06
VS

Logistiek & Supply chain management

Inzichten en praktijkervaringen met ketenmanagement en ERP. Innovaties in logistiek. Beter supply chain management.

Betere samenwerking met klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners. Inzichten en praktijkervaringen met ketenmanagement en ERP. Kosten en baten van goed SCM. De trends in logistiek en supply chain management. Nieuwe ICT mogelijkheden en innovaties in logistiek en supply chain management. Voorbeelden, inzichten en tips voor betere logistiek en supply chain management: goederenstroom, distributie, contractmanagement, sales and operations planning, uitbesteding en outsourcing.

Winnen met logistiek

Hoe logistiek tot een succesfactor smeden? Gebruik de drie-eenheid van slimme concepten ondersteund door beproefde technieken en een goed samenspel van de direct betrokken professionals:

Strategische concepten voor SCM

Iedereen kent uitverkochte producten, overtollige voorraden en de hele dag wachten op de verwarmingsmonteur. Producten worden steeds meer een dienst. Hoe voorkom je overvolle magazijnen, onnodige afprijzingen, uit de pan rijzende transportkosten en bovenal klanten die uw onderneming de rug toekeren. Een strategie voor de supply chain helpt u om de juiste ’supply chain’ te organiseren.

Veranderende omgevingsfactoren dwingen ondernemingen ertoe hun logistieke strategie bij te stellen. Winnen met logistiek? verschaft u de concepten in supply chain management die op lange termijn bijdragen aan continuïteit, klantgerichtheid en winstgevendheid.

Hogere service én lagere kosten! Kan dat?

De uitdaging biij uitstek is de combinatie van scoren met klantgerichtheid én lagere kosten. Iedereen weet dat maar hoe doe je dat? Uitgekiend supply chain management maakt het mogelijk! Wat is ‘uitgekiend supply chain management’? Een slim concept ondersteund door beproefde technieken en een goed samenspel van de directe betrokken professionals. “De wijsheid zit in het doen!” Voorbeelden en praktijkervaringen dus: Hogere service én lagere kosten!?

Hoe klantgericht denken en doen?

De klant heeft uiteindelijk het laatste woord. Als de klant weg gaat blijven hebben we niets aan slimme logistiek en uitgekiend supply chain management. Laat het nou net in die laatste meters toch nog vaak misgaan!

De laatste meters naar de klant

In de laatste meters naar de klant valt dan ook vaak de grootste winst te behalen. Producten worden steeds meer diensten! KPN met Internet, leverproblemen bij Dell, lege schappen, gehannes met je FD-punten. Of TNT die onnodig met een pakje van Bol.com voor de deur staat. ‘Verdienstelijking’ vraagt betere afstemming en een perfecte kwaliteit van orderverwerking, installatie, facturatie en after sales. Wilt u een medicijn voor de perfecte order? Lees in De laatste meters van de supply chain hoe dat werkt. Tal van praktijkvoorbeelden laten zien waar de schoen wringt en wat eraan te doen is.

De seniore klant wil service

“Niet alle klanten zijn even soepel en gemakkelijk, sommigen zeuren om het minste of geringste!” Een waarheid als een koe maar toch een totaal verkeerde insteek.

In het ongemakkelijke en in het gezeur zitten de mogelijkheden je te onderscheiden!

Treuzelende oude taarten in de super, zeurende senioren in restaurants die van alles willen weten. Wat een gedoe met al die oude mensen! Wacht even! De seniore klant wil veel informatie en service. En terecht! Kunt u die vandaag al leveren? Wie de ouderen heeft, heeft de toekomst. De gevolgen voor bedrijven blijken nu al aanzienlijk: De oudere klant in logistiek. Senioren worden de trendsetters!

Begin bij de klant. De laatste meters worden de eerste!

