Succes door 8 organisatiewaarden

Cover stories · Boeken

Organisaties op zoek naar waarden

Een toenemend aantal boeken, web pagina's, artikelen, opleidingen, etc. verschijnt op het gebied van waardegerichte organisaties. 'Waarden in en van organisaties' betekent meer dan een nieuwe invulling van de organisatiemissie (of de shared values) van de organisatie. De missie is veelal ingevuld als een tamelijk gerichte, globale zakelijke doelstelling van de organisatie. In het waardegerichte organisatie denken wordt veel meer nadruk gelegd op de betekenis en het bewustzijn van de organisatie, datgene van waaruit een organisatie handelt. Het is een noodzaak, schrijft Richard Barrett (1998, 1-2): H"Enlightened leaders are learnin...

Dick Gaasbeek
Lid sinds 2019
Interessant verhaal. Maar kunt u mij de juiste link geven naar de juiste Lebow Companies?
Peter Nientied
De website van Lebow is verhuisd, en is nu
http://www.serv.net/ ~lebow/prodserv.html
Richard de Oude
Ik denk dat de kern van de "waarden en normen" diskussie geraakt wordt. We kunnen dagen op de hei gaan zitten over hoe we ons eigenlijk zouden moeten gedragen, maar het komt erop neer of we het ook voelen en laten zien. Het hebben van een inspirerend plaatje van de toekomst is in mijn ervaring de sleutel tot beweging (verandering). Deze acht waarden spreken redelij kvoor zich en kunnen een toets criterium zijn voor de "gedeelde visie". Dit in samenwerking met de vijf disciplines van Peter Senge kan een krachtig instrument zijn.

Meer over Missie en visie