04
MW

De Menselijke maat

Meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid dmv een slimmer organisatieontwerp en anders leidinggeven

De MenselijkeMaat: Betekenis voor mens en organisatie, Inzichten en tips om de menselijke maat vast te houden. Ander leiderschap en een slimmer organisatieontwerp bieden een alternatief. Als we de menselijke maat wegorganiseren met regelzucht, systeemdwang en massaliteit dan zijn de effecten: minder toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel, cynisme en organisatierot Voorbeelden van organisaties gebaseerd op de menselijke maat en sturen op verantwoordelijkheid.

Het tempo waarin de voortschrijdende technologie het werk en de werkplek verandert, is afhankelijk van het ‘productiemodel’ in uw organisatie. Routinematige werkzaamheden laten minder regelruimte toe terwijl kennisintensieve functies juist niet zonder kunnen. Daarnaast verandert een organisatie geen stap sneller dan het verandervermogen van het (top)management zelf. Eerst geloven en dan zien is zo weer ingeruild voor het omgekeerde als het even tegenzit. Vaak met regelzucht en overdadig management tot gevolg.

Succesvolle organisaties hebben naast hun organisatiedoelstellingen vrijwel altijd een hogere doelstelling op het gebied van samenleving, mensen en milieu. Medewerkers van deze organisaties identificeren zich vaak met de hogere doelstellingen van de organisatie en hebben hierdoor een grotere persoonlijke zingeving. Verder zie je dat menselijkheid en diepgang in onderlinge relaties de gangbare norm zijn. Deze twee drivers zorgen ervoor dat de medewerkers vaak meer voldoening en een grotere betrokkenheid hebben (kortom gelukkiger zijn), wat leidt tot succes en betere resultaten. 

‘De meest spannende doorbraken van de 21ste eeuw zullen niet plaatsvinden als gevolg van technologie, maar door een groeiend besef wat het betekent om menselijk te zijn’.

De menselijke maat

  • Laat ik compassie aan mensen zien en ben ik hulpvaardig, welwillend, voorkomend, vriendelijk, genereus en attent?
  • Ken ik de mensen met wie ik samenwerk eigenlijk wel goed?
  • Ga ik echte relaties aan en maak ik echt verbinding met anderen?

Waarom ‘besturen’ in grote organisaties niet terugbrengen tot het introduceren en cultiveren van ‘de menselijke maat’: overzichtelijke eenheden met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor specifieke taken en clienten. De term ‘Raad van Bestuur’ afschaffen; dit creert alleen maar onnodige afstand. Er is een centrale directie met een kleine staf en er zijn werkmaatschappijen. Het besturen beperken tot het verschaffen van inzicht in de behaalde resultaten; en ingrijpen als de unit in de rode cijfers belandt. Het coördineren beperken tot zaken die direct verbonden zijn met duidelijke concurrentie voordelen en tot het uitwisselen van vondsten, ideeen en ervaringen in het beter presteren. Dan kunnen we de verantwoordelijkheid houden waar die thuishoort: bij de mensen die het feitelijke werk doen.

Hoe groter en complexer hoe lastiger bestuurbaar. Waarom ‘besturen’ in organisaties niet terugbrengen tot het cultiveren van overzichtelijke eenheden met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor resultaat en klant?

opstand tegen de efficiency-samenleving

Er ontstaat momenteel een opstand tegen de efficiency-samenleving en te ver doorgeslagen management. Overal wordt gezocht naar het terugvinden van de menselijke maat. In de zorgsector opereren nieuwe organisaties als de Opvoedpoli en Buurtzorg als succesvolle speedboten. Lokale duurzame energiecoöperaties groeien als kool en maken zich los van het mondiale energiestratego. In de voedselvoorziening zijn streekeigen producten in opmars. Ook ontstaan regionale samenwerkingsverbanden die ´materiaalkringlopen´ sluiten volgens het principe afval = voedsel. Zo verovert de lokale wereld ruimte terug op de global village. Nieuwe bedrijven en coöperaties faciliteren dit. Er ontstaan kortere productketens, die kosten besparen en veerkracht vergroten. Het is geen toeval dat het bevorderen van veerkracht als nieuw managementprincipe, parallel loopt met het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Niet iedere medewerker staat te juichen bij het vooruitzicht van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Daarmee is niet gezegd dat iemand vraagt om met rust te worden gelaten. Iedere medewerker heeft onvermoede talenten en ideeën over hoe zijn werk anders of beter kan. En wat is leuker dan je eigen onderscheidende bijdrage in het resultaat terug te zien als je hiervoor het vertrouwen en de ruimte krijgt. Werken vanuit mensen is een uitdaging die loont. 

