Agile doorvoeren over de hele waardeketen vd organisatie

Columns

De toepassing van agile / scrum is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Met name vanuit IT worden agile en de onderliggende methodieken breed geadopteerd. Het toepassen ervan heeft bijgedragen aan het ontstaan van meer zelfsturende teams die iteratief waarde toevoegen aan producten en diensten. Een bijkomstig verschijnsel is dat de aansturing vanuit het management anders is geworden, meer loslaten en vertrouwen geven. Kortom, de meeste organisaties kunnen terecht claimen dat zij meer waarde creëren door het toepassen van de agile principes.

Binnen traditionele organisaties wordt niet door alle afdelingen agile / scrum toegepast. Er zijn geen teams die de hele waardeketen afdekken. De “voorkant”, denk aan product-, distributie- en formulemanagers, werken vaak geïsoleerd van de IT scrum te...

Meer over Scrum - Agile