Managementsite netwerk

Jonge Bazen

De praktijk van het jonge leiding geven

Bert Overbeek is trainer, coach en interim manager, maar tegenwoordig kan je ook  zeggen: organisatiedokter en -innovator. Opgeleid door NS en Schouten en Nelissen, besloot Jongebazen-oprichter Bert Overbeek na 25 jaar loondienst om voor zichzelf te gaan werken.  Hij wilde zijn klanten meer op maat bedienen, de basis van zijn werk verdiepen en de kwaliteit van zijn werk vergroten en had het gevoel dat hij daarvoor onafhankelijk moest kunnen opereren.  Hij is er gelukkig van geworden. (Website met filmpje: www.pitchersupport.jimdo.com)

Prof. dr. Mastenbroek van Managementsite ‘ontdekte’ dat Overbeek meer kon dan  bedrijven helpen met verbeteringen van resultaat en sfeer.  Hij vroeg de schrijvende organisatieontwikkelaar of hij een weblog voor jonge managers wilde bijhouden, als partnerlink van het grote ManagementSite. Dat was tien jaar geleden. Sindsdien schreef Overbeek bijna 1500 artikelen en zes boeken.  Ze werden uitgegeven door Haystack en door Futuro Uitgevers. Twee boeken werden bestsellers en eindigden in de top 10 (‘Het Flitsbrein’ en ‘Mannen en/of vrouwen’).

Overbeek vindt kosteloze kennisdeling en informatie-uitwisseling zo belangrijk, dat hij hier op jongebazen.nl nu 10 jaar de finesses van het managementvak deelt met vakbroeders en collega’s. Daarmee liep hij voor op de moderne social media trends waarin het ‘geven’ van gratis informatie een marketing tool is geworden.

Meer dan 100 000 mensen bezoeken Jongebazen per jaar. En het heeft hem veel respect opgeleverd in managementland. Alles wat te maken heeft met het verbeteren van organisaties, teams en mensen boeit hem. 21 jaar ervaring en intensieve studies helpen hem daarbij. Zijn humor leidt er toe dat mensen hem graag inhuren als spreker en inspirator, en zijn veelzijdigheid heeft hem het compliment van een topvrouw opgeleverd, dat hij altijd een eigen gezichtspunt kiest en je daardoor aan het denken zet.

Organisaties weten de weg naar hem te vinden. Hij zei daarover in een interview: ‘Het is niet altijd makkelijk om mijn werk te combineren met jongebazen, omdat je op zo’n blog wel eens inzichten los wilt maken die strijdig zijn met wat gangbaar is in mijn vak. Wat zegt hij daar nu weer?, denken opdrachtgevers dan. Maar ik kan ze gerust stellen. In mijn werk kan ik me goed op een opdracht richten.’

Bert twittert op Goeroetweets, een titel die is afgeleid van zijn boek ‘Goeroegetwitter’. Het woord ‘goeroe’ is duidelijk met een knipoog. Want hij is wars van goeroeneigingen, en prefereert laagdrempeligheid. Jongebazen heeft een eigen groep op Linkedin.

Correspondentie met Bert Overbeek via pitcher.support@hetnet.nl Zijn website is www.pitchersupport.jimdo.com


zorg

Zorg voor je eigen ontspanningsbehoefte, ook leuker voor anderen

'Eerst de zorg voor de ander, eerst de acceptatie van de groep, eerst voldoen aan de hoge verwachting aan zichzelf, en pas dan de aandacht voor zichzelf.'
Bert Overbeek Jonge Bazen
31
0
5
Alle artikelen

Recente reacties

Reactie op

Nederlanders, dat zijn betweters!

Nederlanders zijn inderdaad erg direct. Dat komt omdat ze niet goed tussen de regels kunnen lezen. Ze weten ook dat bijvoorbeeld Vlamingen of Duitsers wat discreter zijn en vinden dat vreemd maar dat komt omdat deze laatsten de tussenliggende boodschap dikwijls wel hebben opgevangen en het dus niet nodig vinden om nog verder commentaar te geven. Scandinaviërs zijn ook erg direct en in tegenstelling tot Nederlanders dikwijls hoogmoedig, zei het misschien onbewust. Ik vind Nederlanders dus wel meevallen. Ik merk echter geen verschil in mentaliteit tussen Limburg, Brabant of het Noorden. Het zijn voor mij allemaal Ollanders
Bart Lassaut
Reactie op

'Bila' is een rotwoord! (Het Aller Gruwelijkste Managementjargon!)

