02
I/T

Continue resultaatverbetering

Continu verbeteren. Slimmer werken, anders organiseren. Continue resultaatverbetering als mentaliteit.

De route naar continu verbeteren: slaag- en faalfactoren. Continue resultaatverbetering als kenmerk van team- en organisatiecultuur. Praktijkervaringen, inzichten, instrumenten, voorbeelden en tips.

Hoe continu verbeteren in organisaties realiseren?

De route naar continu verbeteren: slaag- en faalfactoren.

Continu verbeteren: Slimmer werken. Anders organiseren. Teamgeest

Wat is er normaler dan in het reguliere werk regelmatig overleggen over de vraag ‘Wat kan er beter’. Hier ligt een groot potentieel. Soms lukt het om dit potentieel voluit te benutten. De kern is dat de teams waaruit de organisatie is opgebouwd de verantwoordelijkheid voor resultaat-verbetering oppakken.

Jammer genoeg spreekt dat niet vanzelf. Sinds jaar en dag worden tal van instrumenten en modellen gemobiliseerd om dit mogelijk te maken. Kaizen, Kanban, Six Sigma en Lean getuigen hiervan. Recent verschaffen Agile, Scrum en Oplossingsgericht Werken ook hulpmiddelen. Als de modellen en hulpmiddelen niet vanuit vastberadenheid en team-spirit worden aangewend leiden ze echter tot teleurstelling.

De échte wijsheid zit in het doen! Continu verbeteren betekent simpel en recht op het doel af: Hoe verbeteren we ons resultaat. Concreet en praktisch!

Randvoorwaarden continu verbeteren

De ervaring van afgelopen decennia wijst uit dat het bovenal gaat om achterliggende mentaliteit en filosofie. Het sleutelwoord is 'verantwoordelijkheid'. Pakt men de verantwoordelijkheid voor beter presteren! De volgende randvoorwaarden verdienen serieuze aandacht om continu verbeteren te doen slagen.

Rol lijnmanagement

Keer op keer blijkt dat zonder een actieve rol van de lijn het verbeterproces moeizaam verloopt. Na vertrek van de consultants, opleiders of trainers zakt de boel in elkaar. Als de lijn daarentegen een duidelijke stimulerende en faciliterende rol vervult, zien we snel resultaten. Het begin is dat de teams in de organisatie aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor klant en resultaat.

Bijvoorbeeld op de volgende manier:
Ieder onderdeel van de organisatie, tot en met de teams op de werkvloer, gaat met 3 vragen aan de gang. 1. Wie zijn jullie klanten. 2. Weten jullie op welke punten jullie kunnen scoren bij jullie klanten. 3. Met welke acties gaan jullie dit bereiken?  De voortgang wordt actief gevolgd en ondersteund door het topteam. Regelmatige  voortgangs- en uitwisselingsbijeenkomsten met de teamleiders houden iedereen bij de les. De lijn blijft aan het roer; geen apart project of verandertraject; het betreft regulier werk. De klant kan ook 'the next in line'  of de interne klant zijn.

Let wel suggesties aan andere organisatieonderdelen zijn mogelijk maar het accent moet liggen op de prestaties van het eigen team  naar afnemers, klanten of doelgroep.

De organisatievorm

Een tweede factor van belang is de opbouw van de organisatie.

  • Hebben de teams een eigen product of dienst of is het werk versnipperd en verbureaucratiseerd.
  • Is er zicht op de klant: ‘the next in line’, doelgroep of markt.
  • Zijn er vormen van feedback over de prestaties van het team, bijvoorbeeld in de vorm van prestatie-indicatoren of rechtstreekse signalen van klant of doelgroep.

Mentaliteit en betrokkenheid
Sommige organisatievormen bieden betere condities voor de gewenste mentaliteit. Zo verschaft bijvoorbeeld een netwerk-organisatie van relatief autonome teams duidelijk meer mogelijkheden dan een top-down, pyramidale bureaucratie. Zie de voorbeelden in Sturen op Verantwoordelijkheid en Organisatieontwerp.

Instrumenten

Tools uit de gereedschapskist van Kaizen, Lean, Agile, Scrum en Oplossingsgericht Werken kunnen team-overleg en besluitvorming ondersteunen. Een selectief en sober gebruik is belangrijk want al gauw bent u een handleiding, stappenplan of instrument aan het afwerken. Bedenk dat het 'middelen' zijn die niet mogen afleiden van het beter presteren.
- Trends Opleiding en Training Train niet in beter samenwerken, train in beter presteren.

De valkuil bij uitstek is dat men bezig is met modellen, vaardigheden, competenties of instrumenten. Dit ziet men dan als werken aan betere prestaties. In de VS staat dit verschijnsel bekend als The Great Training Robbery.     

