03
M

Risicomanagement

Risicomanagement, definitie, model, stappenplan, voorbeelden, trends en tips

Risicomanagement en compliance: Alle mogelijke risico’s die de organisatie loopt en de eventuele ernstige gevolgen ervan, proberen te voorkomen. Welk stappen kunt u nu al ondernemen ter preventie? Valkuilen en vuistregels bij risicomanagement en compliance. Het voorkomen/hanteren van crisissituaties.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er pro-actief mee om te gaan – beter te beheersen. De organisatie inventariseert risico’s en de gevolgen van de risico’s en verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s die de organisatie loopt, wil men deze voorkomen en de eventuele ernstige gevolgen ervan beperken.

Stappenplan Risicomanagement

De volgende zes stappen verschaffen een model voor de aanpak.

  1. Identificatie van risico’s
  2. Analyse en beoordeling van risico’s
  3. Analyse van huidige beheersmaatregelen
  4. Ontwerpen en uitvoeren actieplannen
  5. Controleren, evalueren en rapporteren
  6. Resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen

De uitwerking van deze aanpak vindt u in 'Systematisch risicomanagement in zes stappen' Voor de uitvoering in de praktijk tevens zeven tips.

Een tweede model met de nodige voorbeelden vind u in 'Risicomanagement en Logistiek' Hoe maakt u de keten robuust?

Online risicomanagement

Veel organisaties hebben webcare-teams opgetuigd die het gevaar van klagende klanten op de social media snel dienen te neutraliseren.

Supertransparantie

Problemen hoeven helemaal niet van buiten de organisatie te komen. Ook de eigen medewerkers staan de hele dag met de wereld in contact. Alles wat ze zien kunnen ze fotograferen en delen. Wat het er niet veiliger op maakt is dat de bedrijfsvloer steeds meer wordt bevolkt door flexwerkers en ZZP’ers.

Alles komt uit!

We leven in het tijdperk van ‘supertransparantie. Weinig managers zijn zich daar voldoende van bewust. ‘Alles komt uit!’ Wees erop voorbereid en reageer tijdig. Dat lukt alleen als precaire informatie onbelemmerd en tijdig de verantwoordelijke managers kan bereiken.

Compliance en Risicomanagement

Bij compliance ligt het accent op wet en regelgeving en de codes van good governance. De risico's van overtreding worden steeds groter. Daarmee wordt het een onderdeel van Risicomanagement en groeien ze meer naar elkaar toe.

Betekenis van compliance

Compliance richt zich op het voldoen aan de heersende wet- en regelgeving en de interne regels en procedures van de organisatie. Compliance ziet toe op good governance. Het draagt zorg voor een transparant, integer en zorgvuldig besluitvormingsproces.
Dit gaat verder dan het naleven van regels. Organisaties moeten kunnen aantonen alles gedaan te hebben om kwalijke praktijken te ontdekken en te voorkomen. Als het toch misgaat, moet men op gepaste wijze hierop reageren.

Regelgeving en sancties

De risico’s van overtreding zijn groot: uitsluiting van markten, fikse boetes. Een aanklacht in de VS kan tot grote verliezen leiden. Toezichthouders en bestuurders kunnnen erop aangesproken worden.

Compliance professionals en compliance managers

Compliance is een zaak van iedereen in de organisatie. De praktijk is vaak anders. De houding van het management is van groot belang. Men moet zich erover uitspreken en het voorbeeld geven. De rol van de compliance professional of de compliance officer is tijdig het management informeren over de risico’s die meer aandacht verdienen. Dat blijkt best lastig. Meer informatie over de rol van de compliance professional.

Trends risicomanagement

Risicomanagement is niet beperkt tot financiële instellingen. Het betreft  alle ondernemingen en tevens non-profit organisaties. Governance codes vragen doorgaans expliciet om aandacht voor risicobeheersing en -controle.

Het betreft ook niet meer alleen de financiële gevolgen maar steeds meer de maatschappelijke. De eigen reputatie is in het geding.

Een andere trend is dat men niet alleen aandacht geeft aan negatieve factoren. Risico's kunnen ook gezien worden als mogelijkheden om ervan te leren en met oplossingen te komen waarmee je als organisatie positief kan scoren. De volgende bijdragen gaan daarop in.

