Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Een belangrijk aspect van compliance is hoe een organisatie zich richt naar de externe wet en regelgeving. Met andere woorden hoe de organisatie in gericht wordt qua structuur , processen/ procedures en operationele instructies. Vanuit mijn eigen ervaring als compliance en kwaliteits consultant zit daar een grote ruimte om tot dure of meer efficiente (lean) oplossingen te komen die toch een even effectief antwoord zijn op de vereisten van de wet/ regelgeving. In die context kan je als compliance professional ook een rol spelen in het optimaliseren van de organisatie rekening houdend met de externe wereld en daarbij een effectieve vertaling vd vereisten op een efficiente wijze. Waarin ook steeds de prestaties gemeten moeten worden tegen integrale kwaliteits parameters inclusief de compliance vereisten. Dus niet als een separate set parameters/ criteria bekijken, maar als een onderdeel van de te leveren producten/ diensten.

Als laatste opmerking: Organisaties die reeds lange tijd in een gereguleerde omgeving werken (bijv. pharma bedrijven) kennen de kosten/ baten analyse en hebben vaak als 1 vd strategische parameters de reputatie van het bedrijf waar tegen getoetst wordt in risico analyses. Zij kennen inmiddels de verhouding tussen de kleine korte termijn winst versus de gigantische lange termijn verlies indien de reputatie (en vaak ook het aandeel) negatief beinvloed wordt/ is.

Beste Henk, dank voor de reactie. Ik mis daarin wel een beetje de directe link met of naar het artikel. Dat maakt een concrete reactie wat lastig. Voor wat betreft reputatiemanagement, er zijn meerdere sectoren waar regulering al lang dagelijkse realiteit is, zoals de olie-industrie, maar waar de door jou genoemde afwegingen toch nog minder lijken aan te slaan. Dat compliance onderdeel is van een groter geheel en contextgevoelig is daarnaast zeker een belangrijk punt, evenals het feit dat compliance kosteneffectief en-efficiënt dient te worden ingevuld. Punten die ik van harte onderschrijf.

x
x