Hoe maak je een businessplan of een ondernemingsplan. Het betreft zaken als: Het schrijven van een businessplan. Voorbeelden uit de praktijk. En checklists en tips voor het ondernemingsplan. Let wel: Commercieel plan, marketingplan, businessmodel, verdienmodel en ondernemingsplan zitten allemaal in dezelfde hoek. Aanpak en format voor ondernemingsplan of businessplan: succesfactoren en valkuilen. Het spel met banken en financiers. Voorbeelden, checklists en tips voor het ondernemingsplan. Trends: het businessplan nieuwe stijl.

De titels van de geselecteerde bijdragen laten al iets zien van de veranderingen op het hele terrein van: Commercieel plan, marketingplan, businessmodel, verdienmodel, ondernemingsplan, bedrijfsplan, strategisch plan en businesscase

Hoe ontwikkel je een businessplan

Er is een andere visie aan het ontstaan over het ontwikkelen van een businessplan en verdienmodellen. Tegen de tijd dat het plan klaar is het al weer achterhaald.

Het businessmodel als Betaversie verdraagt zich niet met het businessplan oude stijl.

Innoveer en doorbreek het oude door: nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen uit te proberen, co-creatie met klanten te realiseren en in te spelen op onverwachte situaties en kansen.
Wendbaarheid, innovatie, inspelen op de ICT mogelijkheden zijn de sleutel!

Start-ups werken anders

Nieuwkomers zoals succesvolle start-ups werken anders. Daar kunnen we veel van leren. Dat geldt zeker voor de organisaties die in een dynamische wereld van snelle verandering functioneren.

Het woord is aan de serial internet entrepreneur Boris Veldhuijzen van Zanten:

“Je moet incrementeel denken en vooral doen. Welnu dat is een andere wereld voor de meeste gevestigde bedrijven. Men wil van te voren een uitgewerkt businessplan met een budget en een businesscase.”

“De trend is alles! Wendbaarheid, technisch vernuft en gevoel voor klant of doelgroep; dat zijn de factoren die bepalen of je stap voor stap verder komt. Budgetten ramen, businessplannen opstellen en met veel experts en belangrijke mensen hierover vergaderen: allemaal tijdverspilling! Nog erger: het zijn garanties om te falen. Het elan, de fut, de inspiratie, de wendbaarheid, de creativiteit, de daadkracht en de bevlogenheid werk je hiermee het raam uit.”

Ondernemings- of Businessplan nieuwe stijl

Enkele krachtige typeringen zijn:

  • Het verdienmodel is continu in beweging.
  • De les is tekens weer: snel beginnen en al doende leren.
  • Het businessmodel als Betaversie
  • Act fast, fail fast, learn fast

Obeng  stelt ‘de verandering gaat sneller dan we leren’. Dus alles wat je vastlegt is een handicap. Learning by doing is de beste route.

Dat wil niet zeggen dat het verstand op nul gezet wordt. Integendeel. Doen en leren volgens ‘Act fast, fail fast, learn fast’, is ook voortdurend nadenken over ‘Hoe verder en wat nu?’ Dan kunnen de punten genoemd in de geselecteerde artikelen af en toe op ideeën brengen. Daarbij komt dat enige vastlegging van de koers en de manier waarop men wil werken altijd mogelijk blijft en vaak verstandig is.

Dat wordt het businessplan nieuwe stijl!

Voordelen, mogelijkheden ondernemingsplan nieuwe stijl

ArrayZien we de voordelen en mogelijkheden van de genoemde trends? Gebruik ze bij het maken van een ondernemingsplan. Kort, kernachtig en met een accent op wendbaarheid en al doende voortgang boeken.

Het werkt bevrijdend voor het ondernemerschap! Laat de concurrent zijn tijd maar verspillen met businessplanning en vergaderen over het business model en businesscase. Ondertussen slaat de ras-ondernemer toe. Weliswaar zonder doortimmerd plan of model maar juist daardoor kan hij slagen.

Wie heeft er zin in ingewikkeld gedoe, papierwerk en eindeloos overleg over het businessplan! Eindelijk: nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen!