03
M

Complexiteit versus eenvoud in organisaties

Complexiteit werkt verlammend! Hoe vangen we essentie en bedoeling met eenvoud?

Bij elk probleem in organisaties is er geklaag over complexiteit. Bedenk dat complexiteit vaak mensenwerk is. De hamvraag is: Hoe richten we ons op essentie en bedoeling met eenvoud? Voorbeelden, inzichten en tips.

Complexiteit werkt verlammend!

Organisaties lopen vast in complexiteit. En dat terwijl we altijd het motto 'Keep it simple!' huldigen.

Complexiteit in organisaties is mensenwerk.

Door het als mensenwerk te zien kunnen we het ook veranderen, hanteren en eenvoudiger maken. Met mensenwerk is het ook op te lossen! Dat dit de nodige kennis van zaken, ervaring en ook moed vereist is duidelijk.

Het hanteren van complexiteit wordt belemmerd door een duister begrip van complexiteit. We hebben dan over aspecten of facetten van complexiteit, over de veelheid aan variabelen en factoren, over complexe uitdagingen, over niveaus van complexiteit. Een ding is zeker: aldus wordt het steeds complexer als een vreemde kracht die ons verwart en bedreigt.

Geen hogere machten maar mensen maken het complexer

"Het is zo complex!" Pas op! Vaak is dit onkunde, dikdoenerij of het toedekken van een wantoestand.

- Veel complexiteit creëren we zelf. Voorbeeld: “Er is een probleem dat men met regelgeving oplost, de complexiteit neemt toe in plaats van af, het probleem wordt groter. Men bedenkt nog enige regels; de kwestie wordt complexer. De druk blijft toenemen. IJverig worden nieuwe richtlijnen en systemen bedacht….”  De fouten blijven maar we hebben de regels gevolgd. Zie onze kennisbank-pagina Bureaucratie en onze artikelen over de DOOMLOOP. Eigenlijk is het een schande! Wat is er ingewikkeld aan het financieel ondersteunen van ouders die hun kinderen naar de opvang brengen? En de schadevergoedingen voor de Groningers?  Verbijsterend ingewikkeld en omslachtig gemaakt.

Zijn het zieke geesten geweest die dit bedenken? We hebben het wel over onze departementen en onze politici in de tweede kamer! Daar zit ook de oplossing. Regelingen als de AOW en de kinderbijslag laten zien dat het kan. De ondersteuning van bedrijven in de Corona-jaren laat zien dat we het nog steeds kunnen.

Zet een handvol slimmeriken bij elkaar. Streef naar co-creatie met uitvoerders en gebruikers. Die moeten er moeiteloos mee kunnen werken. En kom met een voorstel gebaseerd op eenvoud en uitvoerbaarheid. Dan zal je eens zien!
Het vraagt lef en vastberadenheid maar het kan!

- We worden overspoeld met indrukwekkende managementmodellen en instrumenten. Dragen die bij aan eenvoud? Bijna altijd wordt het complexer. Het aanbod van programma's om de mensen in beweging te krijgen neemt alleen maar toe: Allerlei soorten trainingen, kernwaarden uitstrooien, communicatie-verbetering, cultuurprogramma’s, kwaliteitsverbetering…...  En nog veel meer.
De overheid maakt royaal gebruik van consultants. Wordt het er eenvoudiger van? Werkt men aan het stoppen van de DOOMLOOP. De conclusie kan niet anders zijn dat sommige zakelijke dienstverleners gebaat zijn met  complexiteit. Hun businessmodel is erop gebaseerd. Zie bijvoorbeeld onze pagina over ICT-projectmanagement bij de overheid.

Conclusie: Er is een grote onhandigheid in het begrijpen en hanteren van complexiteit. Soms is zelfs sprake van moedwillig gekluns. Zie hierover: Het is zo complex... Ammehoela. 'Laat de muppets maar betalen.

Wat doen om van complex naar eenvoud te komen

De toenemende verwevenheid van menselijke interacties in steeds omvangrijkere en dichtere netwerken van machts- en afhankelijkheidsketens binnen en tussen organisaties, is ongetwijfeld een drijfkracht van complexiteit. De afbreuk risico's nemen toe. Als ergens iets misgaat werken de ketens als een multiplier en kan de schade snel toenemen. Toch zijn er wel degelijk organisaties die hier op een slimme manier mee omgaan. De kern is dat men de mensen in de frontlijn de nodige verantwoordelijkheid verschaft om in te grijpen.

Andere manieren van organiseren kunnen de complexiteit verminderen. Zie de voorbeelden op deze pagina en de kennisbankpagina's over Organisatieontwerp en Bureaucratie.

