05
PE

Feedback

Feedbackregels en tips. Hoe feedback geven, vragen en ontvangen.

Hoe feedback geven, vragen en ontvangen. Hoe krijg je de ongeschreven gedragsregels op tafel? De onderstroom van emoties en de plek der moeite. Feedback wordt belangrijker, beter verbonden met de prestaties en ontwikkeling van het team, 'vrijer' en gemakkelijker.

Wat is feedback

Feedback betekent elkaar aanspreken en terugkoppelen van de effecten van gedrag, de houding en prestaties.

Feedback: kritiek of leren

Het geven en ontvangen van feedback is een belangrijke sociale vaardigheid. Feedback-regels verschaffen daarbij houvast. Van feedback leer je hoe je gedrag overkomt en wat het effect van je gedrag op anderen is. Als mensen dit als kritiek ervaren ontstaat er weerstand en wordt men soms defensief. Men gaat het uitleggen. Of men gaat in de aanval en geeft anderen de schuld. Leren over je gedrag is er dan niet mee bij.

Beter samenwerken en feedback

Goede samenwerking en feedback blijken nauw verbonden. We blijven zoeken naar betere manieren van feedback. Progressiegerichte feedback is daar een goed voorbeeld van. Feed-forward is ook een interessante variant. Sommigen bepleiten zelfs stevige negatieve feedback. Zie de geselecteerde artikelen hieronder.

Feedback: de trends

Elkaar kunnen aanspreken op gedrag wordt in steeds meer organisaties belangrijk gevonden. Ondanks de vele trainingen in feedback blijft het voor velen heel lastig. De harde noodzaak om de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren, maakt dat feedback, als hefboom om stroeve verhoudingen te verbeteren, oprukt. Het wordt normaler en komt uit de softe sfeer van slap geleuter over relaties. De werkrelaties moeten soepel functioneren. Je bent er niet meer met 'Blame the other'. Ieder draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn of haar relaties.

De meest recente trend is om vastgebakken relatiepatronen, opgekropte emoties en ongeschreven regels die de samenwerking belemmeren, vrijer en directer aan te pakken. Minder van persoon tot persoon, maar meer van 'Hoe zijn we in deze groep eigenlijk bezig in de onderlinge communicatie'.
Nog recenter is het verschijnsel om dit zonder omwegen aan de orde te stellen. Minder door middel van trainingen of aparte interventies. Maar meer op de werkplek zelf het gesprek erover openen.  Waarbij de prestaties van het team de leidraad zijn. Hoe kan het dat onze prestaties achterblijven en mensen afhaken? En je kan aan zo'n gesprek maar beter constructief meedoen! 'Blame the other', je afzijdig houden of de aanval kiezen maken dat je uit de boot valt. Deze trend doorbreekt de schuwe en afwerende omgang met  feedback. We moeten wat! Maar die schuwheid is er vaak nog wel. Niet voor niets praten we in dit verband over 'De plek der moeite'.

De plek der moeite

Verkeerde routines en fout gedrag komen overal voor. Het is de onmacht hierover constructief te praten en elkaar aan te spreken op gedrag, die organisaties kwetsbaar maken. Fouten stapelen zich op. Niemand begint erover. Misstanden blijven onder tafel. Vandaar dat men in teams soms poogt de ongeschreven regels op tafel te krijgen, inclusief de ongeschreven regel elkaar daarop niet aan te spreken “De plek der moeite”, de onderstroom, waar men aan voorbij gaat of die men 'als nu eenmaal gegeven' accepteert, wordt zichtbaar gemaakt. Op tafel met de blokkades in houding en gedrag! Blokkades die vrijblijvendheid en onverantwoordelijkheid doen woekeren. Zo'n gesprek valt doorgaans niet mee. Maar als de relatie met team-resultaat en klantgerichtheid duidelijk is dan kan men er niet omheen.

Hoe onderstroom en ongeschreven regels uitwerken

Hier volgen twee bijdragen:

Elkaar op gedrag aanspreken

Om niet van kwaad tot erger te vervallen of om een crisis te vermijden moeten we de kat de bel aan binden.

De nieuwe media en feedback

Er is een ontwikkeling gaande die organisaties dwingt tot het stimuleren van feedback; en dan niet op basis van interne signalen maar aangedreven door externe signalen.

De recensie-sites

Steeds meer organisaties worden door klanten gescoord. De hotelbranche, reisorganisaties, restaurants, vervoerders, ziekenhuizen, retailers, ze worden aan alle kanten tegen het licht gehouden. Gedraagt het personeel zich ongeduldig, hufterig of ongeïnteresseerd, dan blijft dat het bedrijf of instelling achtervolgen.

Dan is er Glassdoor. Hierin doen niet de klanten maar de werknemers een boekje open over hun bedrijf of instelling; het beleid, de onderlinge verhoudingen, de manier van leidinggeven, houding en gedrag van de top, de omgang met klanten. Men neemt geen blad voor de mond: ‘gruwelijke werksfeer, het senior management verandert voortdurend de prioriteiten, doodsaai, onbekwaam zootje, ladenlichters, traag reagerende en onbekwame managers, incompetente HR afdeling, beleid wat nergens op slaat, slangenkuil, hier kan je alle innovatie wel vergeten.’

