Innovatie in logistieke planning en besturing

Het verzamelen van informatie uit complexe logistieke netwerken om de juiste beslissingen te nemen is niet eenvoudig. Gelukkig zorgt de ICT-sector voor informatieverwerkingscapaciteit om steeds betere beslissingen te kunnen nemen. De nieuwe buzz in slimme logistiek is ‘Sense and Respond Logistics’; voelen en reageren. De communicatie begint bij de onderdelen van het logistieke netwerk en niet bij een centrale computer. Of het nou een pakketje, pallet of container is: ze geven zelf aan wat ze zijn, hoe zwaar ze zijn, waar ze naartoe moeten en hoe laat ze daar moeten zijn. Innovatieve kansen voor logistiek.

Stel je voor...

Je wordt vrijdag wakker en zet je Mac aan. Op jouw beeldscherm verschijnt alleen die mail en die documenten die je vandaag nodig hebt. Rechtsboven op het scherm staat een ...

Jan Cees Rutgers
Goed overzicht over de laatste ontwikkelingen. Misschien sla ik de plank volkomen mis, maar is zie ook toepassingen binnen het onderwijs: http://jcrutgers.wordpress.com/2009/12/01/sense-respond/
Peter van Minnen
Pro-lid
Mooi stuk, helder en een volgend hoofdstuk in "what everybody should know about Supply Chain Management."
De werkelijk is anders, kijk maar eens naar de zorglogistiek....
Martijn Rijk
Mooie ontwikkelingen!
Wel belangrijk bij al deze ontwikkelingen is dat de juiste data op het juiste moment wordt ontsloten!
Marcel te Lindert
Inderdaad een goed verhaal. Alleen vraag ik me af hoe deze visie zich verhoudt tot de visie van de Commissie Van Laarhoven, waar het al genoemde 4C-model centraal staat. Als je sense and respond tot in het ultieme doorvoert, heb je toch geen regiecenters meer nodig? Of vergis ik me?
Ilse Jaspers, Manager Logistiek LUMC
Peter van Minnen geeft in zijn reactie aan dat de werkelijkheid anders is, 'kijk maar eens naar de zorglogistiek' geeft hij aan.

Gelukkig en best wel trots kan ik melden dat ook in de zorglogistiek prachtige stappen gemaakt worden op het vlak van sense en respond.

Per afgelopen november werken wij in het LUMC met een nieuw systeem voor patiententransport. Dit systeem maakt het mogelijk efficienter, klantvriendelijker en patientveiliger te werken.

Het gaat om het patiententransportsysteem ARTA waarbij de patientvervoerders uitgerust worden met een PDA. De afdelingen die vervoer aanvragen doen dit niet meer per telefoon via onze centrale, maar via de pc. De aanvragen komen realtime in het scherm van de PDA's en de kleur (groen, oranje, rood) geeft aan hoe lang de patient al ligt te wachten.

Aan veel zaken is gedacht: spoedpatienten worden direct rood, verzendende afdelingen zien precies waar hun patienten uithangen en er is een directe koppeling met het Ziekenhuis Informatie Systeem. Niks geen namen typen dus, gewoon patient aanklikken, aangeven met wat voor vervoermiddel het vervoer plaats dient te vinden en op 'send' drukken.

Onze vervoerders worden niet meer gestuurd door een centralist, maar kiezen met het nieuwe systeem zelf hun ritten. Ze dienen de meest urgente ritten natuurlijk voorrang te geven, maar verder kunnen zij de transportjes kiezen die qua vertrekpunt het meest aansluiten bij de eindbestemming van hun vorige rit. Dit levert, naast het uitfaseren van de telefooncentrale nog meer efficiency op. Op korte termijn gaan wij ook het vervoer van spoedmateriaal (bloed, urine, statussen, etc.) via hetzelfde systeem oppakken.

Het systeem genereert heldere managementrapportages waarop wij goed kunnen sturen.
Door de inzet van ARTA werken onze mensen efficienter en worden er minder fouten gemaakt waardoor wellicht de verkeerde patient op de verkeerde plaats terecht komt, met alle gevolgen van dien.

Wij zijn het eerste ziekenhuis dat dit systeem gebruikt in combinatie met een wifi-netwerk. We zijn overgegaan op dit systeem met een big bang. Al onze 60 vervoerders in een paar dagen tijd ingewerkt, evenals de vele verzendende en ontvangende afdelingen in het LUMC. Vanaf dag één deden we meteen honderden ritten per dag.

Dus ik ben best wel trots dat we dit in het LUMC voor elkaar hebben gekregen, maar dat had ik al gezegd geloof ik ;-)

ook voor 'niet-spoed' bloed, urine en statussen hebben we een prachtig systeem geimplementeerd, maar dat bewaar ik voor een volgende keer....

Ilse Jaspers
Manager Logistieke Dienstverlening
LUMC

Meer over Logistiek & Supply chain management