06
VS

Overheid

Overheid: Slaag- en faalfactoren in publieke organisaties bij reorgansaties, cultuurverandering en klantgerichtheid

Beter verandermanagement, bezuinigen, reorganisaties, cultuurverandering en klantgerichtheid van publieke organisaties. Overheidsmanagement: praktijkervaringen en cases. ICT in publieke organisaties. Inzichten, voorbeelden en tips om overheidsorganisaties beter te doen functioneren. Weg met de bureaucratie en regelzucht!

In het regeerakkoord van Balkenende IV is afgesproken dat gedurende deze kabinetsperiode het aantal ambtenaren met 10% zou afnemen. Daar is destijds – terecht – een periode van vier jaar voor genomen. Werkprocessen moeten worden geoptimaliseerd, over afdelingen, directies of organisaties heen, dus van begin tot het eind (‘end-to-end’). Die slag kan alleen worden gemaakt als het verantwoordelijke management ook de bereidheid heeft om proceseigenaren te benoemen die de regie krijgen over zo’n end-to-end werkproces (1) én als met prestatie-indicatoren de resultaatgerichtheid van dat werkproces ook daadwerkelijk wordt gestuurd (2). Zie ook: Bureaucratie >>

Doomloop

Door een functiegerichte/specialisme gerichte machinebureaucratie is de focus op (schijn)efficiëntie groot en komt effectiviteit in het gedrang. De overheid betaalt op verschillende plaatsen en in verschillende vormen een hoge prijs voor hun zoektocht naar efficiëntie en een kleinere overheid.

De menselijke maat is zoekgeraakt in het contact tussen de bestuurlijke molochs en de burger”,  vindt de Tweede Kamer. Men wil de Doomloop aanpakken. Doordat verantwoordelijkheden onduidelijk zijn, kunnen managers zich achter elkaar en achter de organisatie verschuilen.  Dit is de managementcultuur die bij de overheid in brede zin dominant is. Kort gezegd:

  • Managen is inderdaad  iets anders dan organiseren
  • Waar regels zijn, is geen aandacht
  • We houden te vaak papieren werkelijkheden voor de realiteit (bijv. kwaliteitszorgsystemen)

De overheid moet veel meer letten op de uitvoerbaarheid van de wet- en regelgeving. Direct met de betreffende diensten in overleg treden is geboden. Draagkracht, eenvoud, terugdringen van bureaucratie en meer vertrouwen in vakmanschap. Geen commissies maar meteen vanuit de verantwoordelijke ministeries aan de gang met de uitvoerende instanties.

Zie: ‘hoe de dynamiek van de DOOMLOOP doorbreken?’

De uitvoerende organisaties zelf zijn ook aan zet. Veel geregel en systeemdwang hebben ze in eigen hand. Het aanpassen van hun organisaties en het blijven investeren in vakmanschap en professionele ruimte verdienen alle aandacht. Duidelijke suggesties aan de politiek zijn van belang.

Publieke organisaties zijn soms verbonden met commerciële partners zoals verzekeraars en ICT-firma’s. Ook in die relaties passen de motto’s ‘Eenvoud, minder bureaucratie, gebruiksgemak en versterking professionele ruimte & betrokkenheid van de uitvoerders’.

De bureaucratie los te trekken

Natuurlijk los je een complex vraagstuk niet in een dag op. Maar je kunt een goede start maken met  het oplossen van een ingewikkeld probleem of een complex project waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Alle partijen hebben dan hetzelfde startpunt. Ze formuleren een gezamenlijk doel en – ook belangrijk – ze kennen elkaar persoonlijk. En als een project is vastgelopen, biedt zo’n dag de mogelijkheid om het proces los te trekken en snel iedereen weer op gang te helpen. Zorg voor snellere besluitvorming >>

Bezuinigen bij de overheid

Bezuinigen en krimp is het devies! Makkelijk gezegd maar wat zijn mogelijkheden? Concrete adviezen over de manier waarop krimp en bezuiniging gerealiseerd kunnen worden door overheidsorganisaties. En waar ligt de grens van krimp? Voetangels en valkuilen bij bezuinigingen.