Een teamgevoel van 'het kan en moet altijd beter' helpt. Dat accent op beter presteren zien we ‘optima forma’ in de sport. Wat maakt het ene team beter dan het andere. Twee titels die houvast geven:
- Tien lessen achter het succes van Team Jumbo-Visma
- Hoe de cultuur van RED BULL RACING innovatie stimuleert

De kern is 'Learning by doing' en 'Stap voor stap voortgang' boeken. Het gaat om de trend. Hou het eenvoudig; gezond verstand is het beste gereedschap, blijf doorgaan, elke stap helpt!

Vergeet nooit dat het om een simpel en natuurlijk proces gaat. Immers, wat is er normaler dan in het reguliere werk overleggen over de vragen ‘Wat kan beter’ en ‘Hoe doen we dat'.

Meer voorbeelden, inzichten en tips en trends

Zie de artikelen en links op deze pagina.

Desgewenst kunt u meer inspiratie opdoen via onze pagina’s over Slimmer werken, Performance management, Zelfsturende Teams.

Een snelle scan zal u zeker enige inzichten en concrete tips verschaffen, goed bruikbaar in uw eigen organisatie.

Trending

blikopener
Cover stories
Innovatie

Laat de ideeën stromen!

Waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan? Gebruik krachtige blikopeners!
Ton Verbeek
12014
3
shutterstock_5761381
Columns
Team ontwikkeling

Continu leren en verbeteren als team

Goede bedoelingen, als beter feedback geven, in de praktijk borgen
Simon van der Veer
8487
1
bermuda-driehoek
Columns
Lean management en werken

Midden Management en de rol bij continue verbetering

Gevangen in de bermuda driehoek
Freek Hermkens Management Pro
7143
0
Customer-Service
Columns
Continue resultaatverbetering

Customer Excellence: Resultaatgericht sturen en verbeteren

Continue resultaatvebetering om te scoren bij de klant
Freek Hermkens Management Pro
10520
0
Lean Light: Rijnlands Vakmanschap met Lean Management - Advies van Mies: Wat zijn jullie aan het doen?
Columns
Slimmer werken

Lean Light: Rijnlands Vakmanschap met Lean Management

Advies van Mies: Wat zijn jullie aan het doen?
Wilco van Gelderen
10193
2
Ondernemerschap op de werkvloer - Continue prestatieverbetering bij Johnson Diversey
Cover stories · Interviews
Slimmer werken

Ondernemerschap op de werkvloer

Continue prestatieverbetering bij Johnson Diversey
Cris Zomerdijk
22893
12
Resultaten verbeteren! - Gedrag, houding en bedrijfscultuur als kritieke succesfactoren
Cover stories · Cases
Organisatiecultuur

Resultaten verbeteren!

Case klantgerichtheid versterken. Gedrag, houding en bedrijfscultuur als succesfactoren.
Willem Mastenbroek
23960
1
Inspiratie te koop! - De essentie van producten en diensten
Cover stories · Cases · Boeken
Sturen op verantwoordelijkheid

Een effectieve en inspirerende verbeteraanpak

Recensie van Verbeterteams in de praktijk. Een handleiding
Gertjan Schuiling
12181
10
Air_Pressure_logo_FINAL
Cover stories
Continue resultaatverbetering

De rol van prestatie-indicatoren bij efficiencyverbetering (deel 2)

Jurgen Hoppenbrouwers
22152
2
Plannenmakerij! - 3 Gouden tips om je plannen te realiseren
Cover stories
Kwaliteitsmanagement

Six Sigma als nieuwe strategie voor resultaatverbetering

Een compact overzicht van de Six Sigma aanpak en technieken.
Arend Oosterhoorn
16200
19

Tips & Tricks

verschil
Columns
Lean management en werken

Agile en Lean: zie de overeenkomsten

Continuous Agile Improvement
Freek Hermkens Management Pro
14625
3
Follow The Leader
Columns
Leidinggeven

Het belang van een Agile Middenmanager

Drie visies op Midden Management
Freek Hermkens Management Pro
6940
0
0420hongkong
Columns
Organisatiecultuur

Een quick fix is OK, een cultuur van continu verbeteren is beter

Hoe een verbeter-cultuur aanscherpen en borgen
Freek Hermkens Management Pro
8585
0
Cycling Tools
Columns
Lean management en werken

Implementeer de filosofie van continu verbeteren, niet de tools

Lean management en continue verbetering falen door plichtmatig gedoe
Freek Hermkens Management Pro
31029
5
KPI's implementeren in vier stappen
Actueel
Performance management

Het implementeren van KPI's in 4 stappen

Verbind gemeenschappelijke doelen met KPI's
Actueel MNGMNTST
31235
0
Hoe bepaalt u de juiste KPI's voor uw bedrijf? - Het onderscheid tussen de juiste en de verkeerde prestatie-indicatoren
Actueel
Balanced Scorecard

Hoe bepaalt u de juiste KPI's voor uw bedrijf?

Het onderscheid tussen de juiste en de verkeerde prestatie-indicatoren
Actueel MNGMNTST
239264
3

Auteurs die meeschrijven aan Continue resultaatverbetering

Zie alle