Klantgericht denken en doen betekent dat de suppy chain vanuit de wensen  van de klant word ingericht. Begin bij het eind, begin bij de klant.  De laatste meters worden de eerste! Zijn er bedrijven die dat lukt? Apple staat voor het derde jaar nummer 1 in de Supply Chain Top 25 van AMR Research. Procter & Gamble, Cisco, Wal-Mart en Dell volgen Apple in de top 25. De winnaars zijn slim in het omkeren van de logistieke keten; vanuit de wensen van individuele klanten worden de processen in de supply chain ingericht: Apple: de beste supply chain van de wereld

Begin bij de klant! Guided Selling zet de klant aan het logistieke stuur. “Je maakt je eigen sneakers op NIKEid, stelt jouw PC samen bij Dell, kiest op basis van functionaliteit de beste wasmachine bij Miele en bepaalt de maat van je dakraam bij Velux.” Guided Selling is het specificeren van de klantwensen en deze koppelen met het proces binnen de organisatie om tot een aanbieding te komen en deze vervolgens te leveren.Voorbeelden en ervaringen met Guided selling. Met de klant aan het logistieke stuur wordt een zeldzaam hoog niveau van klantgerichtheid bereikt. Er liggen wel een paar drempels. De aangereikte handvatten helpen!

Hoe werkt ketenmanagement in de praktijk

Men vindt het leuk en nuttig om over Supply Chain Management en over Ketenmanagement te praten. Maar er blijken weinig toepassingen van ketenmanagement in de supply chain. Logistiek wordt niet voldoende meegenomen bij strategische beslissingen: ‘logistiek zit nog niet in de boardroom’. Commitment, niet alleen van logistiek managers, is belangrijk. De SCM-paradox stelt dat het tegelijkertijd goed en slecht moet gaan om SCM te kunnen bedrijven. Goed, omdat dan de focus naar buiten is gericht. Slecht, omdat dan pas de bereidheid voor verandering aanwezig is. SCM vraagt procesherontwerp, niet alleen bij partners in de keten, maar ook in de onderneming:

  1. Start niet met de hele keten tegelijk
  2. Bekijk eerst de eigen logistieke processen.
  3. Daarna afstemming met één of enkele klanten, leveranciers of logistiek dienstverleners.
  4. Zorg dat mensen vrij gemaakt worden.
  5. Doe het stapsgewijs met veel oog voor opvolging en continue verbetering.

     

Praktijkvoorbeelden en een stappenplan

Een compact overzicht van de zin en onzin van ketenmanagement in Winst halen met supply chain management. Twee praktijkvoorbeelden: Technische Unie en Centraal Boekhuis, laten zien op welke obstakels men stuit bij ketenmanagement en wat men eraan gedaan heeft. De menselijke factor blijkt het lastigst. Het stappen plan verschaft houvast.

Nieuwe technologie voor ketenmanagement

Goed ketenmanagement is van het grootste belang. Nieuwe technologie in de gedaante van RFID gaat revolutionar ingrijpen in logistieke ketens: RFID in de supply chain Retailers zijn al volop bezig. De mogelijkheden lijken onbegrensd: veiligheid, transparantie van logistieke ketens, volgen van gevaarlijke stoffen, ‘tracking en tracing’, voorraadloos werken en kwaliteitsbeheersing. Critici maken zich zorgen over onze privacy. RFID een fantastische tool maar ook het paard van Troje of de kleren van de keizer?

ICT als hulpmiddel voor logistiek en supply chain management

Hierboven werd RFID al besproken als hulpmiddel. Er zijn meer interessante ontwikkelingen. Kijk wel door de hype heen. Ga altijd eerst te rade bij gebruikers niet bij leveranciers. Er is al te veel geld en tijd verspild met wondermiddelen die veel beloofden.

Elektronisch factureren als onderdeel van het ketenproces

Elektronisch factureren is is de laatste schakel in het order-to-pay proces. In sommige bedrijven is het al realiteit: Er komt geen mensenhand meer aan te pas. Nauwelijks nog fouten en veel minder kosten! Besparen met elektronisch factureren beschrijft hoe dat werkt met voorbeelden uit de praktijk.

Enterprise resource planning en de keten van SCM

Kijk door de hype heen! ERP systemen, zoals SAP, falen bij het plannen en besturen van processen. In de keten van bedrijfsprocessen gaat het vaak goed mis. Bovendien verdwijnt de flexibilteit; afspraken met de klant komen in de knel. Plannen met ERP? Vergeet het maar! Tijd dat iemand bij de reclamecodecommissie klaagt over de P van ERP!

