01
B

Strategie

Tips voor strategie ontwikkeling en uitvoering. Strategie nieuwe stijl: voorbeelden en trends

Strategie ontwikkeling, ervaringen met strategiemodellen. Valkuilen en succesfactoren bij verschillende benaderingen. Strategie executie en implementatie: Hoe zorgen voor draagkracht en daadwerkelijke uitvoering? Aanpak, principes en vuistregels. Strategie nieuwe stijl: trends en tips.

Sommige bedrijven hebben het strategische verhaal zo goed als afgeschaft. En niet de minste. De CEO van de meest succesvolle airline van de VS beperkt de boodschap tot slechts negen woorden. Zie 'Strategie en beleid' Goed bedoeld maar te veel en nog fout ook!  Zie ook de bijdrage van Henry Mintzberg waarin hij ‘strategievorming’ en ‘management’ in enkele woorden weet terug te brengen tot de essentie.

De trend is duidelijk. Op lijvige documenten zit niemand te wachten, bovendien is het tempo van verandering in sommige sectoren zo groot dat tegen de tijd dat het strategische plan op tafel komt het verhaal al achterhaald is. Om toch richting te geven aan de organisatie zoekt men het in de visie of missie. Zie Missie, visie, kernwaarden. De trend is 'Right on target!'

De realisering van de strategie

Zoek het in een strategie die houvast verschaft niet alleen aan de top maar ook aan de onderdelen van de organisatie. Daar blijkt wel wat voor nodig.

 • Een strategie, missie of visie zonder realisatieplan is ‘bellen blazen’. Het ziet er soms mooi uit maar het verdampt of spat meteen al uit elkaar
 • Het is niet genoeg dat de onderdelen van de organisatie op de hoogte zijn van de strategie, visie of missie. Wat verwacht men van de onderdelen, welk gedrag van medewerkers wil men zien? De hamvraag is wat doen de teams en units om aan de realisatie bij te dragen.

Strategie executie en strategie implementatie

Telkens weer blijken strategie, missie en visie kwetsbaar in de uitvoering:

Hoe overbruggen we de kloof tussen strategie en executie?
- Werkt uw strategie in de praktijk?  Checklist voor directies en topteams.
-
Succesvolle realisatie van de strategie  De drie essentiële factoren en de nodige voorbeelden

De kunst is het eenvoudig  en duidelijk te houden. De reacties op 'Implementeren van strategie > Een kwestie van doen!'  laten daar iets van zien. Daar zit vaak de kneep. We zien dan ook dat strategieontwikkeling en businessplanning de afgelopen periode stevig zijn veranderd.  Zie hieronder 'Strategie nieuwe stijl'.

Strategie implementatie en performance management

Enkele decennia is er hard gewerkt om strategische doelstellingen te vertalen in kritieke succesfactoren, prestatie indicatoren en daarvan afgeleide targets voor de onderdelen van de organisatie. De balanced scorecard en performance management systemen, ondersteund door indrukwekkende software pakketten, deden hun intrede. De ervaringen hiermee zijn doorgaans niet positief. ‘Een boel gedoe maar het schiet niet echt op!’ Langzamerhand is precies aan te geven wat je wel en niet moet doen om het werken met prestatie indicatoren een goede kans te geven. Zie hiervoor de kennisbank-pagina’s Performance Management en Prestatie Indicatoren.

Strategisch plan

Mogelijke onderwerpen en beleidsvoornemens voor het bepalen van een strategie zijn te veel in aantal om op te noemen. Doorgaans streeft men naar een compact document met de belangrijkste punten. Dit plan is niet alleen intern bedoeld. De identiteit, het merk en de eigen reputatie naar buiten toe zijn ermee gebaat. Hoe werkt men daaraan? Zie bijvoorbeeld:

 • STRATEGIECANVASWerken aan een strategie die werkt.
  De vier fasen van het StrategieCanvas met de belangrijkste lessen en voorbeelden

Drie definities

 • Het plan om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
 • Het beleid en de aanpak voor de eerstvolgende 3 tot 5 jaar zoals door het management uitgewerkt om de gestelde doelen te realiseren .
 • De planmatige inzet van mensen en middelen om de visie en missie van de organisatie en de daaruit afgeleide doelen te realiseren.

Strategie ontwikkeling

Al in de fase van strategie ontwikkeling is het van belang om aandacht te geven aan draagkracht en uitvoering door de organisatie. Deze vijf tips helpen.