Een ander gegeven is dat de toenemende verwevenheid versterkt wordt door de digitalisering. Slimme producten en diensten verspreiden zich sneller, de concurrentie wordt groter, het tempo van verandering neemt toe. Velen ervaren daardoor toenemende druk en complexiteit. Anderen laten zich niet van de wijs brengen.

Reductie van complexiteit is het nieuwe goud

U bent er nog niet uit?

Aan de gang! Snel een paar goede tips.

Aanpakken die complexiteit, op naar de eenvoud!

Begin met Halveer de complexiteit van je organisatie! Hoe maken we organisaties weer zo eenvoudig mogelijk. Scan vervolgens de gerelateerde artikelen bij het artikel met tal van ervaringen, inzichten, voorbeelden en praktische tips. U zult er sowieso een paar bruikbare ideeën en tips uithalen.

 De vastgeroeste interactiepatronen van de DOOMLOOP maken het extra moeilijk. De toenemende regelgeving en systeemdwang zijn om gek van te worden; maar van A tot Z door mensen bedacht. Hierover is meer te vinden in onderstaande titels. Zie ook onze kennisbankpagina Bureaucratie.

Trending

problem
Cover stories
Complexiteit versus eenvoud in organisaties

Complexe problemen: met daadkracht alleen kom je er niet

Ogen open en met gezond verstand aan de slag!
Lenette Schuijt
2543
6
nederland
Cover stories · Cases
Bureaucratie

Regelzucht en systeemdwang maken de publieke sector kapot

Falende overheidsorganisaties. Wordt NL onbestuurbaar?
Willem Mastenbroek
50890
7
overheid
Cover stories
Overheid

De DOOMLOOP van falende uitvoering van publieke organisaties

Falende uitvoering, hoe de dynamiek van de DOOMLOOP doorbreken?
Willem Mastenbroek
39593
3
DOOMED
Cover stories
De Menselijke maat

De dolgedraaide ‘DOOMLOOP’ van regeldwang & bureaucratie

Veel publieke diensten kraken van de problemen in de uitvoering. Hoe aanpakken?
Willem Mastenbroek
33525
13
zoom
Cover stories
Bureaucratie

Simpel is heel moeilijk, en moeilijk is heel simpel!

Hoe eenvoud realiseren? Voorbeelden en tips.
Richard Engelfriet
21839
1
Drie redenen waarom ZP'ers de wind mee hebben in crisistijd
IT en Business

ICT- malaise overheid oplossen? Hou het simpel!

Ieder jaar gaat nog 5 miljard euro in rook op
Ton Verbeek
27380
18
Einstein-leadership
Columns
Zelforganisatie en zelfsturende teams

Wiskunde en leiderschap

Met minder regels sturen naar zelforganisatie en een beter resultaat
Ron Jacobs
20878
10
IQ1_824x675
Columns
Bureaucratie

Alles draait om eenvoud

Vereenvoudigen is geen keuze! Reductie van complexiteit moet!
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
20713
3
De eenvoud van complexiteit  - Het hoofd koel houden in onvoorziene situaties
Cover stories
Leidinggeven

De eenvoud van complexiteit

Eenvoud is de weigering om dingen te compliceren
Lenette Schuijt
42058
22
De dwang naar een aanspreekcultuur. Drie lessen voor de toekomst.
Columns
Bureaucratie

Ik moet steeds meer dingen doen die ik niet kan, niet wil en nooit zal leren!

Hou het simpel; "de nieuwe griep van gedoe" rukt op in organisaties!
Walther Ploos van Amstel De Laatste Meter
33743
6

Tips & Tricks

FRATAALTJES
Cover stories
Organisatieadvies en consultancy

Fractaaltjes: hoe één zin een organisatiepatroon laat zien

Hoe kleinigheden de organisatiecultuur en gedragsdynamiek verraden. Hoe gebruiken?
Wendy Nieuwland
3356
0
source
Cover stories
Complexiteit versus eenvoud in organisaties

Kunnen we de toenemende complexiteit aan!

En dan ook nog dé verandersnelheid, dé onvoorspelbaarheid en dé digitale revolutie. Laat u niet van de wijs brengen.
Willem Mastenbroek
21347
7
Legos1
Cover stories
Zingeving in werk en organisatie

Slimmer werken? Laat de eenvoud regeren!

'Back to the Basics' met tal van voorbeelden.
Ton Verbeek
18258
7
sociaal
Columns
Besturen en organiseren

Eenvoud wint! Maar hebben we het lef?

Weg met prietpraat en gewichtig geneuzel.
Ton Verbeek
25942
0
Het zorgschandaal - Heeft men al te veel boter op het hoofd?
Columns
Het spel om poen en prestige

Het zorgschandaal 2

De geniepige mix van poen, prestige, regelgeving en systeemdwang slaat toe!
Willem Mastenbroek
5492
2

Auteurs die meeschrijven aan Complexiteit versus eenvoud in organisaties

Zie alle