06
VS

Zorg

Beter managen en organiseren van zorgorganisaties. Voorbeelden, trends en tips.

Het managen van zorgorganisaties. Ervaringen met nieuw en beter organiseren. Leiderschap, besturing en toezicht in de zorg. Regelzucht, schaalvergroting en systeemdwang teisteren de zorgsector. Wat is daaraan te doen? Inzichten en voorbeelden. Verandermanagement en innovatie in de zorg. Inzichten, cases, trends en tips.

Beter managen en organiseren van de zorg

Op diverse plekken zijn er fraaie pogingen tot beter managen en organiseren van de zorg en van zorgorganisaties. Het loopt niet altijd zoals bedoeld maar daar leren we van. De zorgsector is volop in beweging. De corona-pandemie laat ons geen keus.

Terugdringen bureaucratie

De zorgsector groeit maar wordt geteisterd door regelzucht, schaalvergroting en systeemdwang. Het blijkt moeilijk daaraan te ontsnappen. Met name het terugdringen van de bureaucratie verdient prioriteit. De afvink-lijstjes en kwaliteitsrapportages verzieken het normale werk.

Wat veranderen

Wat speelt er? Teveel om op te noemen! Zo goed als elk onderdeel van de zorgsector wordt er door gepijnigd. Twee voorbeelden:

  •  De thuiszorg  Als er wel een weg is, maar geen wil. De afbraak van de thuiszorg terwijl de oplossing voor het oprapen ligt.
  • Kwaliteit van zorg verandert niet Als je doet wat je altijd al deed. We blijven maar bezig met de afvink-lijstjes terwijl de clienten buiten beeld verdwijnen. 

Hoe aanpakken

De Zorg en de Covid pandemie

De corona crisis heeft de narigheid met regeldruk, systeemdwang en voortgaande bureaucratisering nog zichtbaarder gemaakt. Het gevolg was dat de ideeën om dit een halt toe te roepen en verbetering te realiseren aan kracht wonnen.  Vooral andere manieren van organiseren worden serieuzer genomen.

Drie artikelen met suggesties voor verbetering

Anders organiseren van de zorg

Het goede nieuws is dat er een krachtige beweging op gang is gekomen met strijdkreten als: zelforganisatie, autonomie, vakmanschap & professionaliteit, klein binnen groot, zelfsturende teams, Rijnlands organiseren en sturen op verantwoordelijkheid. Al jaren zijn er voorbeelden van organisaties die hiermee aan de gang gaan met uitstekende resultaten. Superbekend is het voorbeeld van Jos de Blok met Buurtzorg Nederland als toonaangevende thuiszorg-organisatie. Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’. Interview met directeur Buurtzorg Nederland, Jos de Blok. Er zijn meer overtuigende voorbeelden die al jaren geleden veel aandacht kregen:

De coronacrisis en de sturing van de zorg

De  sturing bij zaken als het regelen van mondkapjes, het testen en het vaccineren was gebrekkig. De kennis die aanwezig was in het werkveld werd onvoldoende gebruikt. Mondkapjes en beschermingsmiddelen waren via lokale initiatieven veel royaler beschikbaar geweest. Bij het testbeleid werden adviezen gegeven gebaseerd op de capaciteit van de ziekenhuislaboratoria. Toen die capaciteit schromelijk tekort schoot reageerde men traag en ging men in het buitenland te rade terwijl binnen NL voldoende capaciteit gemobiliseerd kon worden. Meer hierover in:

Het komt erop neer dat er bij de sturing ruimte moet zijn voor lokaal initiatief & ondernemerschap gekoppeld aan een duidelijke regie. Meer lokale autonomie & verantwoordelijkheid EN betere sturing & regie.

VWS was hier nog niet op berekend. De organisatie van de zorg in het werkveld was ook nog niet opgewassen tegen de pandemie. Kortom het samenspel centraal-decentraal moet beter.

Verandering zorgsector zet door

Voorbeelden

Hoe dan ook, in sommige zorgorganisaties zet de verandering door. Zie Een zelfsturende reorganisatie? Bestaat dat? Thuishulpmedewerkers TSN nu in zelfsturende teams bij Familiehulp.