Selectie van de Redactie

overheid
Cover stories
Overheid

De DOOMLOOP van falende uitvoering van publieke organisaties

Falende uitvoering, hoe de dynamiek van de DOOMLOOP doorbreken?
Willem Mastenbroek
39077
3
DOOMED
Cover stories
De Menselijke maat

De dolgedraaide ‘DOOMLOOP’ van regeldwang & bureaucratie

Veel publieke diensten kraken van de problemen in de uitvoering. Hoe aanpakken?
Willem Mastenbroek
33065
13
verander-kloof
Cover stories · Cases
Verandermanagement

Als veranderingen niet van de grond komen

Waarom in overheidsorganisaties veranderingen vaak vastlopen. Casus en 'lessons learned'
Lenette Schuijt
29639
5
movement-pic
Cover stories · Cases · Boeken · Interviews
Organisatiecultuur

Cultuurverandering vanuit de bedoeling

Casus: beweging creëren in een gemeentelijke organisatie
Cris Zomerdijk
55293
7
Waarom mislukken projecten bij de overheid zo vaak? - De opdrachtgever terug aan de bal
Columns
Overheid

Waarom mislukken projecten bij de overheid zo vaak?

De opdrachtgever terug aan de bal
Peter-Willem Van Lindenberg
21588
2
Cocreatie als route naar publieke waarde! - Cocreatie en innovatie van beleid en uitvoering
Columns
Innovatie

Cocreatie als route naar publieke waarde!

Cocreatie en innovatie van beleid en uitvoering
Dirk-Jan de Bruijn
13541
6
begroeit
Columns
Projectmanagement

Grip op overheidsprojecten met veel externen

Voorkom het mislukken van projectmanagement!
Kees Groeneveld MBA RI QC
25186
8
visie
Cover stories
Overheid

Beter verandermanagement bij de overheid

Met minder mensen meer doen door taakstelling en ketengericht werken
Dirk-Jan de Bruijn
32225
20
onhandig
Cover stories · Cases
Overheid

Coordineren in de publieke sector - hondsmoeilijk

Een ondergewaardeerde maar essentiele vaardigheid
Marcel Benard
9792
2
Daar waar regels zijn, is geen aandacht - Hoe wij toewijding weg managen
Cover stories
Verwaarlozing en organisatierot

Daar waar regels zijn, is geen aandacht

Hoe wij toewijding weg managen
Jaap Peters
13912
24
Voor gemeenten werken grootschalige reorganisaties niet - Stap voor stap naar een netwerkorganisatie
Cover stories
Netwerkorganisatie

Voor gemeenten werken grootschalige reorganisaties niet

Stap voor stap naar een netwerkorganisatie
Paul van den Brink
8111
7

Tips & Tricks

communicatiestarters
Cover stories · Boeken
Professionalisering

Managen: Praktische verandertips

Over eenvoudige innovaties in de praktijk van alledag
Dirk-Jan de Bruijn
16706
2
Onderhandelen bij bezuinigingen - Acht aanbevelingen voor onderhandelaars
Columns
Overheid

Onderhandelen bij bezuinigingen

Acht aanbevelingen voor onderhandelaars
Jo Horn
15653
1
Begin niet aan  timemanagement tenzij ...
Cover stories
Overheid

Snellere besluitvorming bij de overheid

En meer slaagkans voor de uitvoering! Kan dat?
Marcel Benard
5244
4
vintage_tandem_bike
Cover stories
Overheid

Tenderterreur en wederzijds wantrouwen

Aanbesteden ontaardt in prijsschieten
Richard Puyt
3803
15
Perspective
Cover stories
Overheid

Integer handelen bij de overheid

Van een individuele naar een organisatiegerichte benadering
Peter Nientied
5890
4

Auteurs die meeschrijven aan Overheid

Zie alle