Slimmer werken: betekenis

Slimmer werken betekent creatief omgaan met je werk en je werkomgeving. Vaak wordt met niet al te veel moeite veel bereikt. Het hefboom-effect is groot. Dat is ‘het slimme’ ervan.

Creativiteit betekent bij slimmer werken niet altijd dat het om originele, nieuwe ideeën gaat. Afkijken wat elders met succes werkt, in combinatie met de durf dit in de eigen werkomgeving te proberen, levert ook veel resultaat op.

Slimmer werken stimuleren

Goede ideeën en suggesties liggen voor het oprapen. De professionals op de werkvloer hebben een boel ideeën. Leveranciers en klanten hebben suggesties. Het mobiliseren van dit potentieel is de aanloop tot slimmer organiseren.

Slimmer werken en anders organiseren

Soms is het onvermijdelijk de organisatie aan te passen om bestaande patronen te doorbreken. Meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid blijken belangrijk om de problemen snel op te lossen. Slimmer werken is dan verbonden met sociale innovatie en meer zelforganisatie. Verschillende artikelen op deze pagina laten dat zien.
In sommige organisaties is er de trend om de eigen verantwoordelijkheid van de mensen systematisch te mobiliseren. Hoe dit werkt vindt u bij Sturen op Verantwoordelijkheid.

Slimmer werken en persoonlijke effectiviteit

Veel bijdragen zijn bedoeld voor uw persoonlijke effectiviteit. Wie wil er niet in minder tijd en met minder stress meer bereiken! U zou wel gek zijn om die tips te negeren.

Slimmer werken en ICT

De digitalisering verschaft tal van hulpmiddelen om de samenwerking en coðrdinatie tot en met de klant te verbeteren. Een blik op onze pagina over Digitale Transformatie verschaft u de nodige tips. Begin met het laaghangend fruit!

Voorbeelden: Hoe en wat

Meer inzichten, tips en trends

Behalve bij de artikelen en links op deze pagina kunt u inspiratie opdoen op onze pagina’s over Continu verbeteren en Creativiteit.