Lees in ieder geval Rijnlands organiseren in de zorg. Kan het de coronacrisis aan? Teams Zorgcentra De Betuwe regelen hun zaken zelf.
Dit artikel toont het WAT en HOE van de verandering naar zelfsturende teams bijzonder duidelijk, ook dankzij het persoonlijk commentaar van direct betrokkenen. Het verhaal krijgt extra kracht doordat blijkt dat de organisatie goed bestand is tegen de coronacrisis.

Meer inzichten en ervaringen

Over betere regie en sturing. Over meer autonomie en zelforganisatie. Zie ook de selectie van artikelen op deze pagina.

Trending

zelf-regulerend
Cover stories · Cases
Sturen op verantwoordelijkheid

Medewerkers met regelruimte: betere zorg voor de cliënt

Casus zelforganiserende teams bij een zorginstelling. Aanpak en 'lessons learned'.
Lenette Schuijt
29749
6
Politiek van de snik?! - Meer verhalen in besluitvorming graag!
Columns
Werkvloer

Anti-agressiebeleid: krachtige impuls voor cultuurverandering

Drie afspraken en zes preventieve maatregelen
Alexandra van Smoorenburg
9167
0
In safe hands
Cover stories · Boeken · Interviews
Zorg

Interview met prof. dr. Nicolaas Schaper, Maastricht UMC+

Ons zorgsysteem is soms de grootste vijand van de patiënt
Guido van de Wiel
19521
1
verantwoordelijk
Columns
Zorg

Verandering begint bij bewustwording.... ook in de zorg

De uitdaging van eigen verantwoordelijkheid
Jolanda Oude Lansink
7711
2
ants-3
Cover stories
Zorg

De adoptie van zelforganiserende zorgteams in de thuiszorg

Werkt alleen bij zichtbare steun van het topmanagement
Kees Nouws
16527
5
fraude_118493a2
Columns
Het spel om poen en prestige

Behoorlijk Bestuur in de semipublieke sector

Stel, we zijn slechte bestuurders. Schrikken we van het advies Halsema?
Willem Mastenbroek
4558
14
Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl - Over Innovatief Organiseren en Het Nieuwe Werken
Cover stories
Het Nieuwe Werken

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Over Innovatief Organiseren en Het Nieuwe Werken
Steef Peters
33933
5
Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ - Interview met directeur Buurtzorg Nederland, Jos de Blok
Cover stories · Interviews
Sturen op verantwoordelijkheid

Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’

Interview met directeur Buurtzorg Nederland, Jos de Blok
Cris Zomerdijk
93336
13
BUG
Cover stories
Besturen en organiseren

Besturen in de zorg

Over leiderschapsmythen en goede bestuurders
Sjaak Toonen
20137
5
Cooperatie ideale vorm voor bestuur zorg - Cooperaties zijn in veel varianten denkbaar
Actueel
Zorg

Cooperatie ideale vorm voor bestuur zorg

Cooperaties zijn in veel varianten denkbaar
Actueel MNGMNTST
10835
1

Tips & Tricks

Zorg-monitor
Columns
Ondernemerschap

Zorgbestuurders zijn geen ondernemers

Afwachtende houding wordt afgestraft
Sjors van Leeuwen
3973
2
verantwoordelijk
Columns
Zorg

Verandering begint bij bewustwording.... ook in de zorg

De uitdaging van eigen verantwoordelijkheid
Jolanda Oude Lansink
7711
2
Naar een duurzame zorg - Op zoek naar een mens
Columns
Duurzaam ondernemen

Naar een duurzame zorg

Op zoek naar een mens
leo van Erp
8815
2
Kom maar op met dat bezinningsbudget!
Columns
Zingeving in werk en organisatie

Bezin in de zorg!

Hoe bezinningsbudgetten de zorg kunnen innoveren.
Willeke Verwoerd
3518
1

Auteurs die meeschrijven aan Zorg

Zie alle