Besturen in de zorg

Cover stories

Zorgwekkende signalen uit de zorg

Gaat het wel goed met de bestuurders in de zorg? De berichtgeving in de media doet het ergste vermoeden. Zo moesten twee bestuursvoorzitters van grote zorginstellingen eind 2008 het veld ruimen: bij IJselmeerziekenhuizen en bij Philadelphia. Deze voormannen bevinden zich in ruim gezelschap. In 2008 werden maar liefst 80 bestuurders weggestuurd (bron: de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, NVZD). De schatting ligt zelfs op honderd als we de ontslagen niet-NVZD-bestuurders meerekenen. In 2009 lijkt dit aantal iets minder te worden. Tot en met augustus werden ‘slechts’ 20 bestuurders de laan uit gestuurd. Toch nog genoeg reden om eens ons licht op te steken in het werkveld.

In dit artikel bespreken we enkele recente publicaties over bestuurders ...

Hubert Sistermans
Lid sinds 2019
Het artikel is uit het hart gegrepen.

Praktijkvoorbeeld:

Erasmus Medisch Centrum claimt: "De patient centraal".

De werkelijkheid, op basis steekproefgrootte één.

Onbegrijpelijke procedures, administratieve en niet op patient gerichte klachten behandeling, zwakke communicatie en afhandeling van verbetervoorstellen.

Conclusie: - de organisatie (het bestuur) mist inlevingsvermogen en verbeter daadkracht.
De dupe, de uitvoerende medewerkers en in dit geval een patient.
Harriet Messing
Dit artikel kon niet op een beter moment komen. Met de bezuinigingen van Klink zal menig bestuurder weer in zijn oude reflex schieten. Wat mij betreft allemaal op cursus bij een leider in de zorg als Dr. Hans Marcel Becker...
Ayesha R.M. Jetten
Goede analyse met integere duiding.
Op alle sectoren van toepassing, zeker sectoren die zich bezig houden met de publieke zaak.
Wiarda Panman
De elementen uit het artikel sluiten zeer goed aan bij het Rijnlands gedachtegoed en Slow Management. Door meer van deze stromingen te verinnerlijken zou er in de zorg in alle lagen en voor alle belanghebbenden veel verbeterd kunnen worden. Nu nog de moed om die weg in te slaan.
Thijs Lemmen
Een prikkelend artikel; ik ben benieuwd naar het vervolg! Vooral het integer zijn van bestuurders mag meer worden uitgediept, deugdenethiek voor managers verdient aandacht, zeker in de zorg. Verder vraag ik me af, wat het gevolg is van een hoge doorstroomsnelheid van bestuurders: (nog) minder deugdelijkheid?

Meer over Besturen en organiseren