06
VS

Financieel management

Financieel management, definitie en betekenis. De veranderende rol v.d. controller, de 4 belangrijkste trends

De rol van de financieel manager. Beter budgetteren, ontwerp van een goede managementrapportage; benchmarken en prestatie indicatoren. "Transferpricing", interne verrekenprijzen en interne doorbelasting. Managementrapportages, prestatie indicatoren, resultaatverbetering en anders organiseren, de overhead en verrekenprijzen. De vier belangrijkste trends. Praktijkervaringen, voorbeelden, inzichten en instrumenten. Tips voor effectief financieel management.

Wat is financieel Management?

De activiteiten met het doel het inrichten, onderhouden en bewaken van een vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief effectieve informatievoorziening ter ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie.

Het betreft activiteiten als boekhouding, budgettering, jaarrekeningen, kengetallen, kosten-batenanalyse, loonkosten, omzet, prijsbeleid, rendement, vermogenspositie en accountantscontrole.

Recent winnen die activiteiten aan belang die gericht zijn op het ondersteunen van continu verbeteren en concurrentiekracht. Bijvoorbeeld door regelmatige feedback van behaalde resultaten aan de onderdelen van de organisatie

Rol en taken financieel manager

Taken financieel management

De taken van het financieel management veranderen. De administratieve taken blijven belangrijk maar worden aangepast. De verbinding van financieel management met resultaatverbetering en slimmer organiseren wordt steeds belangrijker. Daarmee verandert ook de rol van de financieel manager in de rol van bestuurder.

De rol van de financieel manager

Wat wordt eigenlijk van de controller verwacht? Het effect van het functioneren van de controller wordt maar voor een klein gedeelte bepaald door vaktechniek. Vakmanschap is meer dan alleen kennis: het zijn de persoonlijke vaardigheden die het verschil maken tussen een meer of minder succesvolle controller of financieel manager. Het takenpakket, de functie, verandert ook. De klassieke controller heeft zijn tijd gehad

Trends en tips.

Hier volgen de vier belangrijkste trends voor de financieel manager.

Managementrapportage, transparanter en bruikbaarder

Hoe transparant is de managementrapportage. Lukt het om met slechts enkele cijfers de belangrijkste ontwikkelingen te vangen. Wordt de rapportage echt gebruikt door de directie en door echelons onder de directie.

Prestatie-indicatoren en resultaatverbetering

Het gebruiken van prestatie-indicateren wordt een steeds belangrijker instrument van financieel management. Het evolueert naar performance management en vervolgens naar continue resultaatverbetering. Eerdere pogingen daartoe bijvoorbeeld met de balanced scorecard waren doorgaans geen succes.

Anders organiseren

Prestatie indicatoren als middel tot continu verbeteren stelt eisen aan de organisatievorm. In toenemende mate ontstaan er organisaties die de eigen verantwoordelijkheid voor resultaat en klant tot en met de werkvloer weten te versterken. Hoe doen ze dat. En hoe kan de financiële functie hieraan bijdragen? Is men op dit terrein een goede sparring-partner van de directie?

Businesscase en businessplanning

Verdienmodel, ondernemingsplan, businesscase en businessplanning. Allemaal onderwerpen die in de meest dynamische bedrijven heel anders worden aangepakt dan 10 jaar geleden. Is de financiële functie hierbij een stimulans of staat ze op de rem?

  • Ondernemingsplan en businessplanning: trends
  • Het businessmodel als Beta versie. Budgetten ramen, businessplannen opstellen en met experts en belangrijke mensen hierover vergaderen: al gauw tijdverspilling. Ondertussen slaat de concurrent toe. 'Al doende leren' is het motto. Daarbij kunnen de bouwstenen voor een businessmodel af en toe op ideeën brengen.

Financieel management, inzichten, voorbeelden

Op deze pagina vindt u een selectie van artikelen.  Ook links naar informatie over twee gebieden die onvermijdelijk de financiële functie raken: Performance Management en Prestatie Indicatoren.

 

Trending

_network_simple_org7
Columns
Performance management

Sturen op targets: valkuilen en nadelen

Tijd om te bedenken hoe we 'target-setting' anders gaan aanpakken
Daan Tel
15362
5
visuele-data
Cover stories
Performance management

Managementinformatie: helpen kpi's, rapporten & dashboards?

Hoe managementinformatie gebruiken? Zoek het verhaal achter de cijferbrij!
Rob ter Hedde
31953
10
5KPI
Cover stories · Cases
Performance management

Hoe je een organisatie bestuurt met slechts 5 KPI’s

Eenvoud werkt écht. Hoe je de strategievertaling en de KPI's simpel houdt.
Rob ter Hedde
48550
13
Planning en control
Columns
Financieel management

De klassieke controller heeft zijn tijd gehad

Naar een nieuwe, postmoderne invulling van het vak
Jan de Jonge
7664
3
Planning en control
Columns
Financieel management

Planning en control: Gezocht minimalistische controllers

Doorbreek de trend van meer control en meer toezicht!
Jan Heinen
7760
0
OHP
Cover stories
Organisatieontwerp

Heeft iemand de overhead gezien?

Waarom veel organisaties kampen met vetzucht of juist met anorexia
Arno Geurtsen
33781
10
interne-doorbelasting
Cover stories
Financieel management

Interne doorbelasting: valkuilen en handvatten

Interne verrekening, doorbelasting van kosten en transfer pricing: Blijven tobben of oplossen?
Koen Perik
89153
9
Jawel, jawel, budgetteren doen we in Excel - Over het bakken van een virtuele chocoladecake
Cover stories
Financieel management

Het budgetteringsproces afschaffen?

Vereenvoudig en verbeter de organisatiestructuur en het prestatiemanagementproces
André de Waal
31619
11
BSC
Cover stories
Management modellen

De Balanced Scorecard in de praktijk

Hoe met de BSC werken en wat zijn de 2 grootste valkuilen
Theo van Iperen
93132
15

Tips & Tricks

Laat een debiteurenbeleid los op uw wanbetalers - Zes tips om uw klanten te laten betalen
Actueel
Financieel management

Laat een debiteurenbeleid los op uw wanbetalers

Zes tips om uw klanten te laten betalen
Actueel MNGMNTST
7659
0
Financieele-kracht
Actueel
Financieel management

15 tips voor effectief financieel management

Begin met de tip die u het meeste aanspreekt.
Actueel MNGMNTST
5631
1
Businessresultaat door training - Het kan, maar doe wel mee!
Actueel
Financieel management

Hou de CEO financieel op de hoogte, 15 tips

Actueel MNGMNTST
4512
0
Is Modern Capitalism Sustainable? - Occupy Wallstreet krijgt steun uit onverwachte hoek
Actueel
Financieel management

Wat wordt eigenlijk van de controller verwacht?

Actueel MNGMNTST
7751
0
control
Actueel
Financieel management

De rol van een Controller

Actueel MNGMNTST
8614
0

Auteurs die meeschrijven aan Financieel management

Zie alle