Hoe versterk je de concurrentiekracht van uw bedrijf? Weet u wat uw klanten als uw concurrentiekracht ervaren, op welke punten u beter scoort dan uw concurrenten? Hoe krijgt u een duidelijk profiel in de markt: tips en voorbeelden. Inzichten en vuistregels om u te onderscheiden in de ogen van de klant. Concurrentiekracht en anders organiseren. Voorbeelden, tips en trends om . Inzichten en vuistregels om concurrentievoordeel te behalen bij klant en doelgroep. Van ambitie naar actie.

Analyse concurrentiekracht & concurrentievoordeel

Wat bepaalt de concurrentiekracht van een bedrijf? Al generaties lang zijn we op zoek naar alles bepalende concurrentievoordelen en succesfactoren. Het is de heilige graal van de managementwetenschappen.

Dé succesfactoren

Concepten als Kritieke Succes Factoren, Unique Selling Points en Kritieke Performance Indicatoren suggereren dat de oplossing nabij is. Niet dus! Daar komt wel wat meer bij kijken. Claims zijn er genoeg. De continue stroom van hypes over leiderschap, innovatie, kernwaarden, de lerende organisatie, disruptie, missie & visie, organisatiecultuur, digitale transformatie, etc., etc. maakt de verwarring alleen maar groter.

Er is geen heilige graal; het is altijd een samenstel van vele factoren. Bovendien zijn de factoren afhankelijk van de context.

Contextafhankelijk

Succesfactoren zijn afhankelijk van de situatie. In situaties van grote schaarste pikt de klant alle mogelijke vormen van ongerief. De klant is al lang blij dat er aanbod is. De factoren hebben een andere betekenis. In meer autoritaire samenlevingen betekenen ‘motivatie’ en ‘betrokkenheid’: ‘brave gehoorzaamheid’; iets heel anders dan nu in NL.

Conclusie: De praktijk is de beste leermeester. Gezond boeren verstand (GBV) helpt. Gebruik ervaringen en voorbeelden die houvast bieden. Er is het ‘laaghangend fruit’ en er zijn de concrete ervaringen met het versterken van concurrentiekracht.

Array

Samenstel van factoren en GBV

Welke van alle mogelijke succesfactoren hebben in onze tijd de grootste kracht? Een voorzet:

  • Het begint bij de klant. Focus op klant of doelgroep. Om de gunst van de klant te verwerven zijn vervolgens factoren als wendbaarheid, innoveren, procesgericht organiseren, sturen op verantwoordelijkheid, kracht door samenwerking en motivatie & betrokkenheid de sleutel.

Twee relativeringen:

  • Dit rijtje is arbitrair en verre van volledig. Het lijkt er af en toe zelfs op dat iedere ondernemer, consultant of goeroe een eigen rijtje heeft.
  • Een redelijk verstandig rijtje succesfactoren opstellen is niet zo’n kunst. De hamvraag is: Hoe realiseren we dit schoons. In het HOE zit de echte uitdaging. Daar zit de verwarring en de noodzakelijke inspanning.

Hoe concurrentievoordeel realiseren

Onderaan deze pagina bij de selectie van artikelen komt u veel ideeën tegen. Begin met het ‘laaghangend fruit’. Er zijn ook ideeën bij, bijvoorbeeld over innovatie of wendbaarheid die een grotere inspanning vragen. De case beschrijvingen over deze onderwerpen verschaffen het nodige houvast. De werkwijze van Agile/scrum betreft het HOE. Dat betekent: duidelijk focus, ‘learning by doing’, stap voor stap, elke stap een eigen toegevoegde waarde ook voor de klant.
Denk ook eens aan uw organisatie-ontwerp. Er zijn organisatievormen die verstarring en demotivatie oproepen. Andere vormen leiden tot een dynamiek van continue resultaatverbetering en grotere concurrentie-kracht. Het onderliggende organisatieontwerp  schept daartoe de condities. In de zorg is Buurtzorg.nl een voorbeeld, in de industrie VDL.  Meer voorbeelden zijn te vinden bij Innovatief organiseren en Sturen op Verantwoordelijkheid.

Duurzaam concurrentievoordeel

Een goed verdedigbaar concurrentievoordeel creëren is de droom van veel bedrijven. Het ‘first mover advantage’ heeft menige start-up stevig in het zadel geholpen.

Voortgaande vernieuwing is nodig om duurzaam concurrentievoordeel te behalen en te behouden. Ook wendbaarheid en een uitgekiend organisatieontwerp blijken goed verdedigbaar. Dat komt omdat deze factoren  gebaseerd zijn op motivatie en betrokkenheid. Typisch zaken die niet gemakkelijk te kopiëren zijn omdat ze gedrag, houding en de kwaliteit van de horizontale & verticale relaties betreffen.

Hoe beginnen: tip

Begin met een vraag die zo goed als altijd van groot belang is: Weten wij op welke punten wij kunnen scoren bij onze klanten? Gebruik vervolgens 1 van de 3 manieren uit Klantgerichter werken; drie voorbeelden in Goed verandermanagement om de klantgerichtheid van uw organisatie te versterken.

Meer inzichten, tips en trends

Zie de artikelen en links op deze pagina. U kunt desgewenst meer inspiratie opdoen bij onze pagina’s over Klantgerichtheid en Wendbaarheid.