Iedere persoon een digitale reputatie

De berichten op Glassdoor, branchegerichte vergelijkingssites en On-Demand apps als Werkspot.nl, Elance.com en Uber, betreffen vaak specifieke activiteiten, personen en functionarissen.

Deze trend zet steeds krachtiger door. Je bent je digitale reputatie! Daar is geen ontkomen aan. De interne druk om elkaar aan te spreken op weinig klantgericht gedrag zal toenemen; de druk op leidinggevenden om fatsoenlijk met hun mensen om te gaan eveneens.

De trend: van extern naar intern

De trend is duidelijk. Zowel organisaties als individuen worden steeds meer afgerekend op hun prestaties.  Zie Online beoordelings-systemen en gedragsverandering. Expertise en vakmanschap blijven van groot belang maar zonder de nodige sociale vaardigheden ben je nergens. Men wil samenwerking, verantwoordelijkheid, initiatief, goed communiceren en fatsoen.

Menig bedrijf beschikt al over een team om de signalen van recensie-sites en social media zoals Facebook, Twitter en Youtube te volgen. Om reputatieschade en verlies aan inkomsten te beperken zal elke organisatie heel gericht de feedback moeten doorspelen naar de betreffende teams, afdelingen en personen.

Feedback geven & ontvangen begint pas echt te werken als er een duidelijke koppeling is met het beter presteren van het team.  Zonder druk van de collega's in het team wordt het niks.

Aldus houdt men elkaar in het team bij de les en wordt ‘het elkaar aanspreken op gedrag’ de norm. De hulpmiddelen bij feedback, die u aantreft op deze pagina, kunnen dan hun nut bewijzen.

Meer externe dwang wordt meer onderlinge dwang én meer zelf-dwang

Meer over feedback en beter samenwerken

Tevens op deze pagina 'Nieuwste items', 'Tips & tricks' en de 'Meest besproken' bijdragen. Zie de linker kolom. Hieronder volgt de selectie van artikelen door de redactie.
Meer weten over beter samenwerken? Zie onze pagina’s in de kennisbank over gedragsverandering, interne communicatie en teamontwikkeling.

Trending

aanspreken
Cover stories
Interne communicatie en samenwerking

Hoe creëer je nou écht een aanspreekcultuur?

Schrap de beoordelingsgesprekken en vergeet de feedbackregels!
Gytha Heins
38597
12
kip-kop
Cover stories
Beoordelen

Hoe een gezonde aanspreekcultuur realiseren?

En waarom beoordelingsgesprekken niet werken
Annemieke Figee
20636
2
78H
Cover stories
Team ontwikkeling

Veranderen van de onderstroom in teams

Teams met ‘chronische kwalen’.
Rolf Sterk
24809
10
feedforward
Columns
Feedback

Feedforward: feedback maar dan in z’n vooruit.

Praat niet over missers! Gebruik de 7 krachten van feedforward.
Wim Oolbekkink
46969
5
angry-cat
Actueel
Feedback

Negatieve feedback is effectiever

Als jij vastberaden bent om van feedback te leren, kan niemand je tegenhouden
Actueel MNGMNTST
13814
1
feedback
Cover stories · Boeken
Feedback

Progressiegerichte Feedback

Feedback die wel werkt.
Gwenda Schlundt Bodien
41621
16
Viral-Marketing-Hole
Columns
Leidinggeven

Feedback is een gapend gat in de markt

We geven onze mensen niet wat ze van ons wensen
Wim Aalbers
6060
3
‘Elkaar aanspreken op missers? Tja, dat doen we hier niet’ - Waarom is een open aanspreekcultuur zo lastig
Columns
Organisatiecultuur

‘Elkaar aanspreken op missers? Tja, dat doen we hier niet’

Waarom is een open aanspreekcultuur zo lastig
Simon van der Veer
24422
7
Bloed
Actueel
Feedback

Goed feedback geven is een kunst

Al gauw komt het bot en oneerlijk over
Actueel MNGMNTST
27505
4
Feedback ontmaskerd - Feedback wordt vaak ervaren als onzuiver
Cover stories
Sociale vaardigheden

Feedback ontmaskerd

Feedback wordt vaak ervaren als onzuiver
Jean-Paul Boerekamps
6969
11

Tips & Tricks

SPY
Columns
Beoordelen

Online beoordelings-systemen en gedragsverandering

Uw digitale reputatie: dwangmiddel of kwaliteits-impuls?
Willem Mastenbroek
19468
0
identiteit
Columns
Personal Branding

Uw online reputatie in Google

Wees u bewust van de risico’s en mogelijkheden.
Willem van Lynden
11989
0
j0442108
Columns
Feedback

Van gebrek aan feedback tot conflict

Van feedback naar vertrouwen: tips en vuistregels
Rijk Binnekamp
19936
0
Feedback geven? - Doe het eens anders met deze 5 tips!
Columns
Interne communicatie en samenwerking

Feedback geven?

Doe het eens anders met deze 5 tips!
Veron Goemans
22373
0
6 tips voor het ontvangen van feedback  - Feedback moet je zo snel mogelijk geven, open, eerlijk, informatief en helder
Actueel
Interne communicatie en samenwerking

6 tips voor het ontvangen van feedback

Feedback moet je zo snel mogelijk geven, open, eerlijk, informatief en helder
Actueel MNGMNTST
73296
0

Auteurs die meeschrijven aan Feedback

Zie alle