06
VS

Overheid

Overheid: Slaag- en faalfactoren van publieke organisaties. Hoe de bureaucratie en regelzucht beheersen.

Beter verandermanagement, minder bureaucratie, reorganisaties, cultuurverandering en klantgerichtheid van publieke organisaties. Overheidsmanagement: praktijkervaringen en cases. ICT in publieke organisaties. Inzichten, voorbeelden en tips om overheidsorganisaties beter te doen functioneren. Hoe de 'doomloop' van bureaucratie en regelzucht aanpakken.

Een betere overheid

Werkprocessen moeten worden geoptimaliseerd, over afdelingen, directies of organisaties heen, dus van begin tot het eind (‘end-to-end’). Die slag kan alleen worden gemaakt als het verantwoordelijke management ook de bereidheid heeft om proceseigenaren te benoemen die de regie krijgen over zo’n end-to-end werkproces én als met prestatie-indicatoren de resultaatgerichtheid van dat werkproces ook daadwerkelijk wordt bestuurd.

Dit is slechts één van de manieren om het functioneren van de overheid en publieke organisaties te verbeteren. Scan deze pagina, zie de geselecteerde artikelen. U komt veel meer mogelijkheden tegen.

Veel beleid maar wat doen we.

Beleidsvoornemens, rapporten met aanbevelingen, politieke programma's....  de echte wijsheid zit het doen. Hoe lossen we de affaires op waar we al jaren mee tobben? Van beleid kunnen we niet leven en werken! Wat doen we aan de bureaucratische doomloop van regelgeving.
- Het overleg met de boeren is mislukt. De overheid is met 120 aanbevelingen in de weer.
- Het immigratie dossier blijft maar liggen. Iedereen praat erover mee maar er gebeurt niets.
- De toeslagen affaire blijkt zo goed als onoplosbaar.
- Is de herziening van het belastingstelsel nu afgerond. En is het eenvoudiger geworden.

Waar is het handelingsvermogen van de overheid

De vergoeding van de aardbevingsschade in Groningen is onlangs veel beter ingericht. Het kan dus wel.
Het toeslagen circus is nog steeds gevangen in de doomloop van regelgeving. Aanpakken die warboel! Zie bijvoorbeeld Schaf het toeslagen circus af en maak het werken weer lonend  .

Zolang we geen oog hebben voor de Doomloop van bureaucratie en regelgeving zullen handelingsvermogen, uitvoerbaarheid en draagvlak grote gebreken vertonen.

Doomloop & bureaucratie

"De menselijke maat is zoekgeraakt in het contact tussen de bestuurlijke molochs en de burger”,  vindt de Tweede Kamer. Kort gezegd: Waar regels zijn, is geen aandacht.

Men wil de Doomloop van regelgeving aanpakken. Tja, natuurlijk maar komt het er ook van?

- Doordat verantwoordelijkheden onduidelijk zijn, kan men zich gemakkelijk achter de organisatie en de politiek verschuilen.

- Men moet veel meer letten op de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. Direct met de betreffende diensten in overleg treden. Draagkracht, eenvoud, terugdringen van bureaucratie en meer vertrouwen in vakmanschap. Geen commissies maar meteen vanuit de verantwoordelijke ministeries aan de gang met de uitvoerende instanties.

De DOOMLOOP doorbreken

De uitvoerende organisaties zelf zijn ook aan zet. Veel geregel en systeemdwang hebben ze in eigen hand. Het aanpassen van hun organisaties en het blijven investeren in vakmanschap en professionele ruimte verdienen alle aandacht. Duidelijke suggesties aan de politiek zijn van belang.
- Zie: De DOOMLOOP van falende uitvoering van publieke organisaties

Publieke organisaties zijn soms verbonden met commerciële partners zoals verzekeraars en ICT-firma’s. Ook in die relaties passen de motto’s ‘Eenvoud, minder bureaucratie, gebruiksgemak en versterking professionele ruimte & betrokkenheid van de uitvoerders’. Goed netwerk-leiderschap is dan geboden. Zie ook  Samenwerking tussen organisaties.

De bureaucratie lostrekken

Natuurlijk los je een lastig vraagstuk niet in één dag op. Maar je kunt een goede start maken met  het oplossen van een ingewikkeld probleem of een project waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Co-cratie helpt. Alle partijen werken aan een gezamenlijk doel en – ook belangrijk – ze kennen elkaar persoonlijk. Zorg voor snellere besluitvorming >>   (think big, act small and start now)  

De grootste valkuil

Let wel, complexiteit is vaak een excuus dat gebruikt wordt om verandering te vertragen. Commissies en 'nader onderzoek' moeten dan uitkomst brengen. Het wordt vervolgens nog ingewikkelder en onwerkbaarder. Vooral als de verantwoordelijkheid voor de verandering onduidelijk is. Zie bijvoorbeeld ICT projectmanagement bij de overheid.
Veel gedoe over complexiteit is onzin. Het is mensenwerk. Niet een hogere macht of een natuurverschijnsel. Zie: Het is zo complex, ammehoela.

