03
M

Complexiteit versus eenvoud in organisaties

De vraag is: Hoe vangen we de essentie met eenvoud?

Bij elk probleem in organisaties is er geklaag over complexiteit. Bedenk dat complexiteit vaak mensenwerk is. De vraag is: Hoe vangen we de essentie met eenvoud? Voorbeelden. inzichten en tips

Complexiteit werkt verlammend. Organisaties lopen vast in complexiteit. En dat terwijl we altijd het motto 'Keep it simple!' huldigen. Complexiteit in organisaties is mensenwerk. Door het als mensenwerk te zien kunnen we het ook veranderen, hanteren en eenvoudiger maken. Met mensenwerk is het ook op te lossen! Dat dit de nodige kennis van zaken, ervaring en ook moed vereist zal duidelijk zijn.

Het hanteren van complexiteit wordt belemmerd door een duister begrip van complexiteit. We hebben dan over aspecten of facetten van complexiteit, over de veelheid aan variabelen en factoren, over complexe uitdagingen, over niveaus van complexiteit. Een ding is zeker: aldus wordt het steeds complexer als een vreemde kracht die ons verwardt en bedreigt.

Geen hogere machten maar mensen maken het steeds complexer

"Het is zo complex!" Pas op! Vaak is dit onkunde, dikdoenerij of het toedekken van een wantoestand.

Veel complexiteit creëren we zelf. Voorbeeld: “Er is een probleem dat men met regelgeving oplost, de complexiteit neemt toe in plaats van af, het probleem wordt groter. Men bedenkt nog enige regels; de kwestie wordt complexer. De druk blijft toenemen. IJverig worden nieuwe richtlijnen en systemen bedacht….”  De fouten blijven maar we hebben de regels gevolgd. Zie onze kennisbank-pagina Bureaucratie.

We worden overspoeld met indrukwekkende managementmodellen. Dragen die bij aan eenvoud? Bijna altijd wordt het complexer. Het aanbod van programma's om de mensen in beweging te krijgen neemt alleen maar toe: Allerlei soorten trainingen, kernwaarden uitstrooien, communicatie-verbetering, cultuurprogramma’s… En nog veel meer; je kan het zo gek niet bedenken. Er komt van alles bij maar wordt het er eenvoudiger van?

De conclusie kan niet anders zijn dat sommige zakelijke dienstverleners gebaat zijn met toenemende complexiteit. Hun businessmodel is erop gebaseerd. Zie bijvoorbeeld ons pagina over ICT-projectmanagement bij de overheid.

Conclusie: Er is een grote onhandigheid in het begrijpen en hanteren van complexiteit. Soms is zelfs sprake van moedwillig gekluns. Zie hierover: Het is zo complex... Ammehoela. 'Laat de muppets maar betalen.'

Wat doen om van complex naar eenvoud te komen

De toenemende verwevenheid van menselijke interacties in steeds omvangrijkere en dichtere netwerken van machts- en afhankelijkheidsketens binnen en tussen organisaties, is ongetwijfeld een drijfkracht van complexiteit. De afbreuk risico's nemen toe. Als ergens iets misgaat werken de ketens als een multiplier en kan de schade snel toenemen. Toch zijn er wel degelijk organisaties die hier op een slimme manier mee omgaan. De kern is dat men de mensen in de frontlijn de nodige verantwoordelijkheid verschaft om in te grijpen.

Kortom: andere manieren van organiseren kunnen de complexiteit verminderen. Zie de voorbeelden op deze pagina en de kennisbankpagina over Organisatieontwerp.

Een ander gegeven is dat de toenemende verwevenheid versterkt wordt door de digitalisering. Slimme producten en diensten verspreiden zich sneller, de concurrentie wordt groter, het tempo van verandering neemt toe. Velen ervaren daardoor toenemende druk en complexiteit. Anderen laten zich niet van de wijs brengen.

Reductie van complexiteit is het nieuwe goud

Meer inzichten en voorbeelden van de aanpak zijn te vinden in de onderstaande titels. Speciale aandacht is er voor de Doomloop van toenemende regelgeving en systeemdwang. Het is om gek van te worden en van A tot Z door mensen bedacht. Zie ook onze kennisbankpagina Bureaucratie.

Selectie van de Redactie

chaos
Cover stories
Management modellen

Het is zo complex... Ammehoela

Laat de muppets maar betalen.
Willem Mastenbroek
20860
3
Arrows
Cover stories
Strategie

Leiderschap: de trends

Strategie, businessplanning, innovatie, besturing en organisatie-ontwerp op de schop. Laat eenvoud regeren!
Willem Mastenbroek
31512
7
zoom
Cover stories
Bureaucratie

Simpel is heel moeilijk, en moeilijk is heel simpel!

Hoe eenvoud realiseren? Voorbeelden en tips.
Richard Engelfriet
21419
1
Drie redenen waarom ZP'ers de wind mee hebben in crisistijd
IT en Business

ICT- malaise overheid oplossen? Hou het simpel!

Ieder jaar gaat nog 5 miljard euro in rook op
Ton Verbeek
27311
18
Einstein-leadership
Columns
Zelforganisatie en zelfsturende teams

Wiskunde en leiderschap

Met minder regels sturen naar zelforganisatie en een beter resultaat
Ron Jacobs
20777
10
IQ1_824x675
Columns
Bureaucratie

Alles draait om eenvoud

Vereenvoudigen is geen keuze! Reductie van complexiteit moet!
Dirk-Jan de Bruijn
20484
3
verstoring
Cover stories
Sturen op verantwoordelijkheid

Lean... en dan? Professionaliseer op verstoringen!

Complexe produktieprocessen en de verantwoordelijkheid van de professionals
Herman Bosman
43957
20
De eenvoud van complexiteit  - Het hoofd koel houden in onvoorziene situaties
Cover stories
Leidinggeven

De eenvoud van complexiteit

Eenvoud is de weigering om dingen te compliceren
Lenette Schuijt
41389
24
De dwang naar een aanspreekcultuur. Drie lessen voor de toekomst.
Columns
Bureaucratie

Ik moet steeds meer dingen doen die ik niet kan, niet wil en nooit zal leren!

Hou het simpel; "de nieuwe griep van gedoe" rukt op in organisaties!
Walther Ploos van Amstel
33650
6
Complexe problemen oplossingsgericht te lijf - Nieuwe mogelijkheden voor adviseurs en managers
Cover stories
Oplossingsgericht managen

Complexe problemen oplossingsgericht te lijf

Nieuwe mogelijkheden voor adviseurs en managers
Coert Visser
61877
31

Tips & Tricks