Business Development revisited

Columns

Business development, in de pure vorm, is het weloverwogen verbeteren van de concurrentiekracht van de onderneming met een groter bedrijfsrendement tot gevolg. Het ontwikkelen van een onderneming geschiedt altijd intergraal, multidisciplinair en projectmatig. Deze projecten kunnen een offensief of defensief karakter hebben.

Een offensief project is gericht op een zwakke plek bij de concurrentie met behulp van business intelligence. Daarom is het jammer dat business intelligence vaak uitsluitend als defensief instrument wordt gebruikt. Meestal in de vorm van balanced scorecards en datawarehouses die vooral worden gevoed door interne informatie. Alhoewel externe informatie over de markt en de concurrentie veel moeilijker te vergaren en te verwerken is, zit hier nu juist de meerwaarde van bus...

Meer over Concurrentiekracht