HR: zendmast of ontvangststation?

Columns

Het opvangen van signalen in de organisatie, hoe zwak dan ook, is van groot belang, volgens mijn favoriete schrijver en coach Robert Dilts*. Te veel organisaties zijn te druk bezig met het ondernemen van actie, en anticiperen te weinig op wat er zou kunnen gebeuren. Juist nu de markt vluchtiger wordt en talenten schaars zijn, is het nodig om de innovaties die je medewerkers zelf bedenken op te pikken, voordat het alweer aan ieders’ aandacht is ontsnapt.

Als je niet op tijd bent met het oppikken, kun je later niet oogsten. …

Het is dus zaak voor organisaties om de kunst van het aanvoelen te her-leren. Dilts omschrijft het prachtig: “An organization that loses touch with its “skin” risks injury.” En de “huid” van de organisatie wordt dan gevormd door de mensen die direct contact hebben met d...

Meer over Innovatie