Selectie van inzichten, voorbeelden en tips

De geselecteerde artikelen op deze pagina verschaffen de nodige ervaringen en inzichten. Zie ook de kennisbankpagina's Bureaucratie  en Complexiteit versus Eenvoud.

Trending

overheid
Cover stories
Overheid

De DOOMLOOP van falende uitvoering van publieke organisaties

Falende uitvoering, hoe de dynamiek van de DOOMLOOP doorbreken?
Willem Mastenbroek
39649
3
DOOMED
Cover stories
De Menselijke maat

De dolgedraaide ‘DOOMLOOP’ van regeldwang & bureaucratie

Veel publieke diensten kraken van de problemen in de uitvoering. Hoe aanpakken?
Willem Mastenbroek
33583
13
verander-kloof
Cover stories · Cases
Verandermanagement

Als veranderingen niet van de grond komen

Waarom in overheidsorganisaties veranderingen vaak vastlopen. Casus en 'lessons learned'
Lenette Schuijt
30345
5
movement-pic
Cover stories · Cases · Boeken · Interviews
Organisatiecultuur

Cultuurverandering vanuit de bedoeling

Casus: beweging creëren in een gemeentelijke organisatie
Cris Zomerdijk
56122
7
Waarom mislukken projecten bij de overheid zo vaak? - De opdrachtgever terug aan de bal
Columns
Overheid

Waarom mislukken projecten bij de overheid zo vaak?

De opdrachtgever terug aan de bal
Peter-Willem Van Lindenberg
22140
2
Cocreatie als route naar publieke waarde! - Cocreatie en innovatie van beleid en uitvoering
Columns
Innovatie

Cocreatie als route naar publieke waarde!

Cocreatie en innovatie van beleid en uitvoering
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
13667
6
begroeit
Columns
Projectmanagement

Grip op overheidsprojecten met veel externen

Voorkom het mislukken van projectmanagement!
Kees Groeneveld MBA RI QC
25373
8
visie
Cover stories
Overheid

Beter verandermanagement bij de overheid

Met minder mensen meer doen door taakstelling en ketengericht werken
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
32390
20
onhandig
Cover stories · Cases
Overheid

Coordineren in de publieke sector - hondsmoeilijk

Een ondergewaardeerde maar essentiele vaardigheid
Marcel Benard
10213
2
Daar waar regels zijn, is geen aandacht - Hoe wij toewijding weg managen
Cover stories
Verwaarlozing en organisatierot

Daar waar regels zijn, is geen aandacht

Hoe wij toewijding weg managen
Jaap Peters
14206
23
Voor gemeenten werken grootschalige reorganisaties niet - Stap voor stap naar een netwerkorganisatie
Cover stories
Netwerkorganisatie

Voor gemeenten werken grootschalige reorganisaties niet

Stap voor stap naar een netwerkorganisatie
Paul van den Brink
8259
7

Tips & Tricks

DOOMLOOP
Columns
Complexiteit versus eenvoud in organisaties

Schaf het toeslagen circus af en maak het werken weer lonend

Hoe de DOOMLOOP van regelgeving en falende bureaucratie doorbreken
Willem Mastenbroek
785
3
communicatiestarters
Cover stories · Boeken
Professionalisering

Managen: Praktische verandertips

Over eenvoudige innovaties in de praktijk van alledag
Dirk-Jan de Bruijn InnovatiefOrganiseren.nl
16849
2
Onderhandelen bij bezuinigingen - Acht aanbevelingen voor onderhandelaars
Columns
Overheid

Onderhandelen bij bezuinigingen

Acht aanbevelingen voor onderhandelaars
Jo Horn
15852
1
Begin niet aan  timemanagement tenzij ...
Cover stories
Overheid

Snellere besluitvorming bij de overheid

En meer slaagkans voor de uitvoering! Kan dat?
Marcel Benard
5566
4
vintage_tandem_bike
Cover stories
Overheid

Tenderterreur en wederzijds wantrouwen

Aanbesteden ontaardt in prijsschieten
Richard Puyt InnovatiefOrganiseren.nl
3959
14
Perspective
Cover stories
Overheid

Integer handelen bij de overheid

Van een individuele naar een organisatiegerichte benadering
Peter Nientied
6242
4

Auteurs die meeschrijven aan Overheid

Zie alle