Strategie nieuwe stijl

Strategie, missie en visie worden bondiger met een focus op een inspirerende boodschap, richting of bedoeling. Tevens is er een gedrang van 'nieuwe' onderwerpen als digitale transformatie, wendbaarheid en duurzaam ondernemen.

Strategische planning

Er ontstaat een andere kijk op strategische planning en verwante onderwerpen als ondernemingsplan, businesscase, verdienmodel en businessmodel. Over al dit soort zaken is de manier van werken in de meest dynamische bedrijven en instellingen reeds totaal anders dan 10 jaar geleden. Wendbaarheid is alles. Beperk het plannen tot enkele richtlijnen. Zie elk plan als een Betaversie dat al doende verbeterd wordt. “De wijsheid zit in het doen!”

Businessplanning nieuwe stijl rekent af met ingewikkeld gedoe, papierwerk en eindeloos overleg. Begin met een inspirerende doelstelling. Richt vervolgens de energie om stap voor stap vooruit te komen. Zichtbare voortgang is belangrijker dan targets.

De digitale transformatie

In deze tijd mag een digitale strategie niet ontbreken. In de kern is een digitale transformatie niet ingewikkeld maar het betreft wel alle activiteiten van de organisatie. De hamvraag is wederom: Hoe maken we meters? Het stimuleren van 'learning by doing' is vaak de beste manier.  Zie de Checklist digitalisering van uw organisatie. Wat en hoe?, op de pagina over digitale transformatie.

Kwetsbaar voor disruptie?

Gebruik de disruptie-checker als u wilt weten of uw bedrijf of sector vatbaar is voor disruptie. En hoe staat het met de disruptieve kracht van uw eigen organisatie? Blijf uw concurrentiekracht ontwikkelen!

Wendbaarheid en innoveren

Het tempo van verandering en de toenemende concurrentie dwingen tot een grotere wendbaarheid en sneller innoveren. De start-up methode en recente manieren van innoveren wijzen de weg. RITUALS, in 2016 het snelst groeiende bedrijf van NL, laat zien hoe Big Data, wendbaarheid en een strategie van al doende leren, tot succes leiden.

Strategisch management

De hierboven vermelde ontwikkelingen dwingen tot een kritische blik op het organisatieontwerp. Veel organisaties ervaren dat top down sturing en controle minder effectief worden. Meer regelgeving en systeemdwang werken contraproductief. Men wil toe naar een transparante organisatie opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden met een grotere mate van autonomie. Een soort netwerkorganisatie dus.

Naar buiten toe is er de ervaring dat de eigen organisatie in toenemende mate verbonden en verknoopt raakt met andere organisaties. Onderlinge afstemming en coördinatie worden  bepalend voor succes. Hoe men het beste kan omgaan met de samenwerking tussen organisaties komt vroeg of laat vanzelf op de agenda.

 

Drie vragen over Strategisch management

Welke vragen over strategisch management zijn populair?

Wat is strategisch management?

De taken van het management kunnen in drie niveaus worden onderscheiden: operatie (uitvoering van processen met betrekking tot producten en diensten, bestuurlijk (mensen, organisatie, management control e.d.) en strategisch management.
Strategisch management is het geheel van taken, (denk)processen en beslissingen waardoor de strategie van de onderneming wordt (her)geformuleerd, geïmplementeerd, gecontroleerd op zijn effecten en wordt bijgesteld.

Literatuur:
Strategic Management Theory: An Integrated Approach, Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, 2006
Strategic Management: Concepts and Cases, Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, and Robert E. Hoskisson, 2006
Strategic Management: Concepts and Cases (11th Edition), Fred David, 2006

Wat zijn kenmerken van een goede strategie?

De kenmerken van een goede strategie zijn:

 1. Een realistische ambitie: Is gebaseerd op mogelijkheden die de markt biedt om in de onderneming geïnvesteerde middelen, respectievelijk door de onderneming aan te trekken middelen, een hoger rendement te realiseren dan wanneer die middelen in bestaande activiteiten worden geïnvesteerd; Een goed (volledig, objectief) begrip van wat er in de economie, technologie, samenleving verandert
 2. Somebody who puts his heart into it (Prahalad)
 3. Een goede strategie is uitvoerbaar voor de onderneming, de te nemen strategische stappen zijn een logische uitbouw van tenminste een aantal sterktes van de onderneming
 4. Een team managers voor wie de realisatie van de strategie samenvalt met hun persoonlijke doelstellingen, ook in termen van beloning
 5. Een volledige en consistente vertaling van de strategie in structuren, deeltaken, allocatie van middelen, processen, normen en waarden
 6. Het voortdurend alert zijn op veranderingen en bijsturen van acties
 7. Concentratie op de uitvoering, zonder het uiteindelijke doel van de strategie en wijzingen in assumpties uit het oog te verliezen: De wil om te slagen.