  • Een fragiele organisatie? Zeven kenmerken. Het betreft belangrijke signalen voor het managen van risico's.    https://www.managementsite.nl/fragiele-organisatie-kenmerken
  • Een innovatieve kijk op risico management. Zie ook het 'upside potential'.

Risicomanagement, inzichten, voorbeelden en tips

Hoe omgaan met risico's. Zie de selectie van artikelen op deze pagina. Ook de kennisbankpagina's Reputatiemanagement en Crisismanagement kunnen op ideeën brengen.

Trending

mi2-e1443538313725-1
Cover stories · Boeken
Reputatie management

Compliance & Governance

Beschermengelen of lastpakken: de 4-P’s van compliance
Gyuri Vergouw
24153
2
risico
Columns
Risicomanagement

Risicomanagement: Het nieuwe Enterprise Risk Framework

Een framework met 20 principes. Als de principes worden opgevolgd is de organisatie in control.
Tahira Van der Meulen
22018
1
breekbaar2
Columns
Risicomanagement

Een fragiele organisatie?

Casus met zeven kenmerken van (anti-)fragiliteit. Het betreft belangrijke signalen voor het risicomanagement.
Godfried Westen
9987
1
capabel
Cover stories
Interne communicatie en samenwerking

Capabele topmanagers slaan de plank finaal mis…

Bestuurders die vanzelf in de valkuil van mis-communicatie glijden. Hoe kan dat?
Margret van Paassen
13340
11
Energiek
Columns
Risicomanagement

Verschuif de focus van Compliance naar ‘Reliance’

Van voorkomen van ongewenst gedrag naar het stimuleren van gewenst gedrag
Petrosjan Damen
4837
2
De principes van zelfsturing bij crisisbeheersing en rampenbestrijding
Cover stories
Crisismanagement

Managen van zelfsturing bij crisisbeheersing

Zelforganisatie belangrijk bij crisisbeheersing en rampenbestrijding
Barry van 't Padje
13302
5
Waarom werkt risicomanagement niet? - En zelfs als weggegooid geld wordt ervaren?
Actueel
Risicomanagement

Waarom werkt risicomanagement niet?

En zelfs als weggegooid geld wordt ervaren?
Actueel MNGMNTST
10292
3
Vertrouwen vs in control zijn - Risicomanagement: een weg te winnen
Columns
Risicomanagement

Vertrouwen vs in control zijn

Risicomanagement: een weg te winnen
Robert t Hart
6947
0
Performance leader worden ? Koppel prestaties aan risico’s ! - Prestatie- en risicomanagement geïntegreerd: een praktijkcase
Columns
Performance management

Performance leader worden ? Koppel prestaties aan risico’s !

Prestatie- en risicomanagement geïntegreerd: een praktijkcase
Alwin Peppelenbosch
5958
0
client1_bw
Cover stories · Boeken
Logistiek & Supply chain management

Risicomanagement en Logistiek

Hoe maakt u de logistieke keten robuust?
Bart Lammers
16280
3

Tips & Tricks

avg
Columns
Risicomanagement

Spoedcursus duurzame AVG-compliance

De tijd dringt en de datum nadert! Mogelijke gevolgen? Flinke boetes, aansprakelijkheid en imagoschade.
Shanti Duijvestijn
8339
1
bos
Columns
Crisismanagement

Crisismanagement: de tien lessen van Wouter Bos

De crisisaanpakj bij VUmc. Wat kan een (verander)manager hiervan leren over effectieve communicatie?
Cris Zomerdijk
9302
0
Bevrijd ons van de financiële houdgreep - Scenario 2012 voor de Euro-crisis
Columns
Projectmanagement

Beheersing van infra- en ICT projecten

Met goed risicomanagement geen konijn meer uit hoge hoed
Koen Perik
28053
1
Positief omgaan met negativiteit van de crisis - 5 tips om positief te blijven bij slecht nieuws
Actueel
Besturen en organiseren

6 stappen in risicomanagement

Systematisch risicomanagement in zes stappen. Voor de uitvoering in de praktijk zeven tips.
Actueel MNGMNTST
248679
2
Negen communicatietips voor crisistijden  - Sommige crisissituaties zijn helaas niet te voorkomen, slecht crisis management wel!
Actueel
Crisismanagement

Negen communicatietips voor crisistijden

Sommige crisissituaties zijn helaas niet te voorkomen, slecht crisis management wel!
Actueel MNGMNTST
4178
1

Auteurs die meeschrijven aan Risicomanagement

Zie alle