Wat een prachtige input, zeg.

Waar mijn nekharen van overeind gaan staan zijn circulair en "daar ga ik goed/slecht op"
Dodo
Reactie op

'Zij discrimineren zelf ook!'

Blanke boeren uit Zuid-Afrika vragen al jaren Europa om hulp vanwege het grote aantal plaasmoorden.Geschat wordt dat sinds het einde van de apartheid 3.600 blanke boeren zijn vermoord. En moord op blanke boeren in Zuid-Afrika is terrorisme en genocide.Het is ongelooflijk wat er in Zuid Afrika gebeurd en nog ongelooflijker dat de wereld haar ogen sluit.Jacob Zuma(van 2009 tot en 2018 was hij president van Zuid-Afrika) heeft meer dan 114 racistische wetten ingesteld terwijl onder apartheid er maar 7 wetten bestonden.Hij heeft een wet gemaakt om boerderijen van blanken af te pakken. Dus een herhaling van Zimbabwe.
Max
Reactie op

Reactie ABN Amro: geen geld terug

Als u bent opgelicht, kunt u mogelijk uw geld terugvorderen. Als u enig bewijs heeft van de transactie van de oplichter. icwrecovery•com is een gerenommeerde herstelorganisatie die u kan helpen bij het traceren van uw geld en het identificeren van de oplichter. Ze hielpen me toen ik het slachtoffer werd van romantiekfraude. Ik werd gevraagd om de oplichterdocumentatie van transacties te verstrekken, wat ik deed, en toen vertelde ik hoe ik mijn geld verloor. Ik besloot ze een kans te geven, omdat ze je pas kosten in rekening brengen als ze je geld hebben teruggevorderd.
Eva
Reactie op

Trainingen wederom weggezet als 'bullshit' (net als in de 70's, 90's en 2005)

Helemaal eens met jullie blog! Ik hoor ook al dertig jaar hetzelfde liedje: trainingen leveren niets op ! In mijn optiek komt het door de 'u-vraagt-wij-draaien- mentaliteit die sommige trainers erop na houden. En daarmee bedoel ik dat we niet verder kijken dan onze neus lang is maar klakkeloos de aangedragen casus van onze opdrachtgever aannemen als 'waar' en niet doorvragen om erachter te komen wat er nu echt aan de hand is. Vaak is dan het gevolg dat er een mismatch is tussen de vraag (datgene wat de medewerkers werkelijk moeten leren om succesvoller te worden) en het aanbod 9datgene wat de trainer en opdrachtgever denken dat er nodig is). En dan verwonderen trainers zich ook nog dat er 'weerstand' is. Wij (de TrainersAcademie) leren onze trainers in opleiding dat zij eerst gaan onderzoeken in welke context zij de training moeten gaan geven voordat ze 'ja' zeggen tegen een opdracht. Zo bevorder je het rendement van je training en daarmee van de investering (ROI).
Annelies Tegel
Reactie op

Heeft Greta Thunberg gelijk? Komt de klimaatverandering door de vorige generatie?

jee, "wetenschap is geen democratie", hahahaha. Ji bent wakker zeker?
clintel? Doe eens onderzoek waar die club door gesponsord wordt en welke drop-outs daar hun inbreng doen.

Jij bent een schaap om hun berichten wel te geloven en de strotvloed aan wetenschappelijke peerreviewt informatie ongelezen aan de kant te schuiven.

Clintel is een Nederlandse stichting die zich bezighoudt met het ontkrachten van de consensus over klimaatverandering. De stichting werd in 2019 opgericht door Guus Berkhout, een emeritus hoogleraar geofysica aan de Universiteit Utrecht, en Marcel Crok, een journalist die zich specialiseert in klimaatverandering.

Clintel wordt gefinancierd door particuliere donateurs en door bedrijven die belangen hebben bij de fossiele brandstofindustrie. De stichting heeft geen openbare financiële verantwoording afgelegd.

Clintel heeft een aantal publicaties uitgebracht waarin het de consensus over klimaatverandering in twijfel trekt. De stichting heeft ook een aantal lezingen en workshops georganiseerd om haar boodschap te verspreiden.

De stichting wordt door veel wetenschappers en klimaatexperts bekritiseerd. Zij beschuldigen Clintel van het verspreiden van desinformatie en van het beïnvloeden van het publieke debat over klimaatverandering.

