03
M

Scrum - Agile

Scrum en Agile: methode, tools en tips. Scrum & Agile projectmanagement. Hoe Agile Werken.

Scrum is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: al doende, met kleine stapjes, succes boeken. Hoe werkt Scrum- en Agile projectmanagement? Hoe starten met scrum - agile. De rollen van scrum-master en product-owner. Het Scrum team en de Scrum sprint. Waarom en hoe Agile Werken: Voorbeelden, tips en het Agile Manifesto. Hoe werkt Scrum- en Agile projectmanagement? Hoe werken projectmedewerkers en klant samen in het scrum-team. Hoe starten met scrum - agile.

Wat is Scrum & Agile

Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is.

Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken dan na veel werk het systeem implementeren en falen.

Aanvankelijk werd scrum vooral gebruikt in de ICT wereld. Om het mislukken van kostbare ICT projecten te voorkomen is scrum ontwikkeld. Nu wordt scrum/agile gebruikt bij een grote diversiteit van veranderingen en projecten.

Kenmerken Scrum & Agile

Het ontwikkelteam is multi-disciplinair met deelname van opdrachtgever, klant en gebruiker.

Aan de hand van sprints (korte cycli: iteraties) blijft men kort op de bal te zitten. Proeftuinen of pilots van elke volgende sprint zijn essentieel. Om met elkaar te kijken of we op de goede weg zijn. Op basis van inzichten uit de praktijk van alledag zet men dan de volgende stap/sprint. Waarbij feedback van gebruiker, klant, opdrachtgever essentieel is. Om zo direct tot aanpassingen te kunnen komen.

Het scrum-team

Belangrijk is de dagelijkse stand-up meeting van het team. Bondig reageert elk teamlid op drie kernvragen:

 1. Wat heb jij bereikt sinds de vorige stand-up?
 2. En wat ga jij bereiken tot de volgende stand-up?
 3. Wat is je probleem, wat blokkeert je?

Dit dwingt om met elkaar te communiceren over de onderlinge afhankelijkheden of koppelvlakken. Je maakt het team als het ware belangrijk. Waardoor mensen zich ook zichtbaar anders gaan gedragen! Een ander facet is dat door deze methodiek je de verwachtingen van opdrachtgevers, klanten en gebruikers daadwerkelijk laat meespelen.

Zie: Kort op de bal. Scrum-mindset breed toepasbaar!  En: Scrum in vogelvlucht.

Zelforganisatie en Scrum

Een belangrijke succesfactor van Scrum is het gebruik van het zelforganiserend vermogen van professionals; zie: Zelforganisatie in bedrijf: projectmatig werken met Scrum

 • Het scrum-team is zelf verantwoordelijk voor het resultaat en daarmee voor de planning, de werkverdeling en de voortgangsbewaking;
 • Het opdelen van het werk in kleine ‘work items’ van 2-4 uur geeft de ontwikkelaars zelf de mogelijkheid om de voortgang te bewaken (en geeft enkele keren per dag voldoening over bereikte resultaten!);
 • Het team heeft geen hiërarchische projectleider (want dan voelen de teamleden zichzelf minder verantwoordelijk voor de voortgang), maar heeft wel een katalysator in de persoon van de ‘scrum master’;
 • Feedback krijgen is essentieel om een goed product te maken, hoe eerder hoe beter, daarom is er veel en intensief contact tussen klant (product-owner) en ontwikkelaars;
 • De rolverdeling tussen product-owner, die het ‘wat’ bepaalt, en de ontwikkelaars, die het ‘hoe’ bepalen, is duidelijk en hierdoor blijft iedereen in zijn kracht;
 • De dagelijkse werkverdeling wordt door de teamleden zelf bepaald op basis van prioriteiten en competenties;
 • Tijdens een sprint staan alle taken duidelijk zichtbaar op het ‘taskboard’ en bepalen de teamleden zelf welke taken op een bepaald moment uitgevoerd worden en wie dit doet;
 • Iedere sprint wordt afgesloten met een evaluatie en vastlegging van leerpunten (‘retrospective’) zodat het team de volgende sprint nog beter kan uitvoeren.

Deze punten geven houvast. Succes gegarandeerd? Niet altijd; zie: Vaarwel zelfsturende teams: van hype naar essentie. Als het niet werkt dan moet er de durf zijn om dit met elkaar aan te kaarten. En terug naar de Scrum/mindset, verder maar weer. Ook dat is Scrum/Agile Werken.

De Scrum Methode: trends en voorbeelden

De scrum methode is nog in volle ontwikkeling. De tendens is ‘Hou het eenvoudig’ en 'Laat de scrum regels geen keurslijf zijn'. Zie de volgende 'lessons learned', de opgedane ervaringen en de onderstaande voorbeelden.

