04
MW

Werkvloer

Wat speelt er op de werkvloer?

Wat speelt er op de werkvloer? Voorbeelden, tips en ideeën om conflicten, pestgedrag en cynisme op de werkvloer in te dammen. Zelforganisatie, eigen verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en ondernemerschap worden op de werkvloer vaak belemmerd door regelgeving, systeemdwang, onhandig organiseren en slecht management. Kijk in deze kennisbank ook bij 'Menselijke maat', 'Organisatierot en verwaarlozing' en 'Sturen op Verantwoordelijkheid'.

Vitale medewerkers

Wat speelt er op de werkvloer? Medewerkers die zich vitaal voelen zijn minder vaak ziek, meer betrokken en leveren betere prestaties. Steeds meer organisaties bieden hun medewerkers daarom programma’s op het gebied van mind, sport en food om de vitaliteit te verhogen. ‘Mens sana in corpore sano’, een gezonde geest in een gezond lichaam, is vandaag de dag relevanter dan ooit. 

Het van belang om naar nieuwe samenwerkingsvormen te zoeken waarbij menselijke verbindingen, intrinsieke motivatie en een gedeeld hoger doel – oftewel purpose – met elkaar aan te gaan. Dit vraagt iets van de medewerkers. Zij moeten het eigen leiderschap terugpakken, in contact staan met hun intrinsieke motivatie en goed voor zichzelf zorgen om vitaal te zijn.

Tegelijkertijd vraag het ook iets van de organisatie. Aan de ene kant moeten leiders vertrouwen en waardering durven geven en de juiste balans tussen loslaten en kaders stellen bewaken. Aan de andere kant moet er een nieuw systeem van meten, controleren en beoordelen worden vormgegeven, waarbij niet het maken van winst, maar het optimaliseren van verbinding en vitaliteit het hoogste doel is. 

De werkvloer thuis

Vergaderen, team-besprekingen, project-management en andere bijeenkomsten gaan anders. Digitale technieken als ZOOM helpen maar de kwaliteit van de interactie is minder, veel minder. Daar ligt nog een stevige uitdaging. De kans is niet denkbeeldig dat men aan de verwarring probeert te ontsnappen door ‘de baas het te laten zeggen’. Klaar is Kees! Of niet? Wake-up call voor anders organiseren en managen?

Verbazingwekkend hoe snel het online thuiswerken ingang vindt. Maar we hebben geen keus! Op de een of andere manier moeten we wel. En inderdaad er kan veel digitaal afgehandeld worden. Maar er blijft de handicap van de gebrekkige interactie.

De organisatie van de toekomst

Schokbestendiger, wendbaarder, digitaler, andere sturing vanuit de top EN grotere autonomie van onderdelen….’ worden dit de nieuwe strijdkreten? En ‘HOE realiseren we dat dan?’

Innovatie vanuit de werkvloer

Een belangrijk aspect dat genoemd dient te worden is dat organisaties beleid moeten vormen om innovatie op de werkvloer te stimuleren en innovatie routes moeten creëren en onderhouden – kanalen waardoor ideeën zich kunnen ontwikkelen en verspreiden. Wanneer innovatie niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat van medewerkers, dan moet je als manager zorgen dat er goede kanalen beschikbaar zijn wanneer een medewerker op een idee komt en hier mee aan de slag wil. Maak het medewerkers in dit geval zo gemakkelijk mogelijk, zodat ze altijd hun ideeën kwijt kunnen. Dit kan bijvoorbeeld door een (online) ideeën bus te creëren of innovatiecompetities te organiseren. Uitgangspunt hierbij is dat dit goed en consequent ondersteund wordt, dat er tijd voor wordt vrijgemaakt en dat er daadwerkelijk output gegenereerd wordt.

Stress vanuit de werkvloer

Stress wordt vaak veroorzaakt doordat mensen veel te hoge eisen aan zichzelf stellen of een organisatie de functie-inhoud van de medewerkers in rap tempo wijzigt. Vaak zonder te kijken naar de persoon achter de medewerker. Als een functie namelijk niet bij de persoonlijke en psychologische kenmerken van de medewerker past, dan levert dat geheid problemen op.

Tegenwoordig lijkt het de gewoonte dat goede medewerkers binnen een organisatie gemakkelijk doorgroeien naar een hogere functie of de functie-inhoud wordt in korte tijd veranderd door bezuinigingen of nieuwe regelgeving. Na een half jaar blijkt dan vaak dat medewerkers veel overuren draaien en fouten beginnen te maken. Medewerkers worden kortaf en geïrriteerd in het contact maar naar eigen zeggen gaat alles goed. Toch is het voor iedereen duidelijk dat de stress heeft toegeslagen.

Stress voorkomen

Leer mensen inzien dat persoonlijke psychologische kenmerken bepalend zijn voor de hoeveelheid energie die bepaalde werkzaamheden kosten. Dat ligt voor iedereen weer anders en heeft niets te maken met het eigen maken van bepaalde vaardigheden. Voorkeuren voor werkomgeving, vorm van samenwerken of de manier van werken liggen veelal verscholen in iemands persoonlijkheid. Daarom is het zinvol om in veranderende omstandigheden aandacht te hebben voor de persoon achter de medewerker en niet alleen te kijken naar de kennis en vaardigheden die iemand beheerst. De kunst is om naast de selectie die op kennis en vaardigheden plaatsvindt, ook te onderzoeken of een medewerker de functie zonder al te veel moeite zal kunnen vervullen. Je voorkomt daarmee onnodige werkstress en de kans op uitval wordt aanzienlijk kleiner.

Selectie van de Redactie

meaningful-connections
Cover stories
Zingeving in werk en organisatie

De noodzaak van betekenisvolle verbindingen op de werkvloer

Vitaliteit is meer dan een gezonde geest in een gezond lichaam.
Judith Manshanden
25086
2
man-woman
Cases · Columns
Seks en werk

Professioneel omgaan met intieme relaties op de werkvloer

Partners op de werkvloer geef je tegenspraak
Aart G. Broek
19126
3
high
Columns
Hufters op de werkvloer

Gedragscode maakt werkvloer veiliger

Ongelijke behandeling? Komt bij ons niet voor; nooit een klacht!
Alexandra van Smoorenburg
15308
0
Ondernemerschap op de werkvloer - Continue prestatieverbetering bij Johnson Diversey
Cover stories · Interviews
Slimmer werken

Ondernemerschap op de werkvloer

Continue prestatieverbetering bij Johnson Diversey
Cris Zomerdijk
22795
13
Columns
Onderwijs

Te veel academen in bedrijvenland

Bedrijven doen te weinig met het potentieel
Bert Overbeek
1800
12

Tips & Tricks

thuiswerk
Columns
ICT & Internet

Thuiswerken is een zoektocht naar verbinding

Succes afhankelijk van juiste combinatie van digitaal en fysiek
Mark Griep
38612
0
IDEE
Columns
Interne communicatie en samenwerking

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Nog een uitdaging van leidinggevenden in tijden van Corona
Michiel Louweret
32872
0
boss
Actueel
Leiding ontvangen

Bazen kennen hun werknemers niet meer

Heerlijk, de werkvloer op!
Redactie ManagementSite
1999
0
non-profit
Actueel
Gedragsverandering

Tips om uw medewerkers te motiveren

Redactie ManagementSite
36932
1
wc
Cover stories
Onderhandelen

De achterban onderhandelt mee!

Weet u wat u er aan kunt doen?
Willem Mastenbroek
2999
1

Auteurs die meeschrijven aan Werkvloer

Zie alle