Code of conduct

Uitwisselen van ervaringen

ManagementSite Netwerk is opgezet om ervaring en kennis op het terrein van organisatie en management bij elkaar te brengen en verder te ontwikkelen. Er is uitdrukkelijk gekozen voor een vorm die interactie bevordert. Het is een platform waar men ervaringen en ideeen kan uitwisselen.

De 'Info voor Auteurs' geeft de achterliggende visie van de redactie goed weer. Deze info verschaft aan auteurs het nodige houvast. Artikelen worden gereviewd door de redactie op basis van de criteria vermeld in deze info. Als artikelen aangepast dienen te worden komt de redactie met suggesties.De info voor auteurs is niet van toepassing op de reacties en de columns. Columns en reacties worden alleen getoetst op de 'Code of Conduct' en vervolgens geplaatst. Niet ter zake doende, commerciële of kwetsende bijdragen worden niet opgenomen. E-mail adressen worden versluierd opgeslagen, zodat ze niet vindbaar zijn voor spam-robots.

Omgangsvormen

De interactie van lezers met auteurs en met elkaar vraagt bepaalde omgangsvormen waarvan de belangrijkste is dat men respect blijft tonen voor elkaar en voor afwijkende meningen. Opwinding, ironie, stevige kritiek en emoties kunnen hierbij horen. Tegelijk blijven respect en fatsoen de norm. Daarbij hoort het discussiëren met open vizier. Anonieme reacties of columns zijn niet welkom. Vermeld s.v.p. uw identiteit aan het slot van uw reactie cq. column, of zorg ervoor dat uw gegevens, doordat uw geregisteerd bent als lid van deze site, bij de redactie bekend zijn.

Niet welkom zijn:

  • persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen
  • anonieme columns en reacties
  • schuilnamen en valse registratiegegevens
  • commerciele boodschappen
  • verwarde berichten met een onduidelijke strekking.

Columns en reacties worden op deze punten getoetst. Plaatsing van column of reactie betekent niet dat de redactie instemt met de tekst; het betekent alleen dat de tekst getoetst is op vermelde omgangsvormen. Plaatsing of niet plaatsing gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen. Correspondentie over plaatsing of niet plaatsing wordt niet gevoerd.

Wanneer u uw kennis deelt op ManagementSite, gaat u akkoord met deze en enkele juridische voorwaarden