Wat houdt een strategie van participatie en betrokkenheid in?

In dit geval wordt er meer de nadruk op gelegd dat betrokkenen deel hebben aan de besluitvorming tot de verandering, wat er verandert, de randvoorwaarden, het proces en de doelstelling.

Hoe bepaal je een strategie

Je bepaalt de strategie aan de hand van een aantal vragen, zoals:
- Wat willen bereiken.
- Hoe gaan we ons verder ontwikkelen.
- Welke prioriteiten stellen we,
- Op welke terreinen willen we scoren met innovaties.
- Welk rendement willen we behalen.
- Hoe gaan we dit rendement verhogen.
- Overwegen we schaalvergroting, acquisities of fusies.

Een strategie geeft houvast voor handelen

Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 254 vragen en antwoorden over Strategisch management.

Trending

Kosten-zichtbaar
Cover stories
Business model, verdienmodel

Versla het spotgoedkope alternatief: kies de weg omhoog!

Blokker, V&D, De Telegraaf of KLM! Hoe voorkomen dat je door lowcost/online wordt weggedrukt?
Maikel Batelaan
9623
0
lead_960
Cover stories
Strategie

Succesvolle realisatie van de strategie

De drie essentiële factoren en de nodige voorbeelden
Floor Slagter
19516
3
Taxi3
Cover stories
Innovatie

Innovatiestrategie: zet je klant in het middelpunt

Vier voorbeelden van de aanpak
Ton Verbeek
17715
7
Slagvaardig, wendbaar en flexibel. Ook de publieke sector!
Cover stories
Innovatief organiseren

Stop met veranderen, word strategisch wendbaar!

Strategische wendbaarheid als overlevingsstrategie.
Sjors van Leeuwen
73889
13
Strategie tussen de oren - Storytelling en de verbinding tussen strategie en organisatie
Columns
Missie en visie

Strategie tussen de oren

Storytelling en de verbinding tussen strategie en organisatie
Annet Scheringa
9647
3
Van lange termijn-droom naar acties voor maandagochtend - OGSM; strategiemodel dat helpt bij uitvoering strategie
Columns
Strategie

Van lange termijn-droom naar acties voor maandagochtend

OGSM; strategiemodel dat helpt bij uitvoering strategie
Erik Steijger MSc. MBA
20757
1
 Strategie en beleid: goed bedoeld maar te veel en nog fout ook
Columns
Besturen en organiseren

Strategie en beleid

Goed bedoeld maar te veel en nog fout ook
Willem Mastenbroek
40180
6
Logistiek
Cover stories
Besturen en organiseren

Werkt uw strategie in de praktijk?

Checklist voor directies en topteams
Charlotte van den Akker
12750
7
World
Cover stories
Globalisering

Think global, act local and fail!

Hoeveel aandeelhouderswaarde gaat nog vernietigd worden?
Maikel Batelaan
14445
6
expeditie
Cover stories
Strategie

De strategische expeditie

Principes voor strategie ontwikkeling
Paul Kloosterboer
10140
1

Tips & Tricks

waardecreatie
Cover stories · Boeken
Corporate governance

Van winstmaximalisatie naar waardecreatie met SDG’s

Hoe concreet bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie
Eric Alkemade InnovatiefOrganiseren.nl
36167
1
SHELL
Columns
Organisatieontwerp

Wat Shell had kunnen leren van Charles Darwin

Over het belang van Evolutionaire Organisatieontwikkeling
Heleen Kuiper
28810
0
Koekoek
Cover stories
Ondernemerschap

Pas de strategie van de koekoek toe: doe meer met minder!

Het businessmodel van de koekoek is erg eenvoudig en bijzonder succesvol.
Ton Verbeek
10223
1
Picture-Fire
Cover stories
Concurrentiekracht

Versla de concurrent, ga wat anders doen of doe het anders!

20 kansrijke strategieën voor de concurrentiestrijd
Sjors van Leeuwen
16252
0
Business development gaat over project portfolio management (PPM)
Columns
Concurrentiekracht

Business Development revisited

Een goed strategisch plan is tactisch flexibel, houdt rekening met sterke en zwakke punten, kansen, risico's en is makkelijk uitvoerbaar
Dennis Spoel
7488
0

Auteurs die meeschrijven aan Strategie

Zie alle