Scrum werkwijze: valkuilen en lessons learned

De rol van de Scrum Master

Scrum regels

 • SCRUM – Lessons Learned - SCRUM biedt regels. Lees hoe u ze het beste kunt gebruiken

Scrum cases

Starten met Scrum.

Een sterk punt van Scrum is dat de invoering niet lang hoeft te worden voorbereid. Dwangmatig één methode of dé regels volgen hoeft niet. Variaties blijken mogelijk. Stel u in op de achterliggende filosofie en mentaliteit. Als die mentaliteit er niet is zal het gewenste resultaat uitblijven. Als u de Scrum-mindset oppakt, dan kunt U er vandaag nog mee beginnen! Al doende erover leren en verbeteren hoort erbij.

De agile methode. Valkuilen en leerpunten

Het succes van de agile methode is afhankelijk van de condities in werkomgeving. Met name de balans 'sturing - zelforganisatie' is een factor van belang.  Oftewel bij weinig autonomie & zelforganisatie zullen de organisatorische condities de nodige aandacht moeten krijgen. Hoe dan ook: Vermijd moeizaam gedoe over richtlijnen en regels. De essentie is 'Niet lullen maar poetsen' waarbij een paar slimme tips op weg helpen.

Geïnspireerd door het Agile Manifesto brengen steeds meer organisaties het agile werken in de praktijk.

Agile teams

Agile werken

Agile ondernemen en agile strategie

Agile projectmanagement: voorbeelden

Trending

mammoet
Cover stories · Cases
Digitale transformatie

Hoe een mammoet agile werd

Casus: UItgeverij ThiemeMeulenhoff. De omzet daalde, IT slibde dicht, de organisatie een wirwar. En toen?
22059
2
Creative Concept Of Workflow, Search Engine Optimization Or Brainstorming
Columns
Scrum - Agile

MVP. Less can be more

Agile werken is geen doel op zich, maar een middel. Het MVP denken is daarbij belangrijk.
Freek Hermkens Management Pro
11290
0
SCRUM
Columns
Organisatieontwerp

De grootmeesters van ons vak over 'agile organiseren'

Het achtste Global Peter Drucker Forum
Jeroen van Bree
8590
1
verschil
Columns
Lean management en werken

Agile en Lean: zie de overeenkomsten

Continuous Agile Improvement
Freek Hermkens Management Pro
14625
3
Space Launch System Flying Over The Clouds
Cover stories · Cases
Scrum - Agile

De vijfdaagse Sprint-aanpak. Casus klantgerichtheid

Hoe ‘in het klein’ werken aan ‘grote’ veranderingen. Deel 2
Simon van der Veer
37607
0
wendbaarheid
Boeken · Columns
Agile werken en Wendbaarheid

Hoe Agile is jouw strategie?

Hoe wendbaarder worden tot in de haarvaten van je organisatie
Sjors van Leeuwen
12940
0
work
Cover stories
Organisatieontwerp

Agile business: de acht principes van wendbare organisaties

Succesfactoren, cases en een self assessment
mike hoogveld
29259
2
SCRUM
Cover stories · Cases · Interviews
Projectmanagement

Scrum bij andere projecten dan ICT? Hoe werkt dat?

Scrum ervaringen bij Pluryn
Willem Mastenbroek
25879
9
30-jaar
Columns
Lean management en werken

Nieuw: De agile ketengerichte organisatie

Andere manieren van organiseren verminderen de complexiteit.
Edwin Tuin
36771
2
scrum
Cover stories · Boeken
Kennismanagement

Kennis delen gaat vanzelf met SCRUM

Houd de focus op werkende oplossingen
Jan Jacob Bos
40603
5

Tips & Tricks

gekleurde-weg
Columns
Scrum - Agile

Agile doorvoeren over de hele waardeketen vd organisatie

Geen maximale waarde creatie als agile / scrum niet integraal wordt doorgevoerd.
Marcel Kuiper
8293
0
agile
Cover stories
Netwerkorganisatie

Agile werken en netwerkorganisaties

Per project is er een zichzelf organiserend team van autonome professionals. Voorbeelden en tips.
Karin Manuel
27502
6
scrum
Cover stories · Instrumenten
Scrum - Agile

SCRUM – Lessons Learned

SCRUM biedt regels. Lees hoe u ze het beste kunt gebruiken.
Jan Jacob Bos
31104
9
Agile
Columns
Team ontwikkeling

Agile + Scrum ≠ Teamwork

IT'ers zijn net mensen
Esther Visser
17313
2
Middels cocreatie en 'kort op bal' wél succesvolle ICT projecten realiseren.
Columns
Projectmanagement

ICT projectmanagement: van push naar pull!

Middels het 'kort op de bal 'principe wél succesvolle ICT projecten realiseren
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
15802
7

Auteurs die meeschrijven aan Scrum - Agile

Zie alle