Channels

Hoe goed een beoordelingssysteem ook is, het succes ervan hangt af van de wijze waarop het wordt toegepast.

Praktische tips:
1. Baseer uw oordeel strikt op waarneembaar gedrag en meetbare prestaties. Laat u niet beïnvloeden door persoonlijke sympathieën of antipathieën, maar laat u leiden door concrete feiten en concreet gedrag.

2. Schrik niet terug voor (zeer) lage kwalificaties als die nodig zijn. Bedenk dat u met geflatteerde kwalificaties onbillijkheden begaat jegens anderen die daardoor in vergelijking ondergewaardeerd worden.

Lees ook:

HR: zendmast of ontvangststation?

3. Probeer altijd te beoordelen naar zo juist mogelijke normen, ook als de eisen van het werk niet scherp omschreven zijn en de prestaties moeilijk meetbaar. Zorg dat de beoordeelde ook op de hoogte is van deze normen en laat hem er ook zijn zegje over doen.

Het gesprek
Er geldt één gulden wet bij het beoordelen: bij elke beoordeling hoort een beoordelingsgesprek. Het beoordelingsgesprek is een punt in het jaar waarop de doelstellingen voor de komende periode worden besproken, opleidingsplannen worden gemaakt, ontwikkelingstargets worden gesteld en verbetervoornemens worden geformuleerd.

Tijdens het beoordelingsgesprek mogen er geen verrassingen voor de beoordeelde optreden. Als de beoordeelde in het gesprek allerlei zaken voor de voeten krijgt geworpen waar hij van tevoren nog nooit van had gehoord, is er iets mis in de dagelijkse omgang tussen de beoordeelde en de beoordelaar.

ArrayEr zijn grofweg drie gesprekstypen te onderscheiden:
a. Tell and Sell: mededeling van bovenaf
b. Tell and Listen: deel mee, maar neem reacties serieus
c. Problem-solving: tweegesprek tussen gelijkwaardige meningen

Binding
Op dit moment zijn veel organisaties juist gericht op de korte termijn en targets. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het individuele gevoel en gedrag van de werknemer waardoor de loyaliteit aan de organisatie laag is. En het is nu juist die loyaliteit die het succes van een organisatie duurzaam kan maken.

Verleiden
Werkgevers denken bij loyaliteit vaak aan het zo lang mogelijk vasthouden van werknemers. Maar de essentie is dat werknemers de voorkeur geven aan u als werkgever en extra inzet tonen op de werkvloer. Plaats de werknemer in een kwadrant, waarbij de verticale lijn de extra inzet voorstelt en de horizontale lijn de voorkeur voor een bepaalde werkgever. Stel dat de voorkeur voor u als werkgever laag is, maar dat de werknemer wel een hoge inzet vertoont, dan moet je hem proberen te verleiden. Dat kun je doen door bijvoorbeeld een interessant carrièrepad op te stellen of meer groeimogelijkheden aan te bieden.

ArrayZo kan een nieuw kader ertoe leiden een uitdagender doel te stellen. Om dit te bereiken, hoef je slecht een paar simpele vragen te stellen:
– Hoe zou het klinken als je ambitieuzer zou durven te zijn?
– Welke ervaringen zouden moeilijk, maar ook heel uitdagend kunnen zijn?
– Welke keuze zou je maken als je zou kiezen voor wat belangrijk is en niet voor wat gemakkelijk is?

Meer HRM op de KennisBank
De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: GidsOnline)

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ondanks de in Nederland doorgaans goed geregelde arbeidsvoorwaarden, heerst er desondanks regelmatig een slechte werksfeer achter gesloten deuren van de werkgever. Het verschil in machtsverhouding tussen werkgever en (de volledig financieel afhankelijke) werknemer is in toenemende mate de voedingsbodem voor mismanagement en een slechte behandeling van eigen personeel.
Voortdurende opvoering van werkdruk en het negeren van een daaruit voortvloeiende negatieve werksfeer, leiden op lange termijn tot conflict en uiteindelijk vertrek van werknemer, die vervolgens weer op zoek moet naar een nieuwe werkgever.

Werkgevers hebben veelal uitgebreide procedures en middelen om nieuw personeel kritisch te kunnen beoordelen. Werknemers daarentegen hebben dergelijke mogelijkheden niet en weten doorgaans maar weinig af van de nieuwe werkgever, alvorens zij zich wederom volledig aan haar gezag onderwerpen.

Uiteraard hebben werknemers ook de behoefte om werkgevers op voorhand te kunnen beoordelen en daarom biedt Werkbeoordeling.nl werknemers de mogelijkheid, om werksfeer beoordelingen te kunnen delen via onze website. Zo kunnen werknemers bij ons anoniem, snel en eenvoudig beoordelingen plaatsen en bekijken.

Dit zorgt ervoor, dat werknemers nu ook op voorhand een goed beeld kunnen krijgen van werkgevers en hierdoor de beste werkgevers kunnen selecteren. Om neutraal te blijven hebben wij ervoor gezorgd, dat beoordelingen even positief als negatief kunnen zijn en er alleen cijfers worden gegeven.

Wij zijn van mening, dat zowel werknemer als werkgever hier voordeel uit zullen halen, omdat werkgevers hierdoor gemotiveerder zullen zijn, negatieve beoordelingen te voorkomen en positieve beoordelingen te stimuleren, door beter toezicht onder leidinggevenden.

Werkbeoordeling.nl is voor een gezonde balans tussen bedrijfsresultaat en bedrijfsklimaat.

x
x