Kleine orders goedkoop uitleveren met virtual warehousing

Een zeer actuele ontwikkeling op logistiek terrein: Veel informatie over Virtual Warehousing. De vele links verschaffen moeiteloos de achtergrondinformatie die u wenst. Ook als het u vooral gaat om de grote lijn en om de trends kunt u uw hart ophalen. De voorbeelden verduidelijken in een oogopslag de praktische mogelijkheden.

Kosten en baten

Wat kost goed SCM nu eigenlijk en wat levert het op? SCM wordt pas serieus genomen als de kosten en baten op tafel komen. Als een directie dat voor ogen heeft kan er bewust en afgewogen bestuurd worden. De controller heeft hierbij een rol te vervullen.

Beter voorraadbeheer en samen slimmer plannen

Het werkkapitaal dat vast zit in voorraden moet we verlagen! Maar lagere voorraden hebben direct effect op de leverbetrouwbaarheid. Voorraadbeheer is een top 1 prioriteit voor beter supply chain management. Minder werkkapitaal in de supply chain geeft houvast bij het slim verlagen van voorraden.

Kent u uw logistieke kosten wel?

Het belang van financiële informatie bij logistieke beslissingen is onbetwist. Informatie is nodig voor: beslissingsondersteuning, kosteninzicht en beslissingsevaluatie. Bespreking van het boek: ‘Distributielogistiek en financiële informatie’ in Jongen, van geld uitgeven word je niet rijk!

Klanten vasthouden

Lastig om te becijferen wat er verloren gaat door slechte service en after sales. Daarentegen zijn de kosten van verbetering van service en after sales wel duidelijk zichbaar te maken. Tegelijk is voor velen de informatie hierboven in de sectie “Wat merkt de klant? Hoe klantgericht denken en doen?” al genoeg om deze kosten dan maar te maken.

De goederenstroom is de geldstroom. De rol van de controller

Bij logistiek stelt het topmanagement vragen als: Welke logistieke verbeteringen hebben prioriteit in het licht van onze strategische plannen? Wat zijn de kosten en de baten van logistieke verbeteringen? Hoe financieren we alle verbeteringsplannen? En wat kan uitbesteding betekenen? Houden we wel voldoende rekening met de internationale fiscale aspecten? De rol van de controller bij logistiek is belangrijk. Logistiek heeft direct impact op de geldstromen.De geldstroom komt komt pas in beweging als de goederenstroom beweegt!

Outsourcing van logistiek

De weg naar het perfecte huwelijk

Niet alle uitbesteding is even succesvol. Tarieven stijgen van jaar tot jaar, beloofde verbeteringen komen niet en de verwachte verbetering van de servicegraad blijft uit. De samenwerking loopt stroef en de ICT-systemen functioneren niet naadloos. Outsourcing van logistiek over hoe u een succesvolle uitbesteding kunt realiseren.

De concurrentie en de recessie dwingen bedrijven tot forse kostenbesparingen. Dit leidt tot een zoektocht naar goedkope leveranciers en tot een versnelling van offshoring en outsourcing. Ondernemingen moeten echter uitkijken dat ze met kostenreducties in de ‘supply chain’ geen grote risico’s binnenhalen: Waar gaan we naar toe met outsourcing? Maak in 5 stappen uw keuze!

De rol van de logistieke manager

De logistiek manager is een katalysator in het wegnemen van grenzen in en om de onderneming. Maar logistiek managers zijn veel te veel bezig met een haast neurotische dwang om de goederenstroom strak te beheersen. Supplychain management vereist een ommezwaai in denken en doen: Is er toekomst voor logistiek managers in supply chain management?

Kritiek op logistiek

Kan de logistiek het verkeersinfact aan?

Onze wegen raken verstopt met de junk-kilometers van economisch marginale activiteiten (van koeien tot witgoed). En dan de mythe van Just in Time! Stoppen met die onzin. Verbied ook gratis sales bezoeken en de woon-werk vergoeding. Logistiek: van rioolput tot waardedrijver verschaft u een baanbrekende analyse en 10 aanbevelingen om het verkeersinfarct op te lossen. Stop de verkwanseling van ons logistieke publieke goed.

