05
PE

Assessment

Assessment methoden: inzichten en tips. Assess uzelf online! Met 3 tools uzelf online voorbereiden.

Assess uzelf online! De top 3 instrumenten voor uw persoonlijke effectiviteit: 1. uw onderhandelingsstijl, 2. hoe gaat u om met verandering, 3. uw manier van leren. Assessment instrumenten verschaffen feedback en tips over houding en gedrag. Assessment methodes bij solliciteren: Informatie over beoordelen, sollicitatiegesprekken, simulaties, rollenspelen, intelligentietesten. Zie de geselecteerde artikelen.

Wijsheid en succes beginnen bij het kennen van je eigen krachten en zwakten.  Zelfkennis ontstaat door het meest geweldige vermogen van de mens: reflectie op het eigen gedrag en op het effect daarvan. Hoe bedreven bent u daar in? En welke mechanismen belemmeren een kijkje in de spiegel?  Zelfreflectie vraagt discipline en rust. 

IQ

Vragenlijsten geven inzicht in wat we weten, denken over onszelf of willen laten zien aan de buitenwereld. Ze geven inzicht in ons verhaal, niet in de essentie. Dit is ook de reden waarom persoonlijkheidstests en competentiescans een zeer lage voorspellende waarde hebben. Persoonlijkheidstests verklaren over het algemeen niet meer dan 4% van de variatie in prestatie van werknemers. De voorspellende waarde van een IQ test ligt met 25% aanzienlijk hoger. 

Het probleem bij selectie is dat er nog niet veel goede tests zijn die inzicht geven in de aspecten van de essentie die relevant zijn voor een functie. Wat ons rest is beter te leren kijken naar de essentie en ons minder te laten afleiden door het verhaal.

EQ

Een meningsverschil, een stevige discussie, onderhandelingen  – het zijn allemaal conflicten. Maar die term gebruiken we liever niet.  Het wordt in onze beleving pas een echt conflict als het escaleert. Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Hoe ziet men uw manier van omgaan met meningsverschillen. Blijft u diplomatiek? Bent u assertief? Laat u het langs u heen glijden? Schikt u snel in of geeft u ze van katoen? Een conflict hoeft niet altijd emotioneel te zijn.

Tijdens een conflict op je werk kun je een aantal dingen doen om de situatie voor jezelf het beste te laten uitpakken. Ze zijn niet allemaal makkelijk en garanderen geen van alle een positieve uitkomst maar probeer in elk geval de volgende regels in acht te nemen.

  • Neem geen initiatieven die het conflict kunnen verergeren. Verspreid geen roddel en achterklap, neem geen wraak (zeker niet als eerste)
  • Teken niet voor negatieve reprimandes, ambstberichten of beoordelingen; die zijn vaak een opmaak naar ontslag en kunnen je later lelijk voor de voeten lopen.
  • Blijf altijd gewoon naar je werk komen, meld je niet ziek tenzij er echt niets meer te redden is (zelfs dan alleen in overleg met je jurist of andere adviseur)

Wanneer je op je werk in een conflictsituatie zit, zul je behoefte hebben aan goede raad. Het is belangrijk het hoofd koel te houden en de situatie goed te blijven overzien. Vraag advies aan onafhankelijke personen, zoals de bedrijfsarts of de vakbond. Neem pas contact op met een jurist als het conflict niet meer te keren is. De andere partij zal op de inschakeling van een jurist waarschijnlijk met gelijke middelen reageren en dat betekent verdere escalatie.

Trending

eigen-merk
Cover stories
Personal Branding

Wat vertelt een sollicitatiegesprek ons eigenlijk?

Drie kritieke factoren en een simpel advies
Thomas Brons
18723
0
Durf vrouwelijk te zijn in zaken! - In een wereld die verhard is geraakt en waarin hebzucht en macht(misbruik) nog steeds belangrijke drijfveren zijn
Columns
Human Resources Management

Durft Ú het aan?

De 'Surprise Fit'
Natasja Kardos
9096
0
Handvatten om uw zelfkennis te vergroten
Cover stories
Professionalisering

Leer uzelf kennen!

De vier mechanismen die uw zelfkennis blokkeren
Hella Petit
30402
5
Testen wie je echt bent - De zin en onzin van persoonlijkheidstests en competentiescans
Columns
Talent ontwikkeling

Testen wie je echt bent

De zin en onzin van persoonlijkheidstests en competentiescans
Max Wildschut
28631
5
Van competentiemanagement naar het faciliteren van talenten - Talentontwikkeling als alternatief
Columns
Talent ontwikkeling

Van competentie-management naar het faciliteren van talenten

Talentontwikkeling als alternatief
Rob de Wilde
52420
17
Persoonlijke-effectiviteit
Cover stories · Instrumenten
Professionalisering

Werken aan uw persoonlijke effectiviteit, prima! Deel 2

maar weet u eigenlijk op welke wijze u het beste leert..?
Rob Bertels
31565
11
De kleurentest voor veranderaars - Hoe handelt u in een veranderproces
Cover stories · Instrumenten
Weerstand tegen verandering

De kleurentest voor veranderaars

Hoe handelt u in een veranderproces
Léon de Caluwé
510554
208
synergy
Cover stories · Instrumenten
Assessment

Diagnose instrument stijl van leiding geven

Wat zijn de kenmerken en de effecten van uw stijl?
Willem Mastenbroek
56780
39
hond-blaf
Cover stories · Instrumenten
Onderhandelen

Persoonlijke onderhandelingsstijlen

Diagnose Instrument voor uw stijl van onderhandelen
Willem Mastenbroek
111340
327

Tips & Tricks

Algoritmic
Actueel
Digitale transformatie

Algoritmisch management: Taylorisme 2.0 rukt op.

Bevrijding of uitbuiting? Met algoritmen werknemers aansturen en deactiveren
Willem Mastenbroek
13595
8
SPY
Columns
Beoordelen

Online beoordelings-systemen en gedragsverandering

Uw digitale reputatie: dwangmiddel of kwaliteits-impuls?
Willem Mastenbroek
19446
0
What-You-Dont-Know_Crop
Cover stories
Assessment

Wie krijgen werk in de On Demand Economie?

‘Aanspreken op gedrag’ neemt hoge vlucht. Uw digitale reputatie is alles
Willem Mastenbroek
33667
2
Hou je werknemers scherp,... - beoordeel en verleid!
Actueel
Assessment

Hou je werknemers scherp,...

beoordeel en verleid!
Actueel MNGMNTST
6311
1
9 tips voor een sollicitatiegesprek - Liegen mag (niet)
Actueel
Personal Branding

9 tips voor een sollicitatiegesprek

Hoe het sollicitatiegesprek voorbereiden. 'Niet te lang antwoorden', 'Het zijn de kleine dingen' en nog 7 tips
Actueel MNGMNTST
20703
0