01
B

Kernwaarden

Zin en onzin van kernwaarden. Kernwaarden als middel tot verandering van gedrag, houding en organisatiecultuur.

Kernwaarden in de praktijk: Kernwaarden als middel tot verandering van de organisatiecultuur. Kernwaarden en verandering van houding en gedrag. De relatie tussen kernwaarden, visie en missie: inzichten en praktijkervaringen. De trends in de praktijk. Slaag- en faalfactoren bij de aanpak. Zin en onzin van kernwaarden.inzichten, voorbeelden, trends en tips.

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden benadrukken waar de organisatie voor staat en wat de organisatie waar wil maken in de dagelijkse praktijk. Voorbeelden zijn: Klantgericht, Vernieuwend, Integer, Stipt, Professioneel

De betekenis van kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie ook naar de samenleving toe. Kernwaarden verschaffen houvast aan de mensen; houding en gedrag worden erdoor bepaald. Dit mag het streven zijn maar meestal komt er niets van terecht. Ondanks alle goede bedoelingen blijft het een vrijblijvende opsomming van waarden die niet echt in hoofd, hart en handen landen. Daar is meer voor nodig. Wat is dan dat 'meer'? Eén ding is zeker: campagnes, fraaie posters, onderzoekingen, events, studies, rapportages en opleidingen werken niet. Dit zijn de zogenoemde hoelahoep- en tralala-campagnes; een boel gedoe en mooie woorden.

Hoe kernwaarden realiseren?

Van kernwaarden naar gedrag (1)

Belangrijke lessen uit de praktijk zijn:

  • Houd de kernwaarden zo dicht mogelijk bij het primaire proces van verbetering van resultaten en het voorbestaan van de organisatie.
  • Geef focus; drie kernwaarden is al veel. Richt de aandacht op de kernwaarde met het grootste hefboomeffect.
  • Wees duidelijk over wat je van de mensen in de organisatie verwacht. ‘Klantgerichtheid’ als kernwaarde; mooi, maar dan? Kom bijvoorbeeld met: Laat ieder team met acties komen om de eigen klantgerichtheid te verbeteren.
  • Til de acties die de mogelijkheden van het team te boven gaan naar een hoger echelon in de organisatie en bundel ze met die van andere teams. Gebruik hiervoor de ‘normale’ lijnorganisatie.
  • Kijk uit met aparte coördinatoren en met stuur- en projectgroepen. De verantwoordelijkheid van de reguliere organisatie lekt dan weg.

De essentie: Wil je ander gedrag, vraag om het gewenste gedrag.

Zie het voorbeeld over Bedrijfscultuur en kernwaarden.

Van kernwaarden naar gedrag (2)

Wat doet het management?

Het management team stimuleert, faciliteert en monitort. Ieder MT-lid werkt met het eigen team ook aan de kernwaarde waar het focus ligt. Men is daarnaast goed op de hoogte van de voortgang in de teams die men aanvoert. Men weet wat er op de werkvloer leeft. Sturing dient gecombineerd te worden met benul van de problemen die mensen ervaren in de werkuitvoering. Als het alleen maar een ‘top-down’ verhaal is zonder aandacht voor de feitelijke mogelijkheden in de werkuitvoering dan zullen de gewenste veranderingen verzanden.

Kortom: zorg er vooral voor dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt om de waarden waar te maken. Dit lukt pas goed als in de relatie met de leiding voldoende geloofwaardigheid en vertrouwen aanwezig zijn. Daar ontbreekt het soms aan. Dan zal men hieraan heel gericht de nodige aandacht moeten geven. Anders raakt men achterop.

Kernwaarden: Voorbeelden van de aanpak

In de geselecteerde artikelen vindt u tal van voorbeelden en praktijkervaringen. De artikelen met de meeste reacties vindt u ook op deze pagina. Ook zijn de meest recente bijdragen en de tips en tricks opgenomen.

Trending

movement-pic
Cover stories · Cases · Boeken · Interviews
Organisatiecultuur

Cultuurverandering vanuit de bedoeling

Casus: beweging creëren in een gemeentelijke organisatie
Cris Zomerdijk
56026
7
zelfsturing
Cover stories · Cases
Organisatiecultuur

Casus ‘Bedrijfscultuur en kernwaarden’

Een klantgerichte organisatiecultuur ontwikkelen
Willem Mastenbroek
54745
15
Onmogelijk2
Cover stories · Cases
Duurzaam ondernemen

De kracht van een onmogelijk doel

Hoe Interface met een geweldige visie maatschappelijk verantwoord winst maak
Jeroen Geelhoed
29383
5
Sociaal kapitaal als startpunt voor organisatievernieuwing - Sociale netwerken voor continue verbetering
Columns
Kernwaarden

'Verbinden' zonder verzilveren blijft lege kreet

Binding, betrokken, duurzaam! Kijk uit met holle woorden en waarden.
Karel A. Winkelaar
9243
4
Florance
Cover stories · Interviews
Organisatiecultuur

Van kernwaarden tot gedrag

Casus kernwaarden in de praktijk van 'Florence, Gezondheid en Zorg'
Peter Nientied
52692
7
img-carousel-ep13
Cover stories · Boeken
Organisatiecultuur

Zappos: kernwaarden en bedrijfscultuur als basis

Boekbespreking van "Delivering Happiness, a Path to Profits, Passion, and Purpose"
Peter Nientied
60811
6
Kernwaarden: valkuilen en 'lessons learned'
Cover stories
Missie en visie

Keuringsdienst van Kernwaarden

Het effectief 'laden' van kernwaarden
Simon van der Veer
34530
3
Missie, visie en kernwaarden! Herkennen medewerkers in dit DNA hun organisatie
Columns
Missie en visie

Vuur de liefde (voor bier) aan

Waarom visie, missie en kernwaarden gewenste ontwikkelingen versnellen
Beatrice (Bea) Annot
11019
3
Kernwaarden: humbug of houvast - Missie, visie, kernwaarden; papier is geduldig?
Cover stories
Missie en visie

Kernwaarden: humbug of houvast

Missie, visie, kernwaarden; papier is geduldig?
Willem Mastenbroek
53541
14
Over Merken en Spiritualiteit -  Merken worden onze nieuwe bakens en ankers.
Cover stories · Boeken
Missie en visie

Succes door 8 organisatiewaarden

Bespreking van Lasting Change, door Lebow en Simon
Peter Nientied
35319
3

Tips & Tricks

quickey
Columns
Missie en visie

Liever braaf dan brave?

Pleidooi voor eigenzinnige missies en kernwaarden met pit
Guido David
12254
0
Pijlen
Columns
Kernwaarden

Missie, visie, kernwaarden: de trend

De trend is 'Right on target!' De aanpak bestaat uit 4 punten. Het belangrijkste is...
Willem Mastenbroek
29125
3
bank
Columns
Kernwaarden

Cultuurprogramma voor de banken

Perverse prikkels creëerden de foute bank-cultuur. Met anti-perverse prikkels een cultuuromslag?
Willem Mastenbroek
12291
4
rule-based
Columns
Bureaucratie

Van rule-based naar principle-based

Principes werken beter dan regels. Zie Interpolis en SW-airlines.
Michel Kolman
36508
2
Meesters in het afknellen van innovaties
Columns
Kernwaarden

Kernwaarden - gebruik ze juist of laat ze achterwege

Kernwaarden zijn een gevaar voor uw organisatie
Hans Bool
46036
4

Auteurs die meeschrijven aan Kernwaarden

Zie alle