06
VS

Non-profit

Systeemzucht, bureaucratie en cultuur in de publieke sector

Management, bestuur en toezicht in de publieke en semi-publieke sector. Cultuurverandering en ondernemerschap in non-profit en publieke organisaties, Voorbeelden en succesfactoren van verandermanagement in de non-profit sector. Hoe regeldrift en bureaucratie in de publieke sector aanpakken. Publiek ondernemerschap en Publiek-Private Samenwerking. Bij elke bijdrage vindt u enige gerelateerde items die meer informatie verschaffen.

Het opereren in een omgeving die wordt gedomineerd door de politiek is uiteraard lastig. Ook is het helder wie uiteindelijk het laatste woord heeft, namelijk de politiek. Maar wordt de politiek wel in voldoende mate geconfronteerd met de consequenties van hun besluiten?

Maar geeft het management wel voldoende tegengas en maakt men wel voldoende transparant wat die stappen dan ook voor gevolg kunnen hebben? Vindt er dan wel een scherpe discussie plaats op basis van reële argumenten?

Verander de publieke sector

Meer dan tweederde van alle veranderingen bij publieke organisaties zijn niet succesvol. Waarom? De gehanteerde veranderaanpak is te traditioneel. De afnemer is te vaak sluitpost. En dat is vreemd, zeker als we beseffen dat we het uiteindelijk daarvoor doen. Daarom een pleidooi voor een onorthodoxe aanpak waarbij de eindgebruiker centraal staat. Dit artikel beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe het wél kan en wat daar voor nodig is.

Om grootschalig verandertrajecten succesvol te realiseren helpt het geweldig als er iets aan de hand is waar de organisatie daadwerkelijk ‘last’ van heeft, als er echt een harde noodzaak is om allemaal in beweging te komen.

Een warm pleidooi om verandertrajecten in de publieke sector anders aan te pakken. Minder procedureel en traditioneel, meer gebaseerd op gemeenschappelijk winnen en onderling vertrouwen. Verfrissender en dynamischer, gericht op het daadwerkelijk verzilveren van een zichtbare performanceverbetering. Met meer lef en durf.

De klant centraal: de executie voorop!

Administratieve rompslomp grijpt om zich heen. Ziekenhuizen, de politie, jeugdzorg, het onderwijs, de thuiszorg, het bedrijfsleven overal lijdt men onder regelzucht en systeemdwang. Organisaties lijden onder de complexiteit van regelgeving en systeemzucht. Durf in te zien dat zaken al gauw te ingewikkeld gemaakt worden en dat er een boel overbodige procedures en regelgeving rondslingert. Zorg dat men de spaghetti aan goed bedoelde troep opgeruimt. Dit begint bij de top en straalt uit naar iedere baas en medewerker.

 

Trending

fraude_118493a2
Columns
Het spel om poen en prestige

Behoorlijk Bestuur in de semipublieke sector

Stel, we zijn slechte bestuurders. Schrikken we van het advies Halsema?
Willem Mastenbroek
4578
14
non profit
Cover stories
Corporate governance

Wat is er mis met het toezicht in semi-publieke organisaties?

Falende toezichthouders, misstanden en suggesties voor verbetering
Rienk Goodijk
16897
13
samen
Columns
Ondernemerschap

Publiek-Private Samenwerking: Gemeenschappelijk winnen

Van een produkt naar een prestatie
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
3898
0
Go-to-jail-monopoly
Cover stories · Cases
Overheid

Succesvolle cultuurverandering in een complexe organisatie

Naar een begrijpelijke rechtsgang
Erik Reijnders
55008
4
Reductie van complexiteit: Een verwaarloosde vaardigheid  - We verliezen de strijd tegen systeemzucht en regeldwang
Columns
Verwaarlozing en organisatierot

Reductie van complexiteit: Een verwaarloosde vaardigheid

We verliezen de strijd tegen systeemzucht en regeldwang
Willem Mastenbroek
48182
19
timeoldfashioned-620x300
Cover stories
Overheid

Verandermanagement in publieke organisaties

Zoek de klant, afnemer of gebruiker!
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
15375
15
leiding
Cover stories
Non-profit

Commitment of control in de publieke sector

Prestatiemanagement, INK en BSC dienstig bij cultuuromslag?
Leo Kerklaan
9320
1
Slippery_slope
Cover stories
Klantgerichtheid

Zin en onzin van klantgerichtheid in publieke organisaties

Het opereren in een omgeving die wordt gedomineerd door de politiek is uiteraard lastig
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
39589
8

Tips & Tricks

Weg met de bureaucratie in de thuiszorg  (deel 1) - Interview van Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire
Cover stories · Interviews
Zorg

Weg met de bureaucratie in de thuiszorg (deel 1)

Interview van Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire
Cris Zomerdijk
35717
6
Columns
Competentie management

De paradox van de Zorg

Niemand ziet door de bomen het bos
Phia Smit-Vermeij
7331
5
Gesprek
Columns
Onderwijs

Faalt het onderwijs of is het iets anders?

Femke de Jonge
2427
6
Actueel
Zorg

Gezond ondernemen in de ZORG

Raad van Bestuur controleren is kennelijk niet afdoende.
Actueel MNGMNTST
3624
0
Columns
Onderwijs

Moeten onderwijsgevenden ook professionals zijn?

Peter De Reijke
6150
15
Columns

In de huid van een onderwijsmanager

Sjaak Toonen
6171
4