Governance: geschreven én ongeschreven regels!

Columns

Om goed te kunnen sturen zijn regels, governance codes en prestatiecontracten niet zaligmakend. Als bestuurders er voor willen zorgen dat hun organisatie succesvol is dan is juist de ‘ongeschreven’ governance van belang!

Regels vs gedrag

Ondanks dat veel organisaties weten dat regels niet allesbepalend zijn, leidt onzekerheid vaak tot een standaard reactie; het opstellen van formele regels. Het opstellen van regels leidt echter niet automatisch tot naleving. Voor een goed bestuurder geldt dat hij niet alleen bekend is met de organisatieregels, maar ook gericht is op de context waarbinnen deze regels van toepassing zijn. Net zoals een voetbalcoach niet alleen de spelregels kent, maar ook weet welke spelers dragend zijn en hoe je spelers moet motiveren, is een goed bestuurder op de hoogte va...

Meer over Corporate governance