Concurrentiekracht en innovatief organiseren

Boeken · Columns

‘Innovatief organiseren’ boeit mij omdat het rechtstreeks verbonden is met betrokkenheid en resultaatgerichtheid. Hier ligt een groot potentieel  om onze concurrentiekracht te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat veel organisaties ermee gebaat zijn. De kennis over dit onderwerp dient op alle mogelijke manieren toegankelijk te zijn. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast. Laat staan dat het verder verbeterd wordt.

De nieuwe media verschaffen daartoe ongekende mogelijkheden. Ik ben verheugd dat we daar met ManagementSite en onze E-boeken actief aan bijdragen. Neem een Pro-abonnement en download gratis: Concurrentiekracht en Innovatief Organiseren

Of koop het boek op:

Ibook-storekobo-app

Van ambitie naar actie

De ondertitel van het E-boek luidt 'Van ambitie naar actie.' Dat is de rode draad in het boek. Immers, goede raad, inzichten, voorbeelden en voornemens... het zal allemaal wel maar doe het maar eens! Beter communiceren, meer focus, sturen op verantwoordelijkheid, meer zelforganisatie ... het hele verhaal is in een paar woorden samen te vatten maar wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? Vandaar veel aandacht voor de operationele werkelijkheid op het niveau van gedrag, houding en simpele vuistregels. Dit conform mijn favoriete motto’s: De echte wijsheid zit in het doen! En: Niets is zo praktisch als een goede theorie!

Betrokken, verantwoordelijk en resultaatgericht

De centrale vraag in dit E-boek is: Hoe versterken we betrokkenheid en resultaatgerichtheid? Iedereen wil dit maar hoe gaat dat? Een historische schets en een groot aantal voorbeelden uit de recente tijd laten zien hoe dit werkt. Innovatief organiseren blijkt dan een ontwikkeling met een karakteristiek patroon. In die ontwikkeling zijn voorlopers en achterblijvers. De voorlopers maken sneller en handiger dan de concurrentie gebruik van de mogelijkheden die hier liggen. Hier valt volgens mij veel winst te behalen voor onze organisaties.

De vraag waarom organisaties dan toch zoveel moeite hebben om deze kennis en ervaring op te pikken intrigeert mij in het bijzonder. Zijn het de bestaande routines? Is het onkunde? Of zit het het dieper; desinteresse of gemakzucht misschien? Of de hoop op een 'quick fix'? Volgens mij is het iets heel anders. In het afsluitende hoofdstuk 4 ga ik hier uitgebreid op in.

 Innovatief organiseren in 4 hoofdstukken

1. Concurrentiekracht en beter organiseren

Innovatief organiseren kent een bepaald patroon in de opbouw van de organisatie.  De verschillende factoren versterken betrokkenheid en resultaatgerichtheid. De visie die daar achter zit en de kenmerken van dit patroon worden verduidelijkt

2. Sturen op verantwoordelijkheid: Interviews en voorbeelden

Vier interviews met voorbeelden en ervaringen. Niet alleen in bedrijven, ook in publieke organisaties en in onderdelen van organisaties.

3. Sturing en Zelforganisatie: principes en handvatten

Wat zijn de ‘lessons learned’? Wat blijken de succesfactoren en de valkuilen. Welke principes, handvatten en condities werken het beste in de praktijk?

4. Beter managen en organiseren als evolutie

Opkomst en ondergang kennen hun dramatische momenten. Crisis, verval, wanhoop en noodgrepen horen erbij. Waaruit blijkt dat bepaalde vormen van managen en organiseren niet meer werken? Wat zijn de drijfkrachten en waarop loopt innovatief organiseren soms stuk? Wat blijken de blokkades?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Innovatief organiseren