Schrijf een artikel of column

Word 1 van de 1500 auteurs van ManagementSite.

Zoals uw weet, verpieteren zelfs de beste inzichten in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast! Deel uw kennis en ervaringen over beter managen en organiseren. 

Gratis Pro-abonnement
Heeft u 3 of meer artikelen of columns geschreven binnen een jaar dan ontvangt u een gratis pro-abonnement, voor een jaar. Wie sinds 1998 meer dan 9 artikelen in totaal heeft gepubliceerd, krijgt voor een onbepaalde periode een pro-abonnement. 

Er is een verschil tussen een column of een artikel.

Een column:

  • De inhoud moet iets prikkelends hebben, lezers uitdagen en reacties oproepen. Thema's zijn doorgaans een fiks probleem of een actuele toestand op uw vakgebied.
  • Teksten die al eerder op het net zijn gepubliceerd komen niet in aanmerking.
  • Maximale lengte 800 woorden.

Plaats hier uw column >>

Een artikel:

  • Heeft aan het begin een duidelijk focus op een goed herkenbaar issue of probleem.
  • Gebruikt altijd praktijkvoorbeelden van de issues en de aanpak.
  • Blijft concreet. Geen lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten.
  • Focust op toepassingsmogelijkheden. Wat kan de lezer nu beter dan vóór lezing van uw artikel?
  • Prikkelt of confronteert met een stellingname.
  • Maximale lengte 2000 woorden; bij voorkeur korter, ± 1600 woorden.

Wanneer u denkt iets moois te pakken te hebben,...

Plaats dan hier uw artikel >>

Voor als u nog wat meer informatie verlangt. Gaarne ook rekening houden met enkele juridische voorwaarden