Schaf het toeslagen circus af en maak het werken weer lonend

Columns

De Doomloop van regelgeving en systeemdwang moet doorbroken worden. Daar is iedereen het over eens, maar ‘Hoe dan?’ Want ‘het is zo complex’.  Een stoutmoedig en creatief voorstel is nodig.

In onze kennisbank Complexiteit versus Eenvoud vindt u er het volgende over: Zet een handvol slimmeriken bij elkaar. Streef naar co-creatie met uitvoerders en gebruikers. Die moeten er moeiteloos mee kunnen werken. En kom met een voorstel gebaseerd op eenvoud en uitvoerbaarheid. Dan zal je eens zien!
Het vraagt lef en vastberadenheid maar het kan!

 Inderdaad het kan, nu al ligt er een voorstel van één slimmerik: Annemarie van Gaal. In de Telegraaf, dd 10-09-23 komt ze met een aanpak die in mijn ogen hoog scoort:  ’Hef alle toeslagen op om werken lonend te maken’

We willen naar eenvoud een uitvoerbaarheid. We roepen van alles over de herinrichting van bestuur en uitvoering. Het is nu of nooit. Annemarie van Gaal geeft in haar column een flinke duw in de goede richting: Het hele toeslagenstelsel moet op de helling. Maak het simpel, transparant en uitvoerbaar! Bereik met minder geld meer, veel meer!

“In het coalitieakkoord stond nog dat dit kabinet de ambitie had om het toeslagencircus af te schaffen. Dat leek goed nieuws, maar ditzelfde nu demissionaire kabinet heeft er niets aan gedaan…..”

Hoe dan wel?

Hier volgt de kern uit de column van Annemarie van Gaal.

Schaf het Toeslagencircus af

“Ten eerste geef mensen die echt niet kúnnen werken een royalere uitkering waar ze van rond kunnen komen zodat ze niet meer met afhankelijk zijn van het ingewikkelde toeslagencircus met alle risico’s van dien. Kost hetzelfde, maar geeft minder stress en kans op fouten voor de mensen die we juist zouden moeten ontzorgen.

En stel dat we het toeslagencircus voor alle anderen nu eens over een totaal andere boeg gooien? Een boeg waarbij werken gestimuleerd wordt in plaats van lanterfanten.

Stel we heffen álle toeslagen op, inclusief de kindertoeslag, het kindgebonden budget en de zorg- en huurtoeslag en vervangen alles door één toeslag die afhankelijk is van het aantal gewerkte uren. Het principe dat je een toeslag krijgt omdat je niet werkt, veranderen we in een toeslag die je krijgt omdat je werkt.

Bijvoorbeeld 10 euro per gewerkt uur voor werknemers met lage lonen en iets minder voor de werknemers met middenlonen. Dus als je 20 uur per week werkt voor een laag loon, dan krijg je een toeslag van 840 euro in de maand. Als je fulltime werkt met een laag loon krijg je 1680 euro per maand erbij. Klinkt als veel geld, maar het is minder dan we nu vanuit de Belastingdienst aan toeslagen betalen.

Stop het rondpompen en geregel

Duizenden werknemers bij de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank kunnen nuttiger werk gaan doen dan het rondpompen van toeslagen en het regelen van alle naheffingen, boetes en verrekeningen.

Vele honderden miljoenen euro’s aan uitvoeringskosten worden bespaard. Zwartwerken wordt ook veel minder aantrekkelijk, want je kunt beter als schoonmaker voor een gerenommeerd schoonmaakbedrijf aan de slag gaan dan naast je uitkering zwart schoon te maken.

We krijgen een beter draaiende economie met veel meer inkomsten aan vennootschapsbelasting voor ons land en met meer talent dat boven komt drijven. We gaan enorm besparen op bijstandsuitkeringen en er komt ruimte op de woningmarkt omdat we minder arbeidsmigranten nodig hebben die allemaal woningen bezetten.”

Tot zover Annemarie van Gaal

‘Ja maar het ligt veel complexer. Dit kan echt niet!’ Ik hoor het allerlei kritikasters al zeggen. Ik denk eerder: misschien kan het nog eenvoudiger en transparanter.

Ik hoop dat politici dit idee oppikken. Het past naadloos in de politieke voornemens van ‘herinrichting van bestuur en uitvoering’ en ‘het toeslagencircus afschaffen’

Kan zoiets ook op andere gebieden. Natuurlijk. De les is telkens: "Pak de essentie en houd het simpel en goed uitvoerbaar." 

Kortom: 'Willen we een nieuwe bestuurscultuur? Opruimen die dossiers!  Ik weet zeker dat er veel meer ideeën circuleren ook over de aanpak van de woningcrisis, de aardgascrisis in Groningen, de zorg  en het onderwijs. Heeft u een idee, laat van u horen. We publiceren het graag.

Ik hoop dat we met Prinsjesdag al iets zullen merken van de nieuwe bestuurscultuur.

 

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Meer over Complexiteit versus eenvoud in organisaties