Schrijf een artikel of column

Wij nodigen u graag uit een bijdrage te schrijven voor ManagementSite.

U kunt kiezen tussen een column of een artikel/coverstory.

Uw column:

  • De inhoud moet iets prikkelends hebben, lezers uitdagen en reacties oproepen. Thema's zijn doorgaans een fiks probleem of een actuele toestand op uw vakgebied.
  • Teksten die al eerder op het net zijn gepubliceerd komen niet in aanmerking.
  • Maximale lengte 800 woorden.

Plaats hier uw column >>

Uw artikel/coverstory:

  • Meteen aan het begin een duidelijk focus op een goed herkenbaar issue of probleem.
  • Gebruik altijd praktijkvoorbeelden van de issues en de aanpak.
  • Blijf svp concreet. Geen lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten.
  • Focus op toepassingsmogelijkheden. Wat kan de lezer nu beter dan vóór lezing van uw artikel?
  • Een prikkelende of confronterende stellingname wordt op prijs gesteld.
  • Maximale lengte 2000 woorden; bij voorkeur korter, ± 1600 woorden.
  • Voor als u nog wat meer informatie verlangt.

Wanneer u denkt iets moois te pakken te hebben,...

Plaats dan hier uw artikel >>

Gaarne ook rekening houden met enkele juridische voorwaarden