Gedragscode maakt werkvloer veiliger

Columns

Vorige week was ik op een bijeenkomst van Art.1 Midden Nederland, over het nut van gedragscodes. Deze organisatie houdt zich bezig met de bestrijding van ongelijke behandeling. Het eerste artikel van onze Grondwet stelt dat gelijke gevallen, gelijk behandeld dienen te worden. Dit betekent niet dat we allemaal gelijk zijn, maar dat we allemaal gelijkwaardig zijn en daarom gelijke behandeling verdienen. Ongelijke behandeling, op grond van leeftijd, geslacht, ras, religie, levensovertuiging, seksuele gerichtheid, politieke gezindheid, lichamelijke of geestelijke beperking is niet toegestaan in Nederland. Discriminatie is dus bij wet verboden.

Ongelijke behandeling niet zomaar op 1

Ik had er nooit eerder over nagedacht, maar dit punt zal niet zomaar op de eerste plaats zijn beland. Iemand is z...

Meer over Hufters op de werkvloer