hoogleraar ‘Organisatie-cultuur en Communicatie’, Economische faculteit, V.U., A'dam.

OrganisatieontwerpKlantgerichtheidOrganisatiecultuur

 

Gyuri Vergouw

Eigenaar van Vergouw Consulting, sinds 1997 (het allereerste begin) hoofdredacteur van ManagementSite, waarvoor hij inmiddels ruim 40 hoofdartikelen heeft geschreven. Actief in en voor diverse Raden van Toezicht en besturen. Auteur van o.m. De ManagementMonologen; Het Dodo effect; Commitment; en De Strafschop.

Financieel managementBalanced ScorecardCorporate governanceGedragsverandering

 

 

 

Redactie Persoonlijke effectiviteit

Annemieke Figee

Annemieke is psycholoog, organisatie- & teamcoach, spreker, schrijver en mede-eigenaar van Firijn. Ze helpt organisaties bij het veranderen van hardnekkige patronen en het versterken van wenselijk gedrag. Dat doet ze op verschillende manieren: door managers en teamcoaches te trainen, door het 'spel der ongeschreven regels', door (management)teams te coachen en via leiderschapsprogramma's.

Team ontwikkelingFeedbackLeidinggevenInterne communicatie en samenwerking

 

Redactie Organisatiecultuur

Simon van der Veer

Organisatieadviseur, onderzoeker en schrijver. In mijn advieswerk help ik opdrachtgevers met vraagstukken die bijna altijd gaan over het verbeteren van dienstverlening naar (interne) klanten en de onderlinge samenwerking. Gedragsverandering en prestatieverbetering lopen als rode lijnen daar doorheen. Auteur van diverse managementboeken en redacteur van het Channel 'Organisatiecultuur' van ManagementSite.

OrganisatiecultuurGedragsverandering

 

Tjip de Jong

Dr. Tjip de Jong is organisatieadviseur en onderzoeker. Hij bestudeert en adviseert mensen (in organisaties) die werk maken van verandering, leren en innovatie. Naast zijn adviespraktijk geeft Tjip regelmatig lezingen en is hij gastdocent verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

Innovatie

 

 

 

 

Redactie Publiek Management

Jaap Peters

Jaap Peters (bedrijfskundige, IIB Delft) is werkzaam bij DeLimes te Zwammerdam. Jaap is co-auteur van een tiental managementboeken o.m. van Het Rijnland Veranderboekje (2017). Hij publiceert sinds 2001 op ManagementSite (inmiddels meer dan 30 bijdragen). Werkterreinen: Strategieontwikkeling, Veranderkunde, Organisatieontwikkeling. Specialisatie: Rijnlands organiseren.

Investors in peopleInnovatief organiseren

 

Redactie Zingeving versus Verloedering

Lenette Schuijt

Lenette Schuijt (1959) is organisatiekundige en werkt bijna dertig jaar als organisatieadviseur, leiderschapstrainer en coach op het gebied van leiderschap, zelfsturing, bezieling en zingeving. Daarnaast is ze auteur van vele boeken en artikelen over leiderschap en redacteur van het Channel 'Zingeving versus Verloedering' van ManagementSite.

LeiderschapZingeving in werk en organisatieInnovatief organiseren

 

 

Redactie Strategie en Bestuur

Ward de Meulemeester

Ward de Meulemeester is zelfstandig consultant en als associé verbonden aan het bureau NieuwBeeld. Hij helpt overheden bij het opzetten van trajecten, die gericht zijn op strategie, interbestuurlijke samenwerking en het aanscherpen van de inhoudelijke koers van de organisatie. Hiernaast is Ward interim manager in de publieke sector.

Industrie

 

 

Jaap Jan Brouwer

Organisatieadviseur, coach en interimmanager. Besturingsvraagstukken & organisatieontwerp. Kwaliteit van de communicatie en samenwerking.
Met speciale aandacht voor de zorgsector

ZorgCoachingZelforganisatie en zelfsturende teamsMenselijke maat

 

 

 

De redactie

Een aantal onderwerpen van ManagementSite beschikken over een eigen redactie.
De redacteuren die ad hoc geraadpleegd worden vindt u hieronder.

Bea Annot

Mijn passie ligt bij leiderschap. Met verve en plezier ga ik stevige ontwikkeltrajecten aan met (potentiële) topmensen en tegelijkertijd ben ik graag zelf leider. Ik heb lef en ben een doorzetter. In mijn werk ben ik scherp in de analyse, doelgericht en bestuurlijk sterk. Ik stuur op het proces richting het zakelijke doel en zet het organisatiebelang voorop. Ik sta bekend als een sterke persoonlijkheid met een no-nonsense mentaliteit en een flinke dosis humor.

Leiderschap

Arend Ardon

Arend Ardon (1967) is sociaal psycholoog en bedrijfskundige en eigenaar van The Change Studio. Vanuit zijn onderneming werkt hij met collega’s en opdrachtgevers aan moderne wegen naar vernieuwing. De rode draden: Lead. Inspire. Create. Hij doceert aan diverse business schools.

Zakelijke dienstverlening

Dirk-Jan de Bruijn

Bedrijfseconoom Dirk-Jan de Bruijn ('59) is al meer dan drie decennia actief in het publieke domein. Het is zijn passie is om een bord spaghetti te transformeren in een bord asperges – of in een schotel lasagne. Om er zo voor te zorgen dat veranderingen in de wereld om ons heen (buiten) gelijke tred houden met veranderingen binnen. Zeker in deze tijd waarin transities zich niet meer in tempo 1-2-3-4-5 (lineair) maar in tempo 1-2-4-8-16 (exponentieel) voltrekken.

Overheid

Lisa van de Bunt

Prof. dr. P.A.E. (Lisa) van de Bunt is hoogleraar Management en Organisatiekunde aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van vdbconsulting, gespecialiseerd in vraagstukken van strategie en beleid van ondernemingen, veelal in samenhang met fusies en internationalisatie, en in management van veranderingsprocessen.

Organisatiekunde

Leo Kerklaan

Leo Kerklaan (1948) is als organisatieadviseur en auteur op prestatie- en kwaliteitsmanagement. Hij helpt managers bij het realiseren van specifieke kwaliteits- en prestatieniveaus die gerelateerd zijn aan langetermijndoelen van de organisatie.

Leo is oprichter van de Franeker Management Academie. Hiermee levert hij een bijdrage aan het bedrijfskundig onderwijs en de bedrijfskundige ondersteuning van managers

Performance management

John Koster

Prof. dr. John Koster is vennoot van Holland Consulting Group. Tevens is hij werkzaam als docent Marketing aan de Erasmus Universiteit.

MarketingplanOnline Marketing

Hans van der Loo

Verandermanagement

Hans van der Loo is expert op het gebied van energiek veranderen. Als adviseur, publicist en spreker richt hij zich op het bevorderen van de kracht waarmee mensen, teams en organisaties in beweging te komen. Hij is medeoprichter en eigenaar van Betterday. Dit bureau is gespecialiseerd in de realisatie van krachtige en kortcyclische gedragsveranderingen en prestatieverbeteringen ('in 90 dagen veranderen met de spirit van een start-up').

Organisatiecultuur

Cris Zomerdijk

Drs. Cris J. Zomerdijk is organisatieadviseur en vennoot bij Holland Consulting Group. Cris is gespecialiseerd in het versterken van klantgerichtheid, ondernemerschap en innovatie bij dienstverlenende organisaties. Daarnaast is hij gastdocent aan de Baak en Maastricht School of Management, auteur en enthousiast spreker die professionals weet te inspireren om veranderingen in gang te zetten.