06
VS

Onderwijs

Beter onderwijs, organisatorische rompslomp terugdringen, beter leidinggeven aan de leerkrachten. Inzichten en praktijkervaringen betreffende beter onderwijs en het beter doen functioneren van schoolorganisaties

Inzichten en praktijkervaringen betreffende beter onderwijs en het beter doen functioneren van schoolorganisaties: organisatorische rompslomp  uitbannen, meer zellforganisatie en beter bestuur

Begin december werd na internationaal onderzoek opnieuw bevestigd dat het slecht gesteld is met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Hoewel de resultaten niet verrassend waren, zijn de zorgen onverminderd groot. Hoe kan het tij worden gekeerd? In Ierland is het gelukt.

Daar gebeurde in 2009 wat Nederland nu ook is overkomen: het land duikelde naar beneden op de internationale ranglijst, met een reeks onderwijshervormingen tot gevolg.

Enorme schok

Van de scholen, tot het ministerie van Onderwijs, de schoolinspectie en de politiek: alle neuzen stonden ineens dezelfde kant op. Iedereen was bereid zich te committeren aan hervormingen op lange termijn.

  1. De lerarenopleidingen werden met een jaar verlengd en kwam er intensievere begeleiding voor beginnende docenten.
  2. Ook kreeg de schoolinspectie een aangepaste rol: die bleef nog altijd de prestaties van afzonderlijke scholen controleren, maar hielp nu ook mee met het bedenken van oplossingen.
  3. Een vrij leesuurtje voor alle leerlingen

En met succes. Ierland hoort tegenwoordig tot de toplanden als het gaat om leesvaardigheid. Het is het best presterende Europese land en op de lijst van geïndustrialiseerde landen staat het op de tweede plaats achter Singapore.

'Hun woordenschat is groter en hun schrijfvaardigheid verbetert. We onderschatten wel eens hoeveel voordelen het heeft.'

Lorraine McConkey, docent Engels

Hoewel de onderwijshervormingen vruchten hebben afgeworpen, benadrukken de Ieren dat een toverformule voor het verbeteren van leesvaardigheid niet bestaat. 

Leidinggeven aan professionals: Doen!

Er gaan in Den Haag regelmatig stemmen op om harder te gaan sturen op kwaliteit, bijvoorbeeld via de onderwijsinspectie. Ik geloof niet dat daar de oplossing ligt. Voor je het weet gaat sturen op kwaliteit weer langs de lijn van bedrijfsvoering: nog meer regels en procedures, nog meer controle, nog minder impact. FOUT! Regelzucht en administratie:

DOE:

  • Door met leidinggevenden en docenten te werken aan een gezamenlijke visie op het vak en de inhoudelijke verbetering die je wilt realiseren.
  • Door teamleiders en opleidingsmanagers te helpen effectiever leiding te geven aan het vernieuwingsproces.
  • Door het vernieuwingsproces slimmer te organiseren en structureren, deels in projecten maar vooral als een gezamenlijk leerproces.
  • En door ruimte te maken om daaraan te werken. Dat laatste is lastig, zeker. Maar het is een absolute randvoorwaarde in élk veranderproces.

Tot slot: Wanneer je een bepaald probleem aan de orde wilt stellen dan lijkt het al snel alsof er niets goed gaat. Natuurlijk zijn er vele voorbeelden van onderwijsinstellingen waar leidinggevenden en onderwijsteams met passie én succes werken aan vernieuwing en verbetering. 

Ook op de opleidingen tot basisschoolleraar wordt hierover nagedacht. Op hogeschool IPABO in Amsterdam en Alkmaar bestaat sinds dit studiejaar de afstudeerrichting lezen. De studenten verdiepen zich in hun laatste jaar in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor effectief en motiverend leesonderwijs.

Welke strategie werkt het beste om lerenden te helpen bij het leren, zodat ze meer informatie kunnen opnemen en vasthouden?  5 bewezen strategieën om leren te bevorderen >>

 

Trending

Opleiden
Cover stories · Boeken
Onderwijs

Leidinggeven aan onderwijsprofessionals: Doen!

Minder regels, meer inhoud
Michiel van Delden
923
3
leren
Cover stories
Human Resources Management

5 bewezen strategieën om leren te bevorderen

Ontleend aan de cognitieve wetenschap
Helma van den Berg
359
2
leraar
Cover stories
Innovatief organiseren

‘De tijd voor zelfsturing is pas rijp als de docenten het echt willen’

Gesprek met Susanne Winnubst, mbo-docent, Leraar van het Jaar en nu onderwijsmanager
Paul Groothengel
10970
2
shutterstock_53452573
Cover stories
Organisatiecultuur

De ondernemende docent

Veranderen vanuit intrinsieke motivatie! Een kwestie van organisatiecultuur?
Cris Zomerdijk
13561
3
phrenology__color_by_marcgosselin-d4kv0y4
Cover stories
Onderwijs

Waar sturen schoolleiders eigenlijk op aan?

Basisscholen kunnen beter presteren (deel 6)
Leo Kerklaan
15097
3
moocs1
Columns
Onderwijs

Moocs, wat zijn het, wat leren we ervan?

De gratis Moocs rukken op in het onderwijs! Wat is hun verdienmodel?
Frank de Langen
15520
1
Cultuur binnen het hoger onderwijs? Maak het tastbaar! - Verbinding van de wereld van bestuurders met de wereld van professionals
Columns
Organisatiecultuur

Cultuur binnen het hoger onderwijs? Maak het tastbaar!

De verbinding van de wereld van bestuurders met de wereld van professionals raakt verloren
Han Oei
6065
7
Onderpresterend onderwijs is grote schadepost
Cover stories
Onderwijs

Basisscholen kunnen veel beter presteren (deel 1)

Onderpresterend onderwijs is grote schadepost
Leo Kerklaan
20604
12
Aandacht voor professionele ruimte in het onderwijs - Minder geklaag, meer inspiratie! Is dat mogelijk?
Cover stories
Zingeving in werk en organisatie

Aandacht voor professionele ruimte in het onderwijs

Minder geklaag, meer inspiratie! Is dat mogelijk?
Adriaan Bekman
21717
8
revolt_00394118
Cover stories
Onderwijs

Hoe scholen zichzelf kunnen bevrijden

Marc Oskam
5383
20

Tips & Tricks

Verbinding
Columns
Onderwijs

Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt al te veel besproken?

Opleidingen zijn teveel los geraakt van de werkvelden
Regina van der Beek
3762
4
Beter onderwijs moet uit de school zelf komen. Maak dat mogelijk!
Columns
Onderwijs

Onderwijs in NL: Op het verkeerde pad

Wat Nederland leren kan van Finland
Ralph Hoffman
6121
4
2=1
Cases · Columns
Onderwijs

Q van de relaties bepaalt de kwaliteit van de organisatie

En wat is het dan in die relaties?
Lex Sanou
15683
1
Werken in resultaatverantwoordelijke teams - Geef docent vrijheid en weg is de stress
Actueel
Onderwijs

Werken in resultaatverantwoordelijke teams

Geef docent vrijheid en weg is de stress
Actueel MNGMNTST
22946
3
De onderwijsraad slaat toe - Hoe wereldvreemd kan je zijn
Columns
Onderwijs

De onderwijsraad slaat toe

Hoe wereldvreemd kan je zijn
Willem Mastenbroek
137640
7

Auteurs die meeschrijven aan Onderwijs

Zie alle