Klantperspectief

Relaties op basis van de menselijke maat, geven betere resultaten wanneer men het vanuit het klantperspectief bekijkt. Om de verwachtingen van de klanten waar te maken moet men een oprechte interesse hebben in mensen en de wil om het je klanten naar hun zin te maken. Een klant is ook maar een mens en mensen hebben waardering en aandacht nodig. De klant positief tegemoet treden, compassie hebben, gewoon aardig zijn, verbinding maken en de menselijke maat laten zien is bijzonder effectief. Dit kan de klant de ambassadeur maken die je zoekt.

Selectie van de Redactie

risk-1
Cover stories
Zingeving in werk en organisatie

Zingeving en menselijke maat in relaties

De essentie van motivatie en concurrentiekracht. Inzichten en voorbeelden
Peter Stoppelenburg
10467
3
lego-hospital
Cover stories · Cases
Zorg

Gewenste verandering versus de realiteit van alledag in een ziekenhuis

Hoe veranderingen vastlopen en de remedie het nog erger maakt.
Tjip de Jong
20449
3
zelf-regulerend
Cover stories · Cases
Sturen op verantwoordelijkheid

Medewerkers met regelruimte: betere zorg voor de cliënt

Casus zelforganiserende teams bij een zorginstelling. Aanpak en 'lessons learned'.
Lenette Schuijt
29442
6
bijengemeenschap
Cover stories
De Menselijke maat

De werkgemeenschap

‘De geschiedenis zit vol met pareltjes die voor het oprapen liggen.'
Harold Janssen
9096
2
zelfsturend-zorg
Cover stories
Sturen op verantwoordelijkheid

Zelfsturende teams in de zorg

De ervaringen met de opkomst van zelforganisatie in de zorg
Cris Zomerdijk
38984
6
Veerkracht, reactiesnelheid en aanpassingsvermogen als managementprincipes
Columns
De Menselijke maat

Duurzaamheid wijst weg naar nieuwe managementprincipes

Organisatievernieuwing op basis van duurzaamheid en de menselijke maat.
6944
1
Mensgericht organiseren - Zakelijk is niet onmenselijk, menselijk is wel degelijk zakelijk
Columns
De Menselijke maat

Mensgericht organiseren

Zakelijk is niet onmenselijk, menselijk is wel degelijk zakelijk
Thomas Langemeijer
13327
2
Klein binnen groot; de menselijke maat als uitgangspunt - Nieuw boek van Eckart Wintzen over de Celstructuur
Cover stories · Boeken
Netwerkorganisatie

Klein binnen groot; de menselijke maat als uitgangspunt

Nieuw boek van Eckart Wintzen over de Celstructuur
Petrus A.E. van de Bunt
29225
5
Innovatief organiseren: besturing als evolutie
Columns
Organisatieontwerp

Besturing als Evolutie

Van Schaalvergroting naar Klein in Groot.
Willem Mastenbroek
18262
7
De intensieve menshouderij - Deel 1: over het uitmelken van mensen
Cover stories
Verwaarlozing en organisatierot

De intensieve menshouderij

Deel 1: over het uitmelken van mensen
Jaap Peters
10825
33

Tips & Tricks

Humanocracy
Cover stories
De Menselijke maat

Trend naar humanisering van management

Mensgericht organiseren is een ‘win-win’ model
Eric Alkemade
34805
0
zwem
Columns
Innovatief organiseren

Laat mensen niet zwemmen in hun eigen vijver die vrijheid heet.

Zelfsturende teams? Hoeveel vrijheid geef je medewerkers?
Ellen Selderijk
8011
2
kudde-gedrag
Columns
Gedragsverandering

Afhankelijkheidsbewustzijn oorzaak falen zelfsturend team!

Onontwikkeld bewustzijn zorgt voor volgzaam kudde gedrag
Sybren van der Schaar
12947
6
meeting
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

Werken in een zelfsturend team, is dat leuk?

Soft skills van groot belang in zelfsturende teams
Rijk Binnekamp
12328
9
Klanten hebben ook gevoel - Negen tips om de zaak een beetje te ontregelen
Columns
Verwaarlozing en organisatierot

Zijn regelzucht en systeemdwang nog te bedwingen?

Als een schimmel woekert het voort in onze organisaties
Willem Mastenbroek
47429
29

Auteurs die meeschrijven aan De Menselijke maat

Zie alle