Nederland klaagt over fileleed. Logistiek Nederland rekent voor dat vrachtauto’s door files meer dan tien procent van de tijd stil staan. Die verloren uren zorgen voor een jaarlijkse schadepost van 1,2 miljard euro. Slimme logistiek managers hebben uitgevonden dat die problemen op te lossen zijn met duurzame logistieke oplossingen: Met transport staat alles stil

Wie niets doet krijgt meer boze klanten en hogere distributiekosten.

Risico management en logistiek

Hoe maakt u de logistieke keten robuust?

Brand in een semiconductorfabriek van Philips, loodhoudende verf op kinderspeelgoed en exploderende Senseos. Wat zijn de lessen van ondernemingen die grote verstoringen hebben meegemaakt? U vindt in Risicomanagement en Logistiek de checklist met de kritieke factoren om de risico’s te beperken en de vijf stappen die u nú al kunt zetten om veel ellende later te voorkomen.

Innoveren in logistiek en SCM

Innovatie in logistieke planning en besturing combineert innovaties uit serious gaming, augmented reality, robotica, human interfaces, ergonomie, agent-based software, spraaktechnologie en natuurlijk een naadloze ICT-snelweg voor al die data.

Sense and Respond Logistics

De nieuwe buzz in slimme logistiek is ‘Sense and Respond Logistics’; voelen en reageren. De communicatie begint bij de onderdelen van het logistieke netwerk en niet bij een centrale computer. Of het nou een pakketje, pallet of container is: ze geven zelf aan wat ze zijn, hoe zwaar ze zijn, waar ze naartoe moeten en hoe laat ze daar moeten zijn. De toepassings-mogelijkheden zijn legio zie: Innovatie in logistieke planning en besturing

De belangrijkste trends in SCM

Producten zijn diensten geworden. Samenwerking met klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners is de norm. We weten het maar lukt het? De balans van 10 jaar trends in SCM: Zeven simpele lessen als leidraad voor verbetering in Tien jaar sleutelen aan de laatste meter

Trending

AI LOGISTIEK
Cover stories
Digitale transformatie

AI in productie en logistiek

AI gaat de productie en logistiek radicaal veranderen, maar implementatie is lastig
J.W. vieveen
569
0
Beter Managen en Organiseren  - Trends en Tips, 10 jaar ManagementSite
Cover stories
Logistiek & Supply chain management

Plannen met ERP? Vergeet het maar!

De faalfactoren bij Enterprise Resource Planning
Walther Ploos van Amstel De Laatste Meter
17701
22
logistiek-waarde
Cover stories
Logistiek & Supply chain management

Logistiek: van rioolput tot waardedrijver

Stop de verkwanseling van ons logistieke publieke goed
Rob Chömpff
4695
14
box
Cover stories
Logistiek & Supply chain management

Tien jaar sleutelen aan de laatste meter

De belangrijkste aandachtspunten en lessen voor de toekomst
Walther Ploos van Amstel De Laatste Meter
8286
5
groei
Cover stories
Logistiek & Supply chain management

Winst halen met supply chain management

Ketenmanagement in de praktijk niet haalbaar?
Bart Lammers
8946
6

Tips & Tricks

Screenshot 2020-08-05 at 08.52.49

Gartner: de acht belangrijkste innovaties in supply chain management

Walther Ploos van Amstel De Laatste Meter
27
0
distrubuty-scrum
Cases · Columns
Scrum - Agile

Hoe de vernieuwing van het IT systeem door een Scrum team op tijd lukte.

Een verhaal uit de praktijk met 5 leerpunten
Marco Mulder
15704
0
outsource
Cover stories
Logistiek & Supply chain management

Advanced Power in Supply Chain Management

APS: Snel, Sneller, Snelst!
Walther Ploos van Amstel De Laatste Meter
5124
10

Auteurs die meeschrijven aan Logistiek & Supply chain management

Zie alle