Clintel is een controversiële stichting die een belangrijke rol speelt in de discussie over klimaatverandering.


Clintel heeft geen openbare financiële verantwoording afgelegd, dus het is niet bekend welke organisaties de stichting financieren. Wel is bekend dat Clintel een aantal particuliere donateurs heeft, waaronder enkele bekende klimaatsceptici.

In een artikel van KRO-NCRV wordt gespeculeerd dat Clintel ook wordt gefinancierd door bedrijven die belangen hebben bij de fossiele brandstofindustrie. Het artikel verwijst naar een aantal ontmoetingen tussen Clintel-medewerkers en vertegenwoordigers van deze bedrijven.

De beweringen dat Clintel wordt gefinancierd door de fossiele brandstofindustrie worden door Clintel zelf ontkend. De stichting zegt dat haar financiering afkomstig is van particuliere donateurs en van fondsen die zich inzetten voor vrijheid van meningsuiting.

Clintel is een Wappie club. Bewijs maar dat het anders is.
Paul
Reactie op

Nederlanders, dat zijn betweters!

Klopt volledig over het zuiden. .alles dat goed is in Nederland komt bijna van daar. Philips...Daf...André Rieu..gebroeders Julles pianisten...Max Verstappen musicalsterren...e.d....en maar lachen met het zuiden die arrogante hollanders
Luc
Reactie op

Nederlanders, dat zijn betweters!

Nederlanders zijn inderdaad betweters. Arrogant en denken dat zij alles mogen en kunnen. Ik krijg er genoeg van. Net nieuwe buren, Hollanders en het is net alsof zij heer en meester zijn. Triestig ras!!!
Ik
Reactie op

Heeft Greta Thunberg gelijk? Komt de klimaatverandering door de vorige generatie?

Beste JGM van der Zanden,
Volgens mij wordt het tijd je toch eens te verdiepen in wetenschapsfilosofie. In de wetenschap werkt het namelijk zo dat je een hypothese opstelt als je denkt een oorzaak voor een fenomeen te hebben. Vervolgens je te proberen die hypothese te ontkrachten. Als dat niet lukt dan mag je aannemen dat er veel waarheid schuilt in je hypothese. Gaten schieten mag, nee moet zelfs, maar verwacht dan wel een weerwoord. Op een gegeven moment is er een bouwwerk van hypotheses waar moeilijk gaten in te schieten valt. Wil je dat toch dan zijn de eisen aan je schietkracht terecht zeer hoog. Alle weerleggingen van de theorie dat de mens de oorzaak is van klimaatverandering hebben klimaatwetenschappers ook weer afdoende weerlegt. Vandaar dat de overgrote meerderheid achter deze theorie staat en dat we dat als 'waar' mogen beschouwen. In de natuurkunde zijn oude theoriën vaak nog steeds bruikbaar ook al zijn ze niet helaam 'waar' gebleken. De valwetten van Newton zijn nog steeds bruikbaar, ondanks dat Einstein heeft aangetoond dat ze niet kloppen.
Het kan natuurlijk zijn dat die het allemaal verkeerd zien en dat we binnenkort een paradigmashift krijgen, maar daarvoor zijn mij geen aanwijzingen bekend.
Tot die tijd lijkt het mij het verstandigst ervan uit te gaan dat het aan de mens ligt. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de mens er ook wat aan kan doen.
Marcel Reijnen
Lid sinds 2019
Reactie op

Heeft Greta Thunberg gelijk? Komt de klimaatverandering door de vorige generatie?

"Onder wetenschappers bestaat overeenstemming over de menselijke inbreng bij de klimaatveranderingen. Die is er." schrijft Bert Overbeek.

Dat is de crux.
1. Het is niet waar.
2. Wetenschap is geen democratie.
Wie verder kijkt, bijv, naar Clintel, komt tot de conclusie dat kosmische krachten veel belangrijker zijn voor de temperatuurontwikkelingen op aarde dan de menselijke invloed.
En dat Gretha dus ongelijk heeft. En dat er helemaal geen consensus is onder wetenschappers. Wel de overgrote meerderheid "vindt dat". Maar daarmee is het nog niet "waar".

Dat wil overigens niet zeggen, dat het niet heel verstandig is om morgen accijns en BTW op kerosine en vliegen in te voeren! Al is het maar om het oneerlijke concurrentie voordeel van vliegen t.o.v. de trein weg te nemen.
Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019