Uw artikel

Zodra uw artikel voldoet aan de toets van de redactie krijgt u bericht en kunt u het op deze pagina in ons systeem uploaden.

De formule van een goed artikel samengevat in drie handvatten:

  • Duidelijke toegevoegde waarde. Vraag u af “So what?” Waartoe leidt dit? Wat snapt/doet de lezer nu beter? Immers: ‘De wijsheid zit in het doen’.
  • Maak meteen duidelijk waarover uw bijdrage gaat. Breng focus aan; een goed gekozen voorbeeld aan het begin helpt. Beschrijf de aanpak aan de hand van voorbeelden. Dus geen beschouwingen met rijtjes bullet-points! Modellen, concepten en theorieen hebben in dit magazine alleen een functie voorzover ze duidelijk houvast verschaffen bij de aanpak.
  • Beter managen en organiseren gaat nooit vanzelf. Er zijn meevallers en tegenslagen. Teleurstelling en opluchting horen erbij. Wees expliciet over wat wel of niet werkt; wat mee- of tegenvalt. Kortom: Maak van de aanpak een verhaal!

In één alinea samengevat: het gaat ons om praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden waarin de aanpak, inclusief de valkuilen, duidelijk wordt. Aan het slot de belangrijkste ‘lessons learned’ en desgewenst het concept, instrument of model voorzover dat houvast bood bij de aanpak.

Om een artikel in te sturen moet u eerst inloggen of registreren.

Openbaar profiel voor Auteurs

Als auteur heeft u een eigen profielpagina waar uw artikelen en columns worden verzameld. Deze pagina kunt u voorzien van uw persoonlijke gegevens, een foto en links naar sociale media en uw bedrijf. Meer dan 1000 auteurs zijn u voorgegaan met hun ervaringen en ideeën.

  • Wanneer u kopij upload of mailt, gaat u akkoord met onze voorwaarden voor auteurs en de code of conduct.
  • Geen artikelen die al eerder op het net zijn gepubliceerd.
  • Geen samenvattingen of overzichten van bestaande kost, Wel nieuwe ideëen/ontwikkelingen/toepassingen.
  • Schema’s en plaatjes gaarne apart meesturen als JPG. Plaatjes dienen vrij van auteursrechten te zijn.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een redactielid of de hoofdredacteur Willem Mastenbroek Sr. wmbk@managementsite.nl

Meer info voor de auteurs van artikelen >>