Finance & Control?

Columns

Al sinds jaren wordt er gesproken over de nieuwe rol van Finance. Voorheen was de rol van Finance alleen om financiële informatie te verschaffen aan het management (Management Informatie) en externe autoriteiten en instanties (Externe Verslaglegging). Accounting en Reporting waren toch vooral de zogenaamde “bean counters” en hof leverancier van allerlei verschillende financiële rapporten welke over het algemeen niet of nauwelijks werden gelezen of gebruikt. De rol van de CFO en Financieel Manager was om op de zak met geld te zitten en deze te beheren en te beschermen en je moest toch wel van hele goede huizen komen om geld uit de zak van de CFO te krijgen. Finance had de controle over het geld en voerde dit op een strakke en hier en daar rigide manier uit. De naam van deze functie was heel toepasselijk: Finance & Control.

De nieuwe, of in veel gevallen al de huidige rol van de CFO en Financieel Manager is om ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de resultaten van de organisatie. Een business partner die waarde toevoegt, meedenkt en meestuurt. Een manager èn leider die op basis van financiële en business kennis een vertaalslag maakt tussen financiële-, bedrijfskundige- en markt informatie. Denkend vanuit business opportunities en risk management, inzicht geven in de impact van de verschillende bedrijfsvoering scenario’s op het financiële resultaat. Een mooie en zeer interessante rol die ook nog eens resulteert in “breed” opgeleidde en ontwikkelde Finance professionals met een enorm perspectief.

Wat is eigenlijk de reden om deze professie, functie en afdeling nog Finance & Control te noemen? Met deze naam insinueren we nog steeds dat “control” de belangrijkste rol en core van Finance is. Ik weet zeker dat als we 1.000 mensen vragen wat het eerste bij hen opkomt als ze het woord “control” horen, dat het antwoord in de richting is van: controleren, beheren, macht uitvoeren. Kortom de naam past niet bij de nieuwe rol van Finance. Als we congruent willen zijn met de nieuwe rol van Finance professionals in wat we uitvoeren en uitdragen, moet het woord “Control” worden vervangen met een term die aansluit bij de nieuwe rol.

Dus de vraag is: wat is een goede vervanging waarmee de nieuwe rol van Finance wordt weergegeven? Finance, die naast de bekende verantwoordelijkheden, de belangrijke rol van business partner steeds meer oppakt. Wat te denken van Finance & Navigation? Finance voor de bekende rollen Accounting, Reporting, Tax, Treasury en Controlling en Navigation (Business Navigation) voor de nieuwe rol als business partner. Een naam die ook een prachtige metafoor met zich meedraagt. De rol van Business Navigation is vergelijkbaar met de rol van een navigatie systeem. De bestuurder voert de eindbestemming in het navigatie systeem die de route berekent en de bestuurder tijdens de reis van de nodige informatie voorziet om hiermee bij de ingevoerde eindbestemming aan te komen.
De routeberekening wordt samengesteld op basis van verschillende informatie:
- Gewenste eindbestemming
- Huidige locatie
- Geografische kaarten
- Instellingen (bijvoorbeeld snelste of korte route, wel of geen tol wegen, enzovoort)
- Alternatieve routes

De vertaalslag van het navigatie systeem naar Finance & Navigation:
- De bestuurder is het management
- De gewenste eindbestemming is het doel
- De huidige locatie is de huidige situatie
- De geografische kaarten zijn de finanicele informatie en de rapporten
- De instellingen zijn KPI’s zoals bijvoorbeeld budget, headcount, markt analyse, enzovoort
- De alternatieve routes zijn de consequentie-analyses van verschillende scenario’s.
- De gekozen route is tenslotte de daadwerkelijke bedrijfsuitvoering.

Is Control dan helemaal niet meer nodig? Voert Finance geen controle meer uit? Natuurlijk is het uitvoeren van controle nodig. Finance is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle financiële informatie, -rapporten, -berekeningen en dergelijke. Control is en blijft onderdeel van Finance, net zoals Accounting, Reporting, Tax en Treasury. Het voorstel gaat alleen om Control niet meer expliciet in de naam van de functie op te nemen. Met de nieuwe naam “Finance & Navigation” wordt de nieuwe rol van Finance weergegeven: navigeren!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

marvin ouwehand
Control = beheersing
Controleren = auditing

Een controller controleert dus niet, hij beheerst de organisatie.
Auditing (controleren van de cijfers / informatie) is voor kwaliteitsdoeleinden altijd nodig
en daar is met name de externe accountant waardevol